Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Vinnytska O. A., Berzhanir A. L., Berzhanir I. A. Simulation of the local budget income structure in the context of the financial independence of local government bodies

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-215-221

UDC 519.866:336.14:352(477)

O. A. Vinnytska, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
A. L. Berzhanir, Candidate of Sociological Sciences,
Associate Professor,
I. A. Berzhanir, Candidate of Economic Sciences

SIMULATION OF THE LOCAL BUDGET INCOME STRUCTURE IN THE CONTEXT OF THE FINANCIAL INDEPENDENCE OF LOCAL GOVERNMENT BODIES

Urgency of the research. The issues of the local budget income structure and identification of reserves for their growth become particularly relevant in the context of decentralization.
Target setting. Given this, indepth study of the conceptual foundations for the local budget income formation, as well as substantiation of practical recommendations for ensuring their stability and strengthening under the conditions of decentralization becomes relevant.
Actual scientific researches and issue analysis. A significant contribution to the development of the theory and methodology of the development of financial decentralization has been made by domestic and foreign economists: O. Abakumenko, S. Blankart, T. Bondaruk, O. Vasylyk, O. Vlasiuk, I. Volokhova, I. Zapatrina, O. Kyrylenko, S. Mikhailenko, V. Outs, V. Oparin, K. Pavliuk, A. Rozhko, V. Savchenko, V. Fedosov, K. Schwabii, I. Chugunov and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Despite the depth of studying these issues, the issue of the local budget income formation under the conditions of financial decentralization needs more detailed research.
The research objective. To achieve this goal, it is necessary to generalize theoretical principles of simulation of the local budget income structure in Ukraine and justify a strategy for improving the process of the local budget income formation under the current conditions of budget decentralization.
The statement of basic materials. The article substantiates the process of simulation of the local budget income structure in Ukraine from the point of view of the financial independence of local self-government bodies under the current conditions of budget decentralization.
Conclusions. It is desirable for state authorities to take measures to increase tax revenues. Almost all regional budgets are characterized by a low impact of property tax revenues which indicates the need to revise the legislative framework regarding the appropriate tax type.

Keywords: local budgets; income; decentralization; tax revenues; simulation.


УДК 519.866:336.14:352(477)

О. А. Вінницька, к. е. н., доцент,
А. Л. Бержанір, к. е. н., доцент,
І. А. Бержанір, к. е. н.

МОДЕЛЮВАННЯ СТРУКТУРИ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

Актуальність теми дослідження. Питання оптимізації формування доходів місцевих бюджетів і виявлення резервів їх зростання набувають особливої актуальності в умовах децентралізації.
Постановка проблеми. З огляду на це, стають актуальними поглиблене дослідження концептуальних засад формування доходів місцевих бюджетів, а також обґрунтування системи практичних рекомендацій щодо забезпечення їх стабільності та зміцнення в умовах децентралізації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значний вклад у розвиток теорії і методології розвитку фінансової децентралізації внесли вітчизняні та зарубіжні вчені-економісти: О. Абакуменко, Ш. Бланкарт, Т. Бондарук, О. Василик, О. Власюк, І. Волохова, І. Запатріна, О. Кириленко, С. Михайленко, В. Оутс, В. Опарін, К. Павлюк, О. Рожко, В. Савченко, В. Федосов, К. Швабій, І. Чугунов та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на глибину розкриття цих тем, детальнішого дослідження потребують питання формування доходів місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації.
Постановка завдання. Для досягнення цієї мети необхідно узагальнити теоретичні засади моделювання структури дохідної частини місцевих бюджетів в Україні та обґрунтувати стратегію вдосконалення процесу формування доходів місцевих бюджетів у сучасних умовах бюджетної децентралізації.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовано процес моделювання структури дохідної частини місцевих бюджетів в Україні з позицій фінансової незалежності органів місцевого самоврядування в сучасних умовах бюджетної децентралізації.
Висновки. Органам державної влади бажано проводити заходи щодо збільшення податкових надходжень. Практично для всіх обласних бюджетів характерний низький вплив надходжень від податку на власність, що свідчить про необхідність перегляду законодавчої бази щодо відповідного виду податку.

Ключові слова: місцеві бюджети; доходи; децентралізація; податкові надходження; моделювання.

Читати 966 разів Останнє редагування Вівторок, 27 березня 2018 15:10
 

Зараз on-line

На даний момент 25 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1988
mod_vvisit_counterВчора6005
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні14655
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30480
mod_vvisit_counterВ цьому місяці169046
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці1075202
mod_vvisit_counterРазом2815719