Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини МАРКЕТИНГ Danshynа Yu. V. Conceptualization of the instrumentarium of the net interaction in the control over the system of administrative services provision in Ukraine

Danshynа Yu. V. Conceptualization of the instrumentarium of the net interaction in the control over the system of administrative services provision in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-3(15)-132-141

UDC 338:465

Yu. V. Danshynа, Candidate of Sciences in Public Administration

CONCEPTUALIZATION OF THE INSTRUMENTARIUM OF THE NET INTERACTION IN THE CONTROL OVER THE SYSTEM OF ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION IN UKRAINE

Urgency of the research. The purposes of the Concepts [1; 2] define the formation of electronic governance performed on the basis of interaction among state, civil and business sectors, namely, a creation of conditions, which will give an opportunity for citizens to take a participation in the state – governance processes.
Target setting. At the same time, the government needs to develop and provide tools that would maximize the involvement of all interested parties to the discussion and processes of adoption of state – governance decision and to the processes aimed at the development of electronic governance.
Actual scientific researches and issues analysis. The problematics of modern understanding and conceptualization of models of governance has become a subject of scientific research results of many national scientists, as is an indisputable research interest for understanding of modern domestic governance processes. At different times these issues were considered by such scientists, as: V. Averianov, V. Bakumenko, Y. Kovbasiuk, M. Pasechnyk, Y. Surmin, Y. Sharov, and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. One of the most important ways to develop and improve the control over the system of administrative services provision in the context of electronization should become a greater openness of the system for the external environment.
The research objective. In order to achieve results, it is necessary to take into account all possible organizational difficulties, to overcome them, analyzing and relying on the existing international practices in this area.
The statement of basic materials. The article recommends the introduction of technology crowd sourcing into the control over the system of administrative services provision.
A wide range of advantages for the control over the system of administrative services provision due to the usage of Crowd concept.
Conclusions. The usage of Crowd concept will become one of the key directions in order to improve the control over the system of administrative services provision in the context of electronization and a legislative response will give an opportunity to increase the quality of adoption of state – governance decisions and to stabilize the level of credibility on the part of citizens towards their government.

Keywords: crowd sourcing; service; interaction; system; control.

 

УДК 338:465

Ю. В. Даньшина, к. н. з держ. упр.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ МЕРЕЖЕВОЇ ВЗАЄМОДІЇ В УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Цілями Концепцій [1; 2] визначено формування електронного управління, здійснюваного на основі взаємодії державного, громадянського та бізнес-секторів, а саме, створення умов, в яких громадяни можуть брати участь у державно-управлінських процесах.
Постановка проблеми. Разом з цим, перед державою стала задача розробки та надання інструментів, що сприяють максимальному залученню всіх зацікавлених сторін до обговорення та процесу прийняття державно-управлінських рішень, а також до процесів, спрямованих на вдосконалення електронного управління.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика сучасного розуміння та концептуалізації моделей управління стала предметом наукових розробок цілої плеяди отечественных учених, оскільки складає безсумнівний дослідницький інтерес для розуміння сучасних вітчизняних управлінських процесів. В разное время до цих питань зверталися В. Аверьянов, В. Бакуменко, Ю. Ковбасюк, М. Пасечник, Ю. Сурмін, Ю. Шаров і др.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Одним з важливих шляхів розвитку та вдосконалення управління системою надання адміністративних послуг в умовах електронізації повинна стати велика відкритість системи для зовнішнього середовища.
Постановка завдання. Для досягнення результатів необхідно враховувати ймовірні організаційні складності, подолати їх, аналізувати і спираючись на існуючі міжнародні практики в цій сфері.
Виклад основного матеріалу. У статті рекомендується впровадження технології краудсорсингу в управління системою надання адміністративних послуг.
розкривається широкий спектр переваг для управління системою надання адміністративних послуг в результаті застосування Краудконцепції.
Висновки. Використання Краудконцепції стане одним з ключових напрямків вдосконалення управління системою надання адміністративних послуг в умовах електронізації.

Ключові слова: краудсорсинг; послуга; взаємодія; система; управління.

 

Читати 157 разів Останнє редагування Вівторок, 25 вересня 2018 13:48
 

Зараз on-line

На даний момент 51 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2722
mod_vvisit_counterВчора5382
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні17110
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні25552
mod_vvisit_counterВ цьому місяці65677
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці191956
mod_vvisit_counterРазом2904306