Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Kondratenko N. O., Kozureva O. V., Stepanov V. Y. Adaptation of anti-crisis financial management of industrial enterprises to the modern conditions of economic development

Kondratenko N. O., Kozureva O. V., Stepanov V. Y. Adaptation of anti-crisis financial management of industrial enterprises to the modern conditions of economic development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-4(16)-65-71

UDC 330.33.01:65

N. O. Kondratenko, Doctor of Economics,
Professor,
O. V. Kozureva, Doctor of Economics,
Professor,
V. Y. Stepanov, Doctor of Public Administration,
Professor

ADAPTATION OF ANTI-CRISIS FINANCIAL MANAGEMENT OF INDUSTRIAL ENTERPRISES
TO THE MODERN CONDITIONS OF ECONOMIC DEVELOPMENT

Urgency of the research. Modern industrial enterprises carry out their production-economic and financial activity in the conditions of macroeconomic instability, uncertainty and high dynamic of the external environment. For this reason, there is an urgent need for continuous monitoring of the financial and property status of enterprises.
Target setting. Characteristic features of the development of domestic industrial enterprises is the lack of effective management mechanisms; stagnation; lack of organization of management of labor, financial and material resources. During the last decade, the economic crisis has caught unexpectedly Ukrainian industrial enterprises, whose products make up the lion's share in the country's GDP.
Actual scientific research and issues analysis. The basics of crisis management were studied in the writings of many prominent economists. Among them: M. Adamov [1], T. Gudz [2], L. Ligonenko [3], P. Pererva [4], O. Timoshenko [5], O. Tereshchenko [6].
Uninvestigated parts of general matters defining. Problems of adaptation of the crisis financial management of industrial enterprises to the current conditions of economic development have not been adequately covered and require more detailed elaboration.
The research objective. The purpose of the article is to develop the mechanism of adaptation of the crisis financial management of industrial enterprises to the current conditions of economic development on the basis of diagnostics of financial capabilities of the object of crisis management.
The statement of basic materials. The article deals with the problems of adaptation of the crisis financial management of industrial enterprises to the modern conditions of economic development. The ways of improvement of the anti-crisis financial management of industrial enterprises on the basis of diagnostics of financial possibilities of the object of crisis management are offered. The mechanism of adaptation of anti-crisis financial management of industrial enterprises is developed.
Conclusions. On the basis of the study, the authors concluded that adaptation of the crisis management of industrial enterprises to the current economic conditions was made.

Keywords: adaptation; anti-crisis financial management; industrial enterprises, diagnostics.

 

УДК 330.33.01:65

Н. О. Кондратенко, д. е. н., професор,
О. В. Козирєва, д. е. н., професор,
В. Ю. Степанов, д. н. з держ. упр., професор

АДАПТАЦІЯ АНТИКРИЗОВОГО ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
ДО СУЧАСНИХ УМОВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Актуальність теми дослідження. Сучасні промис-лові підприємства здійснюють свою виробничо-господарчу та фінансову діяльність в умовах макроекономічної нестабільності, невизначеності та високої динамічності зовнішнього середовища. З цієї причини виникає гостра необхідність здійснення постійного моніторингу фінансового та майнового стану підприємств.
Постановка проблеми. Характерними рисами розвитку вітчизняних промислових підприємств є відсутність дійових механізмів управління; стагнація; відсутність організації управління трудовими, фінансовими та матеріальними ресурсами. На протязі останнього деся-тиріччя економічна криза не один раз «заставала зненацька» українські промислові підприємства, продукція яких складає левову долю у ВВП країни.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основи антикризового управління були досліджені у працях багатьох відомих вчених-економістів. Серед них: М. Адамів [1], Т. Гудзь [2], Л. Лігоненко [3], П. Перерва [4], О. Тимошенко [5], О. Терещенко [6].
Виділення раніше недослідженої частини загальної проблематики. Проблеми адаптації антикризового фінансового управління промислових підприємств до сучасних умов економічного розвитку не були висвітлені у достатній мірі і потребують більш детального опрацювання.
Постановка задач. Метою статті є розробка механізму адаптації антикризового фінансового управління промислових підприємств до сучасних умов економічного розвитку на основі діагностики фінансових можливостей об'єкта антикризового управління.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджено проблеми адаптації антикризового фінансового управління промислових підприємств до сучасних умов економічного розвитку. Запропоновано шляхи удосконалення анти-кризового фінансового управління промислових підприємств на основі діагностики фінансових можливостей об'єкта антикризового управління. Розроблено механізм адаптації антикризового фінансового управління промислових підприємств.
Висновки. На основі проведеного дослідження авторами зроблено висновок про необхідність адаптації анти-кризового управління промислових підприємств до сучас-них економічних умов.

Ключові слова: адаптація; антикризове фінансове управління; промислові підприємства; діагностика.

Читати 144 разів Останнє редагування П'ятниця, 28 грудня 2018 15:20
 

Зараз on-line

На даний момент 50 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3339
mod_vvisit_counterВчора3225
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні13853
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні22414
mod_vvisit_counterВ цьому місяці60696
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці112144
mod_vvisit_counterРазом3360673