Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Pawliszczy D. O., Kurmaiev P. Y. Development of the sphere of higher education: organizational and financial aspects

Pawliszczy D. O., Kurmaiev P. Y. Development of the sphere of higher education: organizational and financial aspects

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2019-1(17)-85-92

UDC 330.341:378.3

D. O. Pawliszczy, Candidate of Economic Sciences,
P. Yu. Kurmaiev, Doctor of Economics,
Associate Professor

DEVELOPMENT OF THE SPHERE OF HIGHER EDUCATION: ORGANIZATIONAL AND FINANCIAL ASPECTS

Urgency of the research. The 21st century is an era of radical transformations of social and, in particular, economic relations. Their driving force is knowledge. The creation of new knowledge occurs as a result of the exchange of information between the subjects of this process. Educational institutions, in particular higher education ones, are an important element of the system of production and transfer of new knowledge.
Target setting. Qualitative characteristics of the functioning of higher education significantly depend on the degree of effectiveness of the management system, which includes organizational and financial components.
Actual scientific researches and issues analysis. The issues of improving the functioning of the sphere of higher education are considered in scientific works of scientists as S. Slaughter, P. Temple, J.B.G. Tilak.
Uninvestigated parts of general matters defining. The problem of organizational and financial prerequisites formation for the development of the domestic sphere of higher education needs some additional research.
The research objective. The purpose of the article is to analyze the functioning of the sphere of higher education in Ukraine and to formulate proposals for improving its organizational and financial support.
The statement of basic materials. The present situation in the system of higher education of Ukraine in the context of student contingent indicators, funding volumes is analyzed. The proposals, which implementation is aimed at improving the financial condition of higher education institutions and creating the prerequisites for increasing student contingent are substantiated.
Conclusions. The development of the domestic sphere of higher education is one of the priorities of national economic policy. Formation of favorable conditions for the functioning of the sphere of higher education of Ukraine will provide finan-cial, social and reputational effects.

Keywords: higher education; finances; regulation; information economy.

 

УДК 330.341:378.3

Д. О. Павліщий, к. е. н.,
П. Ю. Курмаєв,
д. е. н., доцент

РОЗВИТОК СФЕРИ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ АСПЕКТИ

Актуальність теми дослідження. ХХІ століття є епохою докорінних трансформацій суспільних й, зокрема, економічних відносин. Їх рушійною силою є знання. Створення нових знань відбувається у результаті обміну інформацією між суб’єктами даного процесу. Важливим елементом системи продукування та трансферу нових знань являються освітні заклади, зокрема, вищої освіти.
Постановка проблеми. Якісні характеристики функціонування вищої освіти суттєво залежать від ступеня ефективності системи управління, яка включає організаційну та фінансову компоненти.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання підвищення ефективності функціонування сфери вищої освіти розглядаються у наукових працях вчених: С. Слаутера, П. Темпла, Д. Тілейка.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проблематика формування організаційно-фінансових передумов розвитку вітчизняної сфери вищої освіти потребує додаткового дослідження.
Постановка завдання. Метою статті є аналіз функціонування сфери вищої освіти в Україні та формування пропозицій щодо покращення її організаційного та фінансового забезпечення.
Виклад основного матеріалу. Проаналізовано сучасну ситуацію в системі вищої освіти України в контексті показників контингенту студентів, обсягів фінансування. Обгрунтовано пропозиції, реалізація яких спрямована на покращення фінансового стану закладів вищої освіти та створення передумов збільшення контингенту студентів.
Висновки. Розвиток вітчизняної сфери вищої освіти є одним із пріоритетів національної економічної політики. Формування сприятливих передумов функціонування сфери вищої освіти України забезпечить фінансовий, соціальний та репутаційний ефекти.

Ключові слова: вища освіта; фінанси; регулювання; інформаційна економіка.

 

References

1. Temple, P. (Eds.). (2014). Universities in the Knowledge Economy: Higher education organisation and global change. London: Routledge [in English].
2. Tilak, J.B.G. (2003). Higher Education and Development. International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region (pp. 809-826). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers [in English].
3. Slaughter, S., & Rhoades, G. (2004). Academic capital-ism and the new economy: Markets, state, and higher education. Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press [in English].
4. Postiglione, G. A. (Eds.). (2006). Education and Social Change in China: Inequality in a Market Economy. Armonk, NY: Sharpe [in English].
5. Vyshcha osvita v Ukraini u 2017 rotsi [Higher education in Ukraine in 2017]. (2018). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
6. Chyselnist postiinoho naselennia po rehionakh (za otsinkoiu) na 1 sichnia 2018 roku [Number of resident population by region (according to estimate) as of January 1, 2018] ukrstat.gov.ua. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].
7. Universytetske doslidzhennia UNíDOS 13 [University study UNíDOS 13]. (2017). Kyiv: Taras Shevchenko National University of Kyiv [in Ukrainian].
8. Rezultaty sotsiolohichnoho doslidzhennia “Abituriient-2015” [Results of sociological research "Applicant - 2015"]. (2016). web.kpi.kharkov.ua. Retrieved from http://web.kpi.kharkov.ua/sp/rezultati-doslidzhennya-abituriyent-2015/ [in Ukrainian].
9. Rezultaty opytuvannia pershokursnykiv yurydychnoho fakultetu [Results of the first-year students' survey of the Faculty of Law]. (2018). lawfaculty.chnu.edu.ua. Retrieved from http://lawfaculty.chnu.edu.ua/rezultaty-opytuvannia-pershokursnykiv-iurydychnoho-fakultetu/ [in Ukrainian].
10. Tilak, J.B.G. (2011). Trade in higher education: The role of the General Agreement on Trade in Services (GATS). Paris: International Institute for Educational Planning [in English].
11. Education: Inbound internationally mobile students by continent of origin. (2018). unesco.org. Retrieved from http://data.uis.unesco.org/ [in English].
12. Education: Outbound internationally mobile students by host region. (2018). unesco.org. Retrieved from http://data.uis.unesco.org/ [in English].
13. Osnovni pokaznyky diialnosti vyshchykh navchalnykh zakladiv Ukrainy na pochatok 201617 navchalnoho roku [The main indicators of the activity of higher educational institutions of Ukraine at the beginning of the 2016/17 academic year]. (2017). Kyiv: State Statistics Service of Ukraine [in Ukrainian].
14. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. (2018). Paris: OECD Publishing [in English].

Література

1. Universities in the Knowledge Economy: Higher education organisation and global change/ edited by Paul Temple. - London: Routledge, 2014. – 264 р.
2. Tilak, J.B.G. Higher Education and Development / J.B.G. Tilak // International Handbook of Educational Research in the Asia-Pacific Region/ edited by J. P. Keeves. – Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2003. - р. 809-826.
3. Slaughter, S. Academic capitalism and the new econo-my: Markets, state, and higher education / S. Slaughter G. Rhoades. – Baltimore, MD: The Johns Hopkins University Press, 2004. - 384 р. 4. Education and Social Change in China: Inequality in a Market Economy/ G. A. Postiglione. - Armonk, NY: Sharpe, 2006. - 224 p.
5. Вища освіта в Україні у 2017 році. - К. : Державна служба статистики України, 2018. – 298 с.
6. Чисельність постійного населення по регіонах (за оцінкою) на 1 січня 2018 року [Електронний ресурс] / Державна служба статистики України. – К. : Державна служба статистики України, 2018. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/.
7. Університетське дослідження UNíDOS 13. - К. : Київський національний університет імені Тара-са Шевченка, 2017. - 34 с.
8. Результати соціологічного дослідження “Абітурієнт-2015” [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://web.kpi.kharkov.ua/sp/rezultati-doslidzhennya-abituriyent-2015/.
9. Результати опитування першокурсників юридичного факультету [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lawfaculty.chnu.edu.ua/rezultaty-opytuvannia-pershokursnykiv-iurydychnoho-fakultetu/.
10. Tilak, J.B.G. Trade in higher education: The role of the General Agreement on Trade in Services (GATS) / J.B.G. Tilak. - Paris: International Institute for Educational Planning, 2011. – р. 73.
11. Education: Inbound internationally mobile students by continent of origin [Electronic resource] / UIS Data Dictionary for Education Statistics. – Access mode: http://data.uis.unesco.org/.
12. Education: Outbound internationally mobile students by host region [Electronic resource] / UIS Data Dictionary for Education Statistics. – Access mode : http://data.uis. unesco.org/.
13. Основні показники діяльності вищих навчальних закладів України на початок 2016/17 навчального року. - К. : Державна служба статистики України, 2017. - 208 с.
14. Education at a Glance 2018: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing, 2018. – 460 p.

Читати 1335 разів Останнє редагування Четвер, 20 червня 2019 12:41
 

Зараз on-line

На даний момент 9 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні809
mod_vvisit_counterВчора5078
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні21654
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35415
mod_vvisit_counterВ цьому місяці124240
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5270569