Версія для друку

Лісун Я. В. Моніторинг соціальної відповідальності бізнесу як основа сталого розвитку економіки

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

УДК 005.95

Я. В. Лісун, к.е.н., доцент

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БІЗНЕСУ ЯК ОСНОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

Анотація. У статті досліджено внутрішні та зовнішні прояви соціальної відповідальності бізнесу. Представлено статистичну інформацію, що характеризує тенденції розвитку бізнес - середовища та є основою для оцінки рівня соціальної поведінки бізнес - структур у сучасних умовах.

Ключові слова: соціальна відповідальність, внутрішнє та зовнішнє середовище бізнесу, галузеві тенденції, індикатори розвитку соціальної відповідальності.

Я. В. Лисун, к.э.н., доцент

МОНИТОРИНГ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. В статье исследованы внутренние и внешние проявления социальной ответственности бизнеса. Представлена статистическая информация, характеризующая тенденции развития бизнес - среды и является основой для оценки уровня социального поведения бизнес - структур в современных условиях.

Ключевые слова: социальная ответственность, внутренняя и внешняя среда бизнеса, отраслевые тенденции, индикаторы развития социальной ответственности.

Ya. V. Lisun, candidate of economic sciences, associate professor

MONITORING OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF BUSINESS AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMICS

Abstract. The author of the article investigates the internal and external manifestations of business social responsibility. The statistical information is presented, which characterized the trends of the development of business environment and it is the basis for assessment of the level of social behavior of business structures in the current conditions.

Keywords: social responsibility, internal and external business environment; industry trends; indicators of development of social responsibility.

Читати 5744 разів Останнє редагування Середа, 29 квітня 2015 12:58