Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. Cross-subsidization as a destructive factor of Ukraine`s electric power development

Abakumenko O. V., Lukiashko P. O. Cross-subsidization as a destructive factor of Ukraine`s electric power development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 602.9:338.5

O. V. Abakumenko, Doctor of Economic Sciences, Professor,
P. O. Lukiashko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

ROSS-SUBSIDIZATION AS A DESTRUCTIVE FACTOR OF UKRAINE`S ELECTRIC POWER DEVELOPMENT

Urgency of the research. Changes in Ukraine`s energy sector on account of political events of 2013-2015 years increased the urgency of modernizing the power sector.
Target setting. At this point it is necessary to identify the peculiarities and the destructive electricity market factors for the further development of recommendations for its improvement.
Actual scientific researches and issues analysis. Pricing issues in the electric power market and cross-subsidies are reflected in the works of such scholars as Yu. Borovyk, V. Verbynskyi, M. Zemlianyi, V. Yevdokimov, I. Kosse, V. Lahutin, O. Perfilova, V. Shevchuk.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scholars generally agree that cross-subsidization leads to the accumulation of contradictions in the electricity market, but there practically no studies that are based on the analysis of empirical data on the subject.
The research objective. The paper aims to evaluate the impact of cross-subsidization on the power industry on the basis of consumption and price structure information.
The statement of basic materials. Statistics indicate the destructive impact of cross-subsidies on the electricity sector and the economy as a whole. On the one hand unreasonably low price of electricity for the population eliminates the incentive to economical consumption, and on the other - the enormous scale of cross-subsidization inhibit business development as a donor subsidies.
Conclusions. Generally, cross-subsidization practice in Ukraine has exhausted itself. Its continuation will result in a further decline in business activity and create obstacle to technological and organizational renewal of electricity. Counting on its normal development is obviously only possible provided the introduction of market-based instruments of mutually beneficial partnership between the electricity market participants in domestic practice.

Keywords: electric power industry; electricity; cross-subsidization; electricity price; pricing.


УДК 602.9:338.5

О. В. Абакуменко, д. е. н., професор,
П. О. Лук’яшко, к. е. н., доцент

ПЕРЕХРЕСНЕ СУБСИДУВАННЯ ЯК ДЕСТРУКТИВНИЙ ЧИННИК РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Зміни в енергетичній сфері України внаслідок політичних подій 2013-2015 років підвищили актуальність модернізації електроенергетики.
Постановка проблеми. На даному етапі необхідно ідентифікувати особливості та деструктивні чинники функціонування ринку електроенергії для подальшої розробки рекомендацій щодо його удосконалення.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми ціноутворення на ринку електричної енергії та перехресного субсидування знайшли своє відображення в працях таких вчених, як Ю. Боровик, В. Вербинський, М. Земляний, В. Євдокімов, І. Коссе, В. Лагутін, О. Перфілова, В. Шевчук та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці загалом погоджуються, що перехресне субсидування обумовлює накопичення суперечностей на ринку електроенергії, однак дослідження, що базувалися б на аналізі емпіричної інформації з даного питання практично відсутні.
Постановка завдання. Стаття покликана оцінити вплив перехресного субсидування на електроенергетичну сферу на основі даних про структуру споживання та ціни.
Виклад основного матеріалу. Статистичні дані засвідчують деструктивний вплив перехресного субсидування на електроенергетику та економіку в цілому. З одного боку невиправдано низька ціна електроенергії для населення усуває стимули до ощадливого споживання, а з іншого – колосальні масштаби перехресного субсидування пригнічують розвиток бізнесу, як донора субсидії.
Висновки. Загалом, практика перехресного субсидування в Україні себе вичерпала. Її продовження спричинить подальший занепад бізнес-активності та виступить перепоною технологічному та організаційному оновленню електроенергетики. Розраховувати на нормальний її розвиток, очевидно, можливо лише за умови запровадження у вітчизняну практику ринкових інструментів взаємовигідного партнерства між суб’єктами ринку електроенергії.


Ключові слова:
електроенергетика; електроенергія; перехресне субсидування; ціна електроенергії; ціноутворення.

Читати 2572 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 11:40
 

Зараз on-line

На даний момент 45 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3420
mod_vvisit_counterВчора3891
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні24656
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці112683
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3749112