Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Derii Zh. V., Zosymenko T. I. Perspective directions of economic cooperation between Ukraine and Belarus as a factor of regional security

Derii Zh. V., Zosymenko T. I. Perspective directions of economic cooperation between Ukraine and Belarus as a factor of regional security

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 339.97

Zh. V. Derii, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
T. I. Zosymenko, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

PERSPECTIVE DIRECTIONS OF ECONOMIC COOPERATION BETWEEN UKRAINE AND BELARUS AS A FACTOR OF REGIONAL SECURITY

Urgency of the research. The importance of finding perspective directions of bilateral format for interaction between Ukraine and Belarus in the economic sphere stems from the major role of international economic cooperation to maintain and strengthen security in the region in the face of contemporary geopolitical challenges.
Target setting. It is reasonable to study the challenges and prospects of economic relations between Belarus and Ukraine through the prism of processes and phenomena occurring within the single economic space of the Eurasian Economic Union and Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the European Union.
Actual scientific researches and issues analysis. The issue of development of bilateral economic cooperation between Ukraine and Belarus is the researching subject of authors like H. Maksak, D. Yurchak, B. Uvarov, A. Demedyuk, A. Kolodiychuk, E. Matveev, N. Mikula etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. The current geopolitical context requires the practicing of a constant scientific search and dialogue for underpinning acceptable to both sides forms of economic cooperation.
The research objective. The aim of this article is to justify perspective directions of economic cooperation between Ukraine and Belarus as a factor of regional security for their impact on maintaining and strengthening the regional security.
The statement of basic materials. This article presents a general assessment of trends in the economy of Belarus as part of the Eurasian Economic Union for their impact on economic interests of the state and its external economic policy. The role of Belarus in mitigating the impact of Ukrainian-Russian trade sanctions by its performance the functions of transit channel for the products with varying degrees of processing is defined. The context, which is formed by the DCFTA implementation processes for the development of bilateral economic collaboration between Ukraine and Belarus, is identified.
Conclusions. Opportunities for external economic manoeuvres of Belarus and Ukraine in the current geopolitical conditions depend on the ability of states to achieve a consensus on key areas of cooperation and compromise between their integration vectors. In future economic cooperation between Ukraine and Belarus should be expanded within the entire Baltic-Black Sea region.

Keywords: economic security; international economic cooperation; economic integration; economic interests; trade sanctions; Eurasian Economic Union (EEU) and Deep and Comprehensive Free Trade Area between Ukraine and the European Union (DCFTA).


УДК 339.97

Ж. В. Дерій, д. е. н., доцент,
Т. І. Зосименко, к. е. н., доцент

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ ЕКОНОМІЧНОЇ СПІВПРАЦІ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА БІЛОРУССЮ ЯК ЧИННИК РЕГІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Актуальність теми дослідження. Важливість пошуку перспективних напрямів розвитку двостороннього формату взаємодії між Україною та Білоруссю в економічній сфері зумовлена ключовим значенням міжнародної економічної співпраці для підтримання та зміцнення безпеки у регіоні в умовах сучасних геополітичних викликів.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення викликів та перспектив у розвитку економічних відносин між Білоруссю і Україною крізь призму процесів і явищ, що відбуваються в рамках єдиного економічного простору Євразійського економічного союзу та поглиблено зони вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика розвитку двосторонніх економічних відносин між Україною та Білоруссю є предметом досліджень таких авторів, як Г. Максак, Д. Юрчак, Б. Уваров, О. Демедюк, А. Колодійчук, Є. Матвєєв, Н. Мікула та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Поточний геополітичний контекст потребує підтримання постійного наукового пошуку та діалогу задля обґрунтування прийнятних для обох сторін форм економічної співпраці.
Постановка завдання. Метою статті є обґрунтування перспективних напрямів економічної співпраці між Україною та Білоруссю з точки зору їх впливу на підтримання та зміцнення економічної безпеки у регіоні.
Виклад основного матеріалу. У статті здійснено узагальнену оцінку тенденцій розвитку економіки Білорусі в складі Євразійського економічного союзу з точки зору їх впливу на економічні інтереси держави та її зовнішньоекономічний курс. Окреслено роль Білорусі у пом’якшенні впливу українсько-російських торговельних санкцій за рахунок виконання нею функцій транзитного каналу надходження відповідної продукції з різним ступенем обробки. Визначено контекст, який формують процеси імплементації ПВЗВТ для розвитку двосторонньої економічної співпраці між Україною та Білоруссю.
Висновки. Можливості для зовнішньоекономічних маневрів України і Білорусі в сформованих геополітичних умовах залежать від здатності держав досягти консенсусу щодо ключових напрямів співпраці і компромісу між їх інтеграційними векторами. На перспективу розширювати економічну співпрацю між Україною і Білоруссю слід в рамках всього балтійсько-чорноморського регіону.Ключові слова: економічна безпека; міжнародна економічна співпраця; економічна інтеграція; економічні нтереси; торговельні санкції; Євразійський економічний союз (ЄЕС); поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі між Україною та Європейським союзом (ПВЗВТ).

Читати 2437 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 18:02
 

Зараз on-line

На даний момент 47 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4574
mod_vvisit_counterВчора3783
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні16627
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30280
mod_vvisit_counterВ цьому місяці103102
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці154593
mod_vvisit_counterРазом4037578