Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Ivanova L. В. Analysis of international and national experience in deliberate bankruptcy

Ivanova L. В. Analysis of international and national experience in deliberate bankruptcy

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

UDC 334.003.2:338.124.4:658.15

L. B. Ivanova, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

ANALYSIS OF INTERNATIONAL AND NATIONAL EXPERIENCE IN DELIBERATE BANKRUPTCY

Urgency of the research. In the article we considered the problem of bankruptcy in Ukraine in the aspect of revealing its features and building a system to counter fictitious bankruptcy.
Target setting. Finding a solution of these issues requires the development of measures in several aspects: legal, social and economic. The legal aspect is closely associated with criminal liability. Unresolved issues within the law reinforce the negative social and economic consequences of the company – bankrupt`s activity, its counterparties and the economy as a whole.
Actual scientific researches and issues analysis. The article is a logical extension of previous work which dealt with the problem in question in the scientific literature and the issue of regulatory framework of deliberate bankruptcy. Particularly, basic typical kinds of illegal bankruptcy were underlined. Also the economic classification of features is offered which is common for the illegal redistribution of property and the accumulation of debts and losses.
Uninvestigated parts of general matters defining. Development of methodological and methodical principles of economic analysis of illegal bankruptcy detection requires the detailing of various economic characteristics.
The research objective. In this article we examined specific examples of two high-profile cases to detail the economic analysis of detecting signs of deliberate bankruptcy. The statement of basic materials. Emphasizing the competition nature of bankruptcy and its effects, the international experience is considered on the example of one of the most famous cases of fraud, Enron Corporation`s case (USA). National bankruptcy case is represented by the holding corporation "Khlib Ukrayiny".
Conclusions. The first case is a hidden bankruptcy the sense of which is in the very fact of hiding the difficult financial position by leadership of a company from shareholders. Therefore, such fraudulent instruments were used: increasing cash flows by artificially inflating costs and increasing prices, manipulation of information in financial statements Another case is associated with opportunistic actions aimed at bringing the debtor to the state of bankruptcy for the purpose of property redistribution and avoiding paying debts. Summary of experience allows to state the cause-effect relationships between the opportunistic actions and their consequences in the enterprise`s economy, to develop the next stages of analysis and to determine the diagnostic system of indicators under each of the deliberate bankruptcy.

Keywords: debtor; hidden bankruptcy; bankruptcy; redistribution of property debt.


УДК 334.003.2:338.124.4:658.15

Л. Б. Іванова, к. е. н., доцент

АНАЛІЗ МІЖНАРОДНОГО ТА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ НЕРЕАЛЬНОГО БАНКРУТСТВА

Актуальність теми дослідження. В статті розглянуті проблеми інституту банкрутства в Україні в аспектах виявлення ознак та побудови системи протидії нереальному банкрутству.
Постановка проблеми. Вирішення цих питань потребує розробки системи заходів одночасно в декількох аспектах: правових, соціальних, економічних. Правовий аспект тісно пов'язаний с кримінальною відповідальністю, невирішеність проблем в межах права посилює негативні соціально-економічні наслідки в діяльності підприємства-банкрута, його контрагентів, в економіці в цілому.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Стаття є логічним подовженням попередньої праці, де розглядалися вивченість проблеми в науковій літературі, питання нормативного підґрунтя нереального банкрутства, в статті виділені правові ознаки видів протиправного банкрутства, та запропонована класифікація економічних ознак, притаманних незаконному перерозподілу майна та накопиченню заборгованості та збитків.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Розробка методологічних та методичних засад економічного аналізу виявлення протиправного банкрутства потребує деталізації різноманітних економічних ознак. Постановка завдання. З метою деталізації економічного аналізу щодо виявлення ознак нереального банкрутства в даній статті розглянуті конкретні приклади двох гучних справ. Виклад основного матеріалу. Підкреслюючи єдину конкурсу природу банкрутства, його наслідки, розглянуті міжнародний досвід на прикладі однієї з самих відомих шахрайських справ – справи корпорації «Енрон» США (Enron Corporation) та вітчизняну справу про банкрутство державної акціонерної корпорації «Хліб України».
Висновки. Перша справа є прихованим банкрутством, сенс якого полягає саме в укриванні важкого фінансового стану суб'єкта господарювання його керівництвом від зацікавлених осіб - в даному випадку від акціонерів. Для цього були використані такі шахрайські інструменти як збільшення грошових потоків за рахунок штучного збільшення собівартості і зростання цін, маніпулювання інформацією у фінансової звітності. Інша справа пов’язана з опортуністичними діями, що спрямовані на доведення боржника до стану банкрута з метою перерозподілу майна та уникнення сплати боргових зобов’язань.
Узагальнення досвіду надає змогу визначити причино-наслідкові зв’язки між опортуністичними діями та їх наслідками в економіці підприємства, розробити подальші етапи аналізу, визначити систему показників діагностики відповідно до кожного з видів нереального банкрутства.

Ключові слова: боржник; приховане банкрутство; доведення до банкрутства; перерозподіл майна; боргові зобов’язання.

Читати 2692 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 19:34
 

Зараз on-line

На даний момент 50 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3072
mod_vvisit_counterВчора3833
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні33003
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні35613
mod_vvisit_counterВ цьому місяці120955
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці146546
mod_vvisit_counterРазом4201977