Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Poyda-Nosyk N. N. Financial security of Ukraine in conditions of European integration

Poyda-Nosyk N. N. Financial security of Ukraine in conditions of European integration

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

UDC 336.1(477):[339.923:061.1ЄС]

N. N. Poyda-Nosyk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FINANCIAL SECURITY OF UKRAINE IN CONDITIONS OF EUROPEAN INTEGRATION

Urgency of the research. Ukraine has made a European choice as the main direction of its state policy, both internal and external, whose ultimate goal should be the full membership in the European Union. However, it is necessary to consider that the access to world markets and formation of an open economy also mean an internal stability of the economy and financial system of the state.
Target setting. The financial system of Ukraine in modern conditions is influenced by a number of threats, that are negatively affecting the level of financial security.
Actual scientific researches and issues analysis. Fundamental research focused on problems of financial security of Ukraine, which became the basis for the development of scientific theory of security in the field of public finance, have been done in writings of A. Baranovsky, M. Ermoshenko, V. Muntiyan, A. Sukhorukov. Today a large number of works is devoting to the study of particular aspects and components of the financial security of the state.
Uninvestigated parts of general matters defining. The variability of the external environment and recent events in the European Union require in-depth study of the influence of integration processes on the financial security of Ukraine.
The research objective. The main aim of the article is to summarize the issues and systematize the ways of providing financial security of Ukraine in conditions of European integration processes.
The statement of basic materials. Research conducted by the author showed that the domestic financial system is very vulnerable to external and internal threats. The author has analyzed the dynamics of key macroeconomic indicators and indicators of financial security of the state during 2007-2015. The threats that are most significant for the financial security of the state have been highlighted. The author considered the possible implications of the European skepticism on the financial security of Ukraine, and the directions to increase the level of financial security in the modern world.
Conclusions. The government of Ukraine should focus on domestic reforms, the creation of living standards, economics and politics in Ukraine, which are as close as possible to European. Only then it is possible to implement effective mechanisms aimed at neutralizing, minimizing the impact and eliminating the phenomena and factors leading to the creation of external and internal threats to the state's financial security.

Keywords: financial security of the state; European integration; BREXIT; fiscal security; debt security.

 

УДК 336.1(477):[339.923:061.1ЄС]

Н. Н. Пойда-Носик, к. е. н., доцент

ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Основним напрямом державної політики Україна обрала європейський вибір, кінцевою метою якого має бути повноправне членство в Європейському Союзі. Однак, необхідно враховувати, що вихід на світові ринки, формування відкритої економіки означає також внутрішню стабільність економіки та фінансової системи держави, здатність протистояти ризикам, які супроводжують процеси глобалізації та євроінтеграції.
Постановка проблеми. На жаль, фінансова система України в сучасних умовах знаходиться під впливом ряду загроз, які негативно позначаються на рівні фінансової безпеки держави. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Ґрунтовні дослідження проблем забезпечення фінансової безпеки України, які стали основою для розвитку безпекології у сфері державних фінансів, провели у своїх працях О. І. Барановський, М. М. Єрмошенко, В. І. Мунтіян, А. І. Сухоруков. Велика кількість праць вітчизняних науковців присвячена дослідженню окремих аспектів і складових фінансової безпеки держави.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Мінливість зовнішнього середовища та останні події в країнах Європейського Союзу вимагають поглибленого дослідження впливу євроінтеграційних процесів на фінансову безпеку України.
Постановка завдання. Основною метою даної статті є узагальнення проблем та систематизація шляхів забезпечення фінансової безпеки України в умовах євроінтеграційних процесів.
Виклад основного матеріалу. Дослідження показали, що вітчизняна фінансова система є вразливою до внутрішніх і зовнішніх загроз. Автором проаналізовано динаміку основних макроекономічних показників та індикаторів фінансової безпеки держави протягом 2007-2015 років. Виділено загрози, які є найбільш суттєвими для окремих складових та в цілому фінансової безпеки держави. Розглянуто можливі наслідки європейського скептицизму на фінансову безпеку України, виділено напрями підвищення рівня фінансової безпеки в сучасних умовах.
Висновки. Державі слід зосередитися на внутрішніх реформах, на створенні тих стандартів життя, економіки і політики в Україні, які є максимально близькими до європейських. Тільки тоді можна впроваджувати та будуть дієвими механізми, спрямовані на усунення негативних явищ і чинників, що призводять до створення загроз фінансовій безпеці.

Ключові слова: фінансова безпека держави; євроінтеграція; BREXIT; бюджетна безпека; боргова безпека.

Читати 2038 разів Останнє редагування П'ятниця, 07 квітня 2017 20:37
 

Зараз on-line

На даний момент 53 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4118
mod_vvisit_counterВчора4198
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні29552
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці117579
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3754008