Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ІННОВАЦІЇ Savchenko V. F., Grivko S. D. Mechanism of formation and activity of innovation cluster structure of engineering complex

Savchenko V. F., Grivko S. D. Mechanism of formation and activity of innovation cluster structure of engineering complex

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 330.341.1

V. F. Savchenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
Honoured Economist of Ukraine,
S. D. Grivko, Applicant

MECHANISM OF FORMATION AND ACTIVITY OF INNOVATION CLUSTER STRUCTURE OF ENGINEERING COMPLEX

Urgency of the research. The article covers the procedure of formation and implementation of organizational and economic mechanism of innovative network structures in engineering complex of Ukraine. The common issues of clusterng are characterized. The stages of clustering are provided. The Realities of today are considered, where the objective need is a transition to a new organizational forms of interaction of industrial innovation structures in engineering activities, the most effective of which is the cluster approach.
Target setting. It’s indicated that the mechanism of formation and functioning of innovative engineering cluster developed by authors appears due to difficult economic situation in the country. Cluster associations and the role of the Coordinating Council to manage innovative machinebuilding cluster summary are detailed.
Actual scientific researches and issues analysis. It is advisable to mention leading scientists in studying clustering in the post-Soviet countries: A. V. Voronov, A. S. Halchynskyi, L. M. Hanushchak, V. I. Zakharchenko, A. A. Myhranyan, M. V. Nikolayev. Especially should be mentioned S. I. Sokolenko, who made a significant contribution to the development of the network structures in Ukraine.
Uninvestigated parts of general matters defining. It’s determined that the implementation of cluster policy promotes the competitiveness of products through the use of synergy members of the cluster.
The research objective. Clusters - is one of the levers of the economy development. The mechanism of formation and functioning of these structures will become a beginning of resuscitation of enterprises of Ukraine.
The statement of basic materials. The formation and development of clusters is an effective tool for attracting for-eign direct investment and foreign economic revitalization integration.
Conclusions.The inclusion of local clusters in global value chain can significantly raise the level of national technological base, increase the speed and quality of economic growth by strengthening the international competitiveness of companies that make up the cluster through the acquisition and implementation of new technologies, new equipment; getting businesses access to effective management and expertise; increasing opportunities on highly competitive international market.

 

Keywords: innovation; clustering; network structure; communication; development; competitiveness; production; efficiency; association; mechanism.УДК 330.341.1

В. Ф. Савченко, д. е. н., професор,
Заслужений економіст України,

С. Д. Гривко, здобувач

МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ІННОВАЦІЙНИХ КЛАСТЕРНИХ СТРУКТУР МАШИНОБУДІВНОГО КОМПЛЕКСУ

Актуальність теми дослідження. У статті запропоновано порядок формування і реалізації організаційно-економічного механізму інноваційних мережевих структур машинобудівного комплексу України. Охарактеризовано загальні питання кластеризації. Надано етапи процесу кластеризації. Розглянуті реалії сьогодення, де об’єктивною необхідністю є перехід до нових організаційних форм взаємодії промислових інноваційних структур в машинобудівній діяльності, найефективнішою з яких є кластерний підхід.
Постановка проблеми. Розроблений авторами механізм формування і функціонування машинобудівного інноваційного кластера обумовлений складним економічним становищем у державі. Деталізувати ролі кластерної асоціації та координаційної ради в управлінні машино-будівним інноваційним кластером.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Доцільно виділити провідних вчених з вивчення кластеризації у пострадянських країнах: А. В. Воронова, А. С. Гальчинського, Л. М. Ганущака, В. І. Захарченка, А. А. Миграняна, М. В. Ніколаєва. Слід особливо відзначити С. І. Соколенка, який зробив вагомий внесок в розвиток мережевих структур в Україні.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Підсумовуючи, визначено, що реалізація кластерної політики сприяє зростанню конкурентоспроможності продукції за рахунок використання ефекту синергії учасників кластеру.
Постановка завдання. Кластери – це один із важелів розвитку економіки. Відпрацьований механізм формування і функціонування даних структур стане початком реанімації підприємств України.
Виклад основного матеріалу. Формування і розвиток кластерів є ефективним засобом залучення прямих іноземних інвестицій та активізації зовнішньоекономічної інтеграції.
Висновки. Включення вітчизняних кластерів у глобальні ланцюжки створення доданої вартості дозволить істотно підняти рівень національної технологічної бази, підвищити швидкість і якість економічного зростання за рахунок посилення міжнародної конкурентоспроможності підприємств, що входять до складу кластеру, шляхом: придбання і впровадження сучасних технологій, новітнього обладнання; отримання підприємствами доступу до ефективних методів управління і спеціальних знань; підвищення можливостей виходу на висококонкурентні міжнародні ринки.Ключові слова: інновації; кластеризація; мережеві структури; зв’язки; розвиток; конкурентоспроможність; продукція; ефективність; асоціації; механізм.

Читати 2492 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 08:58
 

Зараз on-line

На даний момент 69 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1264
mod_vvisit_counterВчора3891
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22500
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці110527
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3746956