Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ІННОВАЦІЇ Gryshchenko I. M. Innovative approaches to facilitate the interaction between research, knowledge-intensive business and higher education as a factor of enhancing the education quality

Gryshchenko I. M. Innovative approaches to facilitate the interaction between research, knowledge-intensive business and higher education as a factor of enhancing the education quality

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 330.341

I. M. Gryshchenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor

INNOVATIVE APPROACHES TO FACILITATE THE INTERACTION BETWEEN RESEARCH, KNOWLEDGE-INTENSIVE BUSINESS AND HIGHER EDUCATION AS A FACTOR OF ENHANCING THE EDUCATION QUALITY

Urgency of the research. Cluster approach today changes accents in determination of traditional tasks of higher education. Relations between institution of higher learning, market and state in recent year changed in behalf on a market. One of the actual going near the decision of such mutual relations there is social partnership of educational establishments and business.
Target setting. Іn modern higher education of Ukraine in recent year there are cardinal changes related to the search of new effective format of mutual relations between science, system of higher education and business.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works of world scientists I. Kalenyuk, M. Gladchenko, A. Bernasconi, M. Brennan, A. Wall, J. Chrisman, T. Hynes, S. Fraser, D. De Zilwa, K. Debackere, R. Veugelers. Singh consider different aspects of innovation and business cooperation in higher education.
Uninvestigated parts of general matters defining. By scientists yet the worked not enough out questions of interaction three constituents namely researches, business and education due to the use of enterprise approaches.
The research objective. In the article the basic aspects of forming of the innovative model providing of innovative cooperation are exposed in the field of higher education in particular "triangle of knowledge" is research - education - business.
The statement of basic materials. In the conditions of modernization and innovative economy formation in Ukraine, the need for university academic research intensification is paramount. Therefore, Kyiv National University of Technology and Design puts a lot of effort to facilitate the integration between education, research and business.
Conclusions. Introduction of innovative model as bases of development of academic enterprise will allow to go across to Ukrainian institutions of higher learning to the new type of enterprise relations on principles of market economy.

 

Keywords: іnnovations; potential; investment tehnolohiychnyy cluster; strategies; clusterization;"triangle of knowledge".


УДК 330.341

І. М. Грищенко, д. е. н., професор

ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ НАУКИ З НАУКОЄМНИМ БІЗНЕСОМ І ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Актуальність теми дослідження. Кластерний підхід сьогодні змінює акценти у визначенні традиційних завдань вищої освіти. Відносини між вищим навчальним закладом, ринку і держави в останній рік змінилася на користь на ринку. Одним із актуальних підходів до вирішення таких взаємовідносин є соціальне партнерство освітніх закладів і бізнесу
Постановка проблеми. З розвитком сучасної вищої освіти України в останній рік відбуваються кардинальні зміни, пов'язані з пошуком нового ефективного формату взаємовідносин між наукою, системою вищої освіти і бізнесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці світових вчених І. Каленюк, М. Гладченко, А. Бернасконі, М. Бреннан, А. Стінові, J. Chrisman, Т. Хайнс, С. Фрейзер, Д. Де Zilwa, К. Debackere, Р. Veugelers. Сінгх розглядають різні аспекти співробітництва інновацій і бізнесу вищих навчальних закладів
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вченими ще недостатньо опрацьовані питання щодо взаємодіїї трьох складових, а саме дослідження – освіта – бізнес на основі використання корпоративних підходів.
Постановка завдання. У статті розглянуті основні аспекти інноваційного моделювання розвитку співробітництва в галузі вищої освіти, зокрема «трикутника знань» дослідження - освіта - бізнес.
Викладення основного матеріалу. В умовах модернізації та формування інноваційної економіки в Україні, потребують інтенсифікації наукові дослідження партнерства в університетах. Тому для Київського національного університету технологій та дизайну є актуальною проблема дослідження інтеграції освіти, науки і бізнесу.
Висновки. Впровадження інноваційно-інтегративної моделі розвитку як основи академічного підприємництва дозволить перейти українським ВНЗ до нового типу корпоративних відносин заснованих на принципах ринкової економіки.Ключові слова: інновації; потенціал; інвестиційно-технологійчний кластер; стратегії; кластеризація; «трикутник знань».

Читати 2576 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:01
 

Зараз on-line

На даний момент 44 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні992
mod_vvisit_counterВчора4490
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9178
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97205
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3733634