Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ІННОВАЦІЇ Resler M. V. Accounting and analytical support for innovation process

Resler M. V. Accounting and analytical support for innovation process

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 657.421.3

M. V. Resler, Doctor of Economic Sciences, Academician
of Academy of Economic Sciences of Ukraine

ACCOUNTING AND ANALYTICAL SUPPORT FOR INNOVATION PROCESS

Urgency of the research. The development of market relations depends on scientific and technology process. That is why implemention of the latest achievements is of crucial importance to the economy status. However, to provide the effective functioning of innovation processes, a sufficient system of accounting and analytical support is required.
Target setting. To study and substantiate the theory and methodology of the accounting and analysis within innovation processes and to work out practical recommendations on improving accounting and analytical support for management of enterprise innovation activity.
Actual scientific researches and issues analysis. The impact of innovation on enterprises, including in accounting and analytical support as a target subsystem innovation, pay attention to his work as foreign and domestic scholars, namely V. M. Anshyn, M. M. Benko, O. I. Volkov, O. I. Zhylinska, P. N. Zavlin, V. Y. Kochubei, V. N. Perehodov, J. Schumpeter, R .A. Fathudynov and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. However, among issues that need further analysis we find the following: dependence of innovation types and their structure on their aspects, the development of business accounts and analysis according to the specific features of contemporary stage of economy progress, implementation of innovation activity management concept in accounting being a target innovation subsystem.
The research objective. This article aims to structure the innovation depending on the aspects of accounting, types and economic effects.
The statement of basic materials. We have suggested a generalized innovation system based on other researches, mostly those specific to accounting and analysis. We have also elaborated a structural informational support system for innovations, aimed at making effective decisions.
Conclusions. Having studied the theory and methodology of the accounting and analytical support for innovation process, we may conclude the following. Innovation process is both a data collection system and preparation of information for making strategic decisions on short-term and long-term patterns in enterprise development.

 

Keywords: accounting and analytical support; innovation process; management decisions; information service.


УДК 657.421.3

М. В. Реслер, д. е. н., доцент, академик
Академії економ.
наук України

ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин залежить від її науково-технологічного процесу. Тому використання останніх досягнень вирішальним чином впливає на стан економіки. Проте для забезпечення ефективного функціонування інноваційних процесів необхідна адекватна система обліково-аналітичного забезпечення.
Постановка проблеми. Вивчити та обґрунтувати теорії та методики обліку й аналізу інноваційних процесів та розробити практичні рекомендації щодо вдосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства.
Аналіз останніх досліджень. Питанням впливу інновацій на діяльність підприємств, у тому числі і на обліково-аналітичне забезпечення як цільову підсистему інновацій, приділяли увагу у своїх працях як іноземні, так і вітчизняні вчені, а саме: В. М. Аньшин, М. М. Бенько, О. І. Волков, О. І. Жилінська, П. Н. Завлін, В. Ю. Кочубей, В. Н. Переходов, Й. Шумпетер, Р. А. Фатхудинов та інші.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте, потребує подальших досліджень залежність змісту та видів інновацій в обліку від його ас-пектів, розвиток бухгалтерського обліку та аналізі у відповідності зі специфікою сучасного етапу розвитку економіки, розробка концепції управління інноваційною діяльністю в обліку як цільовій підсистемі інновацій.
Постановка завдання. Стаття покликана структурувати інновації в залежності від аспектів обліку, їх видів та економічних ефектів.
Виклад основного матеріалу. Нами запропоновано узагальнену систему інновацій, на підставі інших досліджень, що найбільш характерні для обліку та аналізу. А також для прийняття ефективних рішень розроблено структуровану систему інформаційного забезпечення інновацій.
Висновки. Досліджуючи теорію та методику обліково-аналітичного забезпечення інноваційного процесу, можемо зробити висновок, що інноваційний процес – це система збору даних і підготовка інформації для прийняття стратегічних рішень про найближчі й перспективні напрямки розвитку підприємства.

Ключові слова: обліково-аналітичне забезпечення; інноваційний процес; управлінські рішення; інформаційне забезпечення.

Читати 2456 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:04
 

Зараз on-line

На даний момент 46 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1360
mod_vvisit_counterВчора3991
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні5351
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30040
mod_vvisit_counterВ цьому місяці123418
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3759847