Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ІННОВАЦІЇ Tolkovanov V. V. Territorial communities’ cooperation (intermunicipal cooperation – IMC) as an innovative tool for ensuring local economic development and municipal consolidation

Tolkovanov V. V. Territorial communities’ cooperation (intermunicipal cooperation – IMC) as an innovative tool for ensuring local economic development and municipal consolidation

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 332.1

V. V. Tolkovanov, Doctor of Science in Public Administration,
Associate Professor

TERRITORIAL COMMUNITIES’ COOPERATION (INTERMUNICIPAL COOPERATION – IMC) AS AN INNOVATIVE TOOL FOR ENSURING LOCAL ECONOMIC DEVELOPMENT AND MUNICIPAL CONSOLIDATION

Urgency of the research. The importance of studying the different aspects of the development of the territorial communities’ cooperation (intermunicipal cooperation - IMC) is explained by the fact that IMC is defined as a priority of local self-government reform in Ukraine. It is also used by the different European countries as an innovative tool for ensuring local economic growth and sustainable development.
Target setting. It is reasonable to study the different aspects of IMC development (institutional, legal, financial etc.) and to highlight the best IMC practices in order to give reasons for the possibilities of its implementation in Ukraine and ensuring municipal consolidation.
Actual scientific researches and issues analysis. The scientific works of such scholars as V. Kniazev, N. Kostina, V. Kuybida, N. Mikula, N. Nyjnyk, M. Pukhtynskiy, T. Pakhomova, O. Povajniy, S. Romanuk, A. Tkachuk and others deal with the different aspects of IMC development.
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists have not yet sufficiently developed the argumentation of more active using of IMC different forms in the framework of the implementation of local self-government reform in Ukraine.
The research objective. The article aims to highlight the current status and the new approaches for IMC development in the framework of the implementation of the decen-tralization reform in Ukraine.
The statement of basic materials. The article proves the expediency of using IMC as an innovative tool for ensur-ng sustainable local development. The special attention is paid to the analysis of the new legislation on territorial communities’ cooperation as well as the activity of the main institutions on all levels. The author provided a deep analysis of the best international and national practices in the field of IMC as well as prepared the relevant recommendations for its further development.
Conclusions. IMC represents an integrative part of the local self-government reform in Ukraine. Taking into account the successful implementation of the pilot projects (in particular, in Poltava region), IMC could be used for further municipal consolidation and local economic development.

Keywords: territorial community; local self-government; decentralisation reform; local economic development; municipal consolidation; tools; intermunicipal cooperation (IMC).

 

УДК 332.1

В. В. Толкованов, д. н. з держ. упр.,
доцент

СПІВРОБІНИЦТВО ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (МІЖМУНІЦИПАЛЬНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО – ММС) ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА МУНІЦИПАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення різних аспектів розвитку співробітництва територіальних громад (міжмуніципального співробітництва – ММС) пояснюється тим фактом, що ММС визначено як один із пріоритетів реформи місцевого самоврядування в Україні. Воно також використовується багатьма європейськими країнами як інноваційний інструмент для забезпечення місцевого економічного зростання та сталого розвитку.
Постановка проблеми. Доцільним є вивчення різних аспектів розвитку ММС (інституційних, законодавчих, фінансових та ін.) та висвітлення кращих практик ММС з метою аргументації можливостей його впровадження в Україні та забезпечення муніципальної консолідації.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як В. Князєв, Н. Костіна, В. Куйбіда, Н. Мікула, Н. Нижник, Т. Пахомова, О. Поважний, М. Пухтинський, С. Романюк, А. Ткачук та ін. мали справу з різними аспектами розвитку ММС.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання аргументації більш активного використання різних форм ММС в рамках впровадження реформи місцевого самоврядування в Україні.
Постановка завдання. Стаття покликана висвітлити сучасний стан та нові підходи до розвитку ММС в контексті впровадження реформи децентралізації в Україні.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність використання ММС як інноваційного інструменту для забезпечення сталого місцевого розвитку. Спеціальна увага приділяється аналізу нового законодавства щодо розвитку співробітництва територіальних громад, а також діяльності основних інституцій на усіх рівнях. Автором представлено глибокий аналіз кращих міжнародних та національних практик у галузі ММС, а також підготовлено відповідні рекомендації для його подальшого розвитку.
Висновки. ММС є складовою частиною реформи місцевого самоврядування в Україні. Приймаючи до уваги успішне впровадження пілотних проектів (зокрема, в Полтавській області), ММС може бути використано для подальшої муніципальної консолідації та місцевого економічного розвитку.

Ключові слова: територіальна громада; місцеве самоврядування; реформа децентралізації, місцевий економічний розвиток; муніципальна консолідація; інструменти; міжмуніципальне співробітництво (ММС).

Читати 2002 разів Останнє редагування Субота, 08 квітня 2017 12:25
 

Зараз on-line

На даний момент 63 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1923
mod_vvisit_counterВчора4568
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні14677
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці102704
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3739133