Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ІННОВАЦІЇ Perminova V. A., Sikaliuk A. I., Lytvyn S. V. Open educational environment as an integral part of innovative education

Perminova V. A., Sikaliuk A. I., Lytvyn S. V. Open educational environment as an integral part of innovative education

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 37.012.3

V. A. Perminova, Candidate of Pedagogical Sciences,
A. I. Sikaliuk, Candidate of Pedagogical Sciences,
S. V. Lytvyn, Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor

OPEN EDUCATIONAL ENVIRONMENT AS AN INTEGRAL PART OF INNOVATIVE EDUCATION

Urgency of research. The current stage of development of Ukrainian educational system is characterized by its integration into the world educational environment. This is followed by creation of a new paradigm of education aimed at developing an educated, creative person who has clear national convictions.
Target setting. The urgent task is to transform the educational environment of higher educational establishment in highly organized community of progressive-minded national value systems, productive activity, able to ensure the conditions of personality who solves professional problems competently, has active citizenship behavior and positive national identity.
Actual scientific researches and issues analysis. Environment, including an educational one, as a part of the environmental and objective environment is studied by foreign scholars (J. Gibson, W. Mace, T. Meng, M. Tourves, V. Yasvin) and domestic researchers (G. Ball, J. Bekh, E. Bondarevskaya, S. Maximov, E. Piekhota, V. Rybalko, V. Semychenko, V. Serikov, S. Sysoiev).
Uninvestigated parts of general matters defining. Modern innovative educational environment of professional institutions appears as a dialectical combination of unity and diversity. It is extremely urgent to optimize the innovative educational environment of modern professional educational establishment institutions through the organizing of a system of interacting open spaces.
The research objective. The main objective of our research is to implement the search for unity between the social educational needs at various levels and the need for the staff of educational establishments in the development of the most valuable in a context and methodological aspects of innovative activity - in the effective use of the open space system in the education of students.
The statement of basic materials. The contradictions of the traditional education system are the most important objective factor, which embarrasses the conductive creation of a system of the open educational environment.
Conclusions. The leading idea of our work lies in the fact that the development of the student's personality as an integrative quality is presented in axiological, cognitive, activity and personal components, formed not only in the educational process, but also in the open area of professional educational institution.

 

Keywords: open educational environment; innovative ed-ucational environment; organizational and pedagogical condi-tions; contradictions of traditional education system.


УДК 37.012.3

В. А. Пермінова, к. пед. н.,
А. І. Сікалюк, к. пед. н.,
С. В. Литвин, к. пед. н., доцент

ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Актуальність дослідження. Сучасний етап розвитку української освітньої системи характеризується її інтеграцією в світовий освітній простір. Це супроводжується створенням нової парадигми освіти, спрямованої на розвиток освіченої, творчої людини, яка має чіткі національні переконання.
Постановка проблеми. У цьому контексті стає актуальним завдання перетворення освітнього середовища вищого навчального закладу на високоорганізовану спільноту з прогресивними, національно налаштованими системами цінностей, продуктивною діяльністю, здатну забезпечити умови становлення особистості, яка компетентно вирішує як власні професійні проблеми, так і відзначається активною громадянською поведінкою, позитивною національною ідентичністю.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Середовище, в тому числі й освітнє, як частина просторово-предметного оточення розглядається як зарубіжними (Дж. Гібсон, У. Мейс, Т. Менг, М. Турвей, В. .Ясвін та ін.), так і вітчизняними (Г. Балл, І. Бех, Є. Бондаревська, С. Максимова, О. Пєхота, В. Рибалка, В. Семиченко, В. Сєріков, С. Сисоєва) дослідниками.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Сучасне інноваційне освітнє простір професійних установ являє діалектичне поєднання єдності і різноманіття.
Постановка завдання. Основна мета нашого дослідження полягає в здійсненні пошуку єдності між соціальними потребами в галузі освіти на різних рівнях, а також потребою освітян в розвитку найбільш цінних в змістовному і методологічному аспектах напрямках інноваційної діяльності - в ефективному використанні відкритого освітнього середовища.
Викладення основного матеріалу. Протиріччя традиційної системи освіти є найбільш важливим об'єктивним фактором, який ускладнює створення провідної системи відкритого освітнього простору.
Висновки. Провідна ідея нашої роботи полягає в тому, що розвиток особистості студента як інтегративної якості представлено в аксіологічному, когнітивному, активнісному і особистісному компонентах, формується не тільки в навчальному процесі, а й на відкритому майданчику закладу професійної освіти.

Ключові слова: відкрите освітнє середовище; інноваційний освітній простір; організаційно-педагогічні умови; суперечності традиційної системи освіти.

Читати 2335 разів Останнє редагування Субота, 08 квітня 2017 12:40
 

Зараз on-line

На даний момент 5 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3540
mod_vvisit_counterВчора3674
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні7214
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні34584
mod_vvisit_counterВ цьому місяці91567
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3727996