Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Vasyl’eva T. А., Leonov S. V., Makarenko I. O. Modern methodical approaches to the evaluation of corporate reporting transparency

Vasyl’eva T. А., Leonov S. V., Makarenko I. O. Modern methodical approaches to the evaluation of corporate reporting transparency

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

UDC 658.14.17(047.32)

T. А. Vasyl’eva, Doctor of Economic Sciences, Professor,
S. V. Leonov, Doctor of Economic Sciences, Professor,
I. O. Makarenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

MODERN METHODICAL APPROACHES TO THE EVALUATION OF CORPORATE REPORTING TRANSPARENCY

Urgency of the research. The importance of studying methodical approaches to evaluation of corporate reporting transparency is determined by restoring confidence in the reporting and low transparency of Ukrainian companies due to the low practice of corporate social responsibility (CSR).
Target setting. Evaluation of corporate reporting transparency is updated with the spread of non-financial (integrated) reporting on companies’ CSR.
Actual scientific researches and issues analysis. R. Eccles, D. Phillips, R. Herz, M. Keegan, V. Yevtushenko, O. Berezina, O. Kostyuk have studied the issues of evaluation corporate reporting based on company CSR activity and its transparency.
Uninvestigated parts of general matters defining. Pluralistic approach to the evaluation of corporate transparency, accountability, diversity criteria of rating companies on their CSR activities are the main reasons to their study.
The research objective. The article aims to conduct comparative analysis of modern approaches to determine the transparency of corporate reporting with regard to sustainability disclosure and CSR.
The statement of basic materials. The article proves the expediency of using methods of corporate reporting evaluation as tools for companies’ ranking based on their CSR efforts and the formation of benchmarks in business environment. The author summarizes best approaches in corporate reporting transparency evaluation in the international and national practice. The necessity of increasing transparency in corporate reporting of Ukrainian companies in conditions of CSR practices spreading are grounded.
Conclusions. Comparative analysis of foreign and national methodological approaches to evaluating corporate reporting transparency demonstrated the importance of universal, regular and sound companies’ ratings to promote their CSR.

Keywords: transparency; corporate reporting; transparency index; corporate social responsibility; sustainability reporting.


УДК 658.14.17(047.32)

Т. А. Васильєва, д. е. н., професор,
С. В. Лєонов, д. е. н., професор,
І. О. Макаренко, к. е. н., доцент

CУЧАСНІ МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНЮВАННЯ ПРОЗОРОСТІ КОРПОРАТИВНОЇ ЗВІТНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення методичних підходів до оцінювання прозорості корпоративної звітності визначається необхідністю відновлення довіри до звітності та низьким рівнем її прозорості з огляду на практики корпоративної соціальної відповідальності (КСВ) в Україні.
Постановка проблеми. Оцінювання прозорості корпоративної звітності актуалізується з поширенням нефінансової звітності щодо КСВ компаній.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Р. Еклз, Д. Філіпс, Р. Херц та М. Кіган, В. Євтушенко, О. Березіна, О. Костюк та ін. займалися вивченням проблематики оцінювання КСВ на основі звітності компаній та її прозорості.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Плюралізм підходів до оцінювання прозорості корпоративної звітності, різноманітність критеріїв рейтингування компаній за їх КСВ діяльністю обумовлюють необхідність їх вивчення.
Постановка завдання. Cтаття має на меті проведення компаративного та контент-аналізу сучасних підходів до визначення прозорості корпоративної звітності з огляду на розкриття інформації зі сталого розвитку та КСВ.
Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність застосування методик вивчення прозорості корпоративної звітності як інструментів рейтингування компаній з урахуванням їх зусиль в сфері КСВ та формування бенчмарків бізнес-середовища. Автором узагальнено кращі методики дослідження прозорості корпоративної звітності у міжнародній та національній практиці. Доведено необхідність підвищення прозорості корпоративної звітності українських компаній в умовах становлення практик КСВ.
Висновки. Порівняльний аналіз зарубіжних та вітчизняних методичних підходів до оцінювання прозорості корпоративної звітності засвідчив важливість використання універсальних, регулярних та обґрунтованих рейтингів компаній для просування їх КСВ.

 

Ключові слова: прозорість; корпоративна звітність; індекс прозорості; корпоративна соціальна відповідальність; звітність зі сталого розвитку.

Читати 2114 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 09:56
 

Зараз on-line

На даний момент 58 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1767
mod_vvisit_counterВчора4490
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9953
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97980
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3734409