Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Rekova N. Yu., Akimova O. V. Features and shortcomings of world system of counteraction to money laundering and financing of terrorism

Rekova N. Yu., Akimova O. V. Features and shortcomings of world system of counteraction to money laundering and financing of terrorism

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

UDC 339.7

N. Yu. Rekova, Doctor of Economic Sciences, Professor,
O. V. Akimova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

FEATURES AND SHORTCOMINGS OF WORLD SYSTEM OF COUNTERACTION TO MONEY LAUNDERING AND FINANCING OF TERRORISM

Urgency of the research. Existence of such phenomena as money laundering (ML) and financing of terrorism (FT) represents huge danger both to national economies, and to geopolitical and geoeconomic stability in general.
Target setting. Features of the world system of counteraction to ML/FT limit its institutional and operational capacities and in certain cases may be tool of sheltering doubtful actions.
Actual scientific researches and issues analysis. From the perspective of economic science there are two phenomena which influence the counteraction to ML/FT: substantial adequacy of the repressive measures and a substantial failure of countries to adopt adequate preventive measures.
Uninvestigated parts of general matters defining. The system of organization of this policy in global and regional scale may strengthen regulatory actions of the countries or legitimize the situation when the some subjects uses system’s shortcomings for doing doubtful actions. But prerequisites of that are not investigated.
The research objective. The article aims to reveal main institutional features and shortcomings of the world system of counteraction to ML/FT.
The statement of basic materials. Main institutions of world system of counteraction to ML/FT are considered. It is found that it is a network based on multilateral participation in procedures of monitoring of the movement of illegal financial flows. Its main features are heterogeneity in the status, experience, the list of participants of FATF-style bodies, a possibility of influence of participants on the course and results of monitoring.
Conclusions. The world system of counteraction to ML/FT assumes balancing of interests of participants so gaps in implementation of real actions by certain country exist. Such institutional format is a prerequisite of insufficient effectiveness of the system because of the lack of the mechanism of coercion and the fact that questions of specific sanctions pass into political plane.

Keywords: countercation to money laundering; terrorism financing; world system; institutes; institutional architecture; shortcomings; FATF; FATF-style body.


УДК 339.7

Н. Ю. Рекова, д. е. н., професор,
О. В. Акімова, к. е. н., доцент

ОСОБЛИВОСТІ І НЕДОЛІКИ СВІТОВОЇ СИСТЕМИ ПРОТИДІЇ ВІДМИВАННЮ ГРОШЕЙ ТА ФІНАНСУВАННЯ ТЕРОРИЗМУ

Актуальність теми дослідження. Існування таких явищ, як відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, (ВГ) та фінансування тероризму (ФТ) являє загрозу як для національних економік, так і для геоекономічної та геополітичної стабільності в цілому.
Постановка проблеми. Обмеженнями інституційних та операційних можливостей світової системи протидії ВГ/ФТ можуть бути її специфічні риси, які в окремих випадках можуть використовуватися для приховування сумнівних дій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. З позицій економічної науки існують два феномени, які впливають на діяльність із протидії ВГ/ФТ: сутнісна відповідність вживаних заходів протидії та провали в політиці окремих країн..
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Система організації цієї політики в глобальному та регіональному масштабах може як посилити регуляторний вплив окремих країн, так і легітимізувати ситуацію, коли деякі суб’єкти використовують недоліки системи для здійснення сумнівних операцій. Однак передумови для цього не досліджені глибоко.
Постановка завдання. Стаття покликана виявити основні інституційні риси та недоліки світової системи протидії ВГ/ФТ.
Виклад основного матеріалу. У статті розглянуті основні інститути світової системи протидії ВГ/ФТ. Виявлено, що вона являє собою мережу, яка базується на багатосторонній участі в процедурах моніторингу руху нелегальних фінансових потоків. Її основними рисами є гетерогенність у статусі, досвіді, складі учасників ФАТФ-подібних організацій, можливість впливу учасників на перебіг та результати моніторингу.
Висновки. Світова система протидії ВГ/ФТ припускає балансування інтересів учасників, що означає наявність лазівок у реальному виконанні відповідних заходів кожною країною. Такий інституційний формат по собі є передумовою недостатньої ефективності всієї системи і обумовлюється відсутністю механізму примусу до дій і тим фактом, що питання специфічних санкцій переходять у політичну площину.

Ключові слова: протидія відмиванню грошей; фінансування тероризму; світова система; інститути; інституційна архітектура; недоліки; ФАТФ; ФАТФ-подібні організації.

Читати 2782 разів Останнє редагування Понеділок, 24 квітня 2017 10:00
 

Зараз on-line

На даний момент 37 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4368
mod_vvisit_counterВчора4568
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні20796
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні34584
mod_vvisit_counterВ цьому місяці105149
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3741578