Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Vyhovska V. V. Theoretical principles of formation the system of safety of insurance market

Vyhovska V. V. Theoretical principles of formation the system of safety of insurance market

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-35-40

UDC 368(043.2)

V. V. Vyhovska, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

THEORETICAL PRINCIPLES OF FORMATION THE SYSTEM OF SAFETY OF INSURANCE MARKET

Urgency of the research. Modern conditions of functioning of the insurance market in Ukraine, characterized by a number of destabilizing trends related to the outflow of capital, accumulation of risks, emergence of resource constraints put forward new requirements for the security of the insurance market.
Target setting. Activation of the insurance market of Ukraine objectively requires deepening of theoretical and methodological foundations of security of insurance market.
Actual scientific researches and issues analysis. Theoretical approaches to the formation of the security system of insurance market are analyzed in works of such scholars as O. Baranovsky, O. Derkach, A. Yermoshenko, V. Marhasova, S. Onishko, N. Tkachenko and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Methodological approaches to the formation of security system of insurance market require system studies.
The research objective. The aim is to identify the essential content and to describe the architecture of the security system of insurance market.
The statement of basic materials. In this article the author proves that the upward trajectory of the insurance market is realized by building a system to ensure its security through active use of tools and techniques, covering both research and application layer. It is established that the security system of insurance market is a series that aims to achieve a given level of security which is described by indicators and quantitative models. The article formulates basic stages of implementation of security of insurance market.
Conclusions. Suggestions for developing the security system of insurance market, which will create the foundation for his rising progress, are developed.

Keywords: insurance market; insurance market safety; system.

УДК 368(043.2)

В. В. Виговська, д. е. н., доцент

ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови функціонування страхового ринку в Україні, що характеризуються низкою дестабілізуючих тенденцій, пов'язаних з відтоком капіталу, нагромадженням ризиків, виникненням ресурсних обмежень, висувають нові вимоги до забезпечення безпеки страхового ринку.
Постановка проблеми. Активізація розвитку страхового ринку України об’єктивно потребує поглиблення теоретико-методологічних основ забезпечення безпеки страхового ринку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні підходи до формування системи забезпечення безпеки страхового ринку досліджено в працях таких науковців як: О. Барановський, О. Деркач, А. Єрмошенко, В. Маргасова, С. Онишко Н. Ткаченко та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Системного дослідження потребують методологічні підходи до формування системи забезпечення безпеки страхового ринку.
Постановка завдання. Визначити сутнісний зміст та окреслити архітектуру системи забезпечення безпеки страхового ринку.
Виклад основного матеріалу. В цій статті автором доведено, що висхідна траєкторія розвитку страхового ринку реалізується шляхом побудови системи забезпечення його безпеки на основі активного використання засобів і методів, що охоплюють як науковий, так і прикладний рівень. Встановлено, що система забезпечення безпеки страхового ринку є циклом, що спрямований на досягнення заданого рівня безпеки, для опису якого використовуються показники та кількісні моделі. В статті сформульовано базові етапи впровадження системи забезпечення безпеки страхового ринку.
Висновки. Розроблено пропозиції щодо розбудови системи забезпечення безпеки страхового ринку, що дозволить створити фундамент для його висхідного поступу.

Ключові слова: страховий ринок; безпека страхового ринку; система.

 

 

Читати 2473 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:17
 

Зараз on-line

На даний момент 85 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3370
mod_vvisit_counterВчора3625
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні10906
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні25084
mod_vvisit_counterВ цьому місяці66796
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці143454
mod_vvisit_counterРазом3846679