Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Derii Zh. V., Zhurba I. O., Zosymenko T. I. Methodological providing of the cluster-based policy development

Derii Zh. V., Zhurba I. O., Zosymenko T. I. Methodological providing of the cluster-based policy development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-49-54

UDC 332.146.2

Zh. V. Derii, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor,
І. О. Zhurba, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
T. I. Zosymenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

METHODOLOGICAL PROVIDING OF THE CLUSTER-BASED POLICY DEVELOPMENT

Urgency of the research. Global structural changes in the world economy with transition of the developed countries to the sixth technological structure, that is characterized by qualitatively new criteria and standards. They are achieved through structural changes as in economy in general and in separate branches and enterprises that provide technological breakthrough on the innovative base.
Target setting. World experience of creating and implementing cluster-based policy states about complexity of this managerial process, its informational capacity, methodological fullness variability in approaches to creating and implementing cluster policy.
Actual scientific researches and issues analysis. Current world experience of creating methodology of cluster-based policy found its reflection in the works of authors: А. Marshall, М. Porter, Т. Andersson, К. Ketels, L. Young, Т. Harris, A. Amosha, М. Voynarenko, V. Geits, S. Sokolenko, V. Fedorenko, V. Ilchuk, О. Finagina. etc.
Uninvestigated parts of general matters defining. In the scientific works problems of organization and manage-ment by clusters are lightened, but until now studying of methodological providing of the cluster-based development and creating is not complete.
The research objective. The aim of this article is generalization of methodological providing of cluster-based policy creating and development.
The statement of basic materials. Cluster-based policy as an efficient direction of economic policies in the system of active stimulating of the regions. It was proved that even in conditions of complicated, centuries-long and multi scenic economy development of Ukraine the cluster covering processes present new possibilities, acceleration, change and acquire distinguishing features of the European economic area.
Conclusions. System cluster policy oriented to solving the difficult tasks with multi target orientation of the national industrial complex development – is future for Ukraine. Devel-opment and use only some cluster-based policies oriented to support big business will not give positive result for the national economy.

Keywords: cluster; methodology; regional policy; synergy; institutionalization; strategy.


УДК 332.146.2

Ж. В. Дерій, д. е. н., доцент,
І. О. Журба, к. е. н., доцент,
Т. І. Зосименко, к. е. н., доцент

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Актуальність теми дослідження. Глобальні зрушення у світовій економіці пов'язані з переходом розвинених країн до шостого технологічного укладу, якому притаманні якісно нові критерії і стандарти. Вони досягаються через структурні зміни як в економіці загалом, так і в окремих галузях і підприємствах, що забезпечують технологічний прорив на інноваційній основі.
Постановка проблеми. Світовий досвід формування та реалізації кластерної політики свідчить про складність даного управлінського процесу, його інформаційну ємність, методологічну наповненість та різноманіття в підходах до формування та реалізації кластерної політики.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний світовий досвід розробки методології кластеризації знайшов своє відображення у працях авторів: А. Маршала, М. Портера, Т. Андерсона, К. Кетельса, Л. Янга, Т. Харріса, О. Амоші, М. Войнаренка, В. Гейця, С. Соколенка, В. Федоренка, В. Ільчука, О. Фінагіної та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У наукових працях висвітлюються проблеми організації та управління кластерами, але до цього часу є неповним дослідження методологічного забезпечення розвитку та формування кластерної політики.
Постановка завдання. Метою статті є узагальнення методологічного забезпечення формування та розвитку кластерної політики.
Виклад основного матеріалу. Розглянуто кластерну політику як ефективний напрямок економічної політики в системі активного стимулювання розвитку регіонів. Доведено, що в умовах складного, багатовекторного та мультісценарного розвитку економіки України саме процеси кластеризації надають нових можливостей, прискорення, змін та набувають характерних ознак європейського економічного простору.
Висновки. Системна кластерна політика, орієнтована на вирішення складних завдань, з багатоцільовою орієнтацією розвитку національного господарського комплексу – це майбутнє для України. Розвиток і використання тільки деяких видів кластерної політики, орієнтованої на підтримку великого бізнесу не дадуть позитивного результату для національної економіки.

Ключові слова: кластер; методологія; регіональна політика; синергія; інституціоналізація; стратегія.

Читати 2090 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:19
 

Зараз on-line

На даний момент 49 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні485
mod_vvisit_counterВчора4606
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні485
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30040
mod_vvisit_counterВ цьому місяці118552
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3754981