Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Kyvliuk O. Р., Sakun A. V. Knowledge economyas an intellectual resourceof knowledge management theory

Kyvliuk O. Р., Sakun A. V. Knowledge economyas an intellectual resourceof knowledge management theory

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-83-89

UDC 330.342.24

O. Р. Kyvliuk, Doctor of Philosophy Sciences,
Senior Scientific Researcher,
A. V. Sakun, Doctor of Philosophy Sciences,
Associate Professor

KNOWLEDGE ECONOMYAS AN INTELLECTUAL RESOURCEOF KNOWLEDGE MANAGEMENT THEORY

Urgency of the research. The importance of studying the problem of intellectual resource of economic knowledge and management of it caused by necessity of the global economy development.
Target setting. The transformation of knowledge in cognitive assets primarily of economic activity poses the problem of revealing the substantive dimensions of knowledge as intellectual resource.
Actual scientific researches and issues analysis. The problem of knowledge as an intellectual resource for the
economy in the context of management was researched by L. Belova, U. Bukovych, H. Kleiner, P. A. David, D. Adrissen, B. Z. Milner, V. A. Makarov, S. Hal'chyns'ky, P. Drucker and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientists have not studied the knowledge management strategy, which in terms of the dynamics of global change is an indication of the growth potential of the economy, businesses, entire social system.
The research objective. The article reveals the basic substantive parameters of knowledge as an intellectual resources and knowledge management in economic activity.
The statement of basic materials. Efficient use of knowledge, the ability of its implementation in new products
and services has turned into a key factor of welfare, and into the main condition of the information society development.
Understanding the role of cognitive resource for the economy, business, and enterprises highlighted the importance of the theory of knowledge management (knowledge management -KM). Complex structure of knowledge management theory is shown, different approaches to identify its nature are characterized.It is proved that combining "knowledge infrastructure", "culture of knowledge", "knowledge technology", the theory of knowledge management ensures efficiency and innovation of economic activity.
Conclusions. The productive economy development and business in the global world depends on the level of knowledge and information, which must be able to manage. Theory of Knowledge Management is an intellectual resource of economic activity and has two main objectives - efficiency and innovation.

Keywords: knowledge; intellectual property; knowledge economy; knowledge management; business; system; technology.


УДК 330.342.24

О. П. Кивлюк, д. філос. н., ст. н. с.,
А. В. Сакун, д. філос. н., доцент

ЕКОНОМІКА ЗНАНЬ ЯК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РЕСУРС ТЕОРІЇ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення проблеми інтелектуального ресурсу економічного знання та управління ним обумовлено необхідністю розвитку глобальної економіки.
Постановка проблеми. Перетворення знання в когнітивний актив насамперед економічної діяльності ставить проблему виявити його змістовні виміри знання в якості інтелектуального ресурсу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблему знання як інтелектуального ресурсу для економіки в контексті управління досліджували Л. Бєлова, У. Букович, Г. Клейнер, П. А. Давід, Д. Адріссен, Б. З. Мільнер, В. А. Макаров, С. Гальчинський, П. Друкер та ряд інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці недостатньо дослідили стратегію управління знаннями, яка в умовах динаміки глобальних змін є показником потенціалу зростання економіки, бізнесу, всієї соціальної системи.
Постановка завдання. Стаття присвячена виявленню основних змістовних параметрів знання в якості інтелектуального ресурсу та управління ним в економічній діяльності.
Виклад основної проблеми. Ефективне використання знань, здатність їх впровадження в нові товари і послуги перетворилось у найважливіший фактор якісного добробуту та головну умову розвитку інформаційного суспільства. Усвідомлення ролі когнітивного ресурсу для економіки, бізнесу, підприємства виокремило значимість теорії управління знаннями (knowledge management – КМ). Показана складна структура теорії управління знаннями, охарактеризовані різні підходи до виявлення її сутності. Обгрунтовано, що поєднуючи «інфраструктуру знань», «культуру знань», «технологію знань», теорія управління знаннями забезпечує ефективність та інноваційність економічної діяльності.
Висновки. Продуктивний розвиток економіки і бізнесу в умовах глобального світу залежить від рівня використання знань та інформації, якими потрібно вміти управляти. Теорія управління знаннями (КМ) постає інтелектуальним ресурсом економічної діяльності і спрямована на вирішення двох основних завдань – ефективності та інновації.

Ключові слова: знання; інтелектуальний ресурс; інформація; економіка знань; управління знаннями; бізнес; технологія.

 

Читати 2071 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:30
 

Зараз on-line

На даний момент 44 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1295
mod_vvisit_counterВчора3991
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні5286
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні30040
mod_vvisit_counterВ цьому місяці123353
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3759782