Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Yaremenko L. M., Makarchuk I. M., Yevtushenko N. M. The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis events in the economy

Yaremenko L. M., Makarchuk I. M., Yevtushenko N. M. The debt component of financial safety of Ukraine in the situation of crisis events in the economy

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-120-126

UDC 336.27(477):338.124:4

L. M. Yaremenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
I. M. Makarchuk, Candidate of Economic Sciences, 
Associate Professor,
N. M. Yevtushenko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

THE DEBT COMPONENT OF FINANCIAL SAFETY OF UKRAINE IN THE SITUATION OF CRISIS EVENTS IN THE ECONOMY

Urgency of the research. The problem of providing debt safety is of primary importance due to the political instability and economic uncertainty in our country. This becomes particularly important in the current situation of continuous in-crease in public debt and the complexity of its service.
Target setting. The problem of defining new approaches to building a system that could provide debt safety for our country is particularly acute, mainly caused by the issue’s immensity, depth and duration.
Actual scientific researches and issues analysis. Among well-known domestic and foreign scholars whose studies are focused on the debt safety of Ukraine we should men-tion the following: A. Baranovskyi, G. Wood, V. Heits, M. Yermoshenko, V. Zahorskyi, V. Koziuk, N. Kravchuk, R. Mundell, M. Obsfeld, O. Oliinyk, O. Futerko.
Uninvestigated parts of general matters defining. Special and constant attention needs to be given to the study of debt safety while the country is undergoing social and eco-nomic development so that it can guarantee its financial sovereignty and stability.
The research objective. To elicit ways of strengthening debt safety of Ukraine by analyzing index of its condition and boundary values.
The statement of basic materials. This article explores main aspects of the debt component in the state’s financial safety. We have examined a current state of the debt safety of Ukraine by means of appropriate indicators, the ways the state debt influences the economy in general. Also we have suggested the ways to strengthen it in the context of a complex relationship between debt policy and a degree of the state’s financial stability.
Conclusions. By investing funds in the development of Ukrainian economy, reprofiling state bonds, and supporting the state’s credit rating it is possible to minimize threats to the country’s debt safety which will improve the indicators of competitiveness of Ukraine and ensure its financial safety.

Keywords: national debt; debt safety; debt indicators; financial safety; budget system.


УДК 336.27(477):338.124:4

Л. М. Яременко, к. е. н., доцент,
І. М. Макарчук, к. е. н., доцент,
Н. М. Євтушенко, к. е. н., доцент

БОРГОВИЙ СКЛАДНИК ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ В ЕКОНОМІЦІ

Актуальність теми дослідження. З огляду на політичну нестабільність та економічну невизначеність нашої країни, проблема забезпечення боргової безпеки є однією з найбільш гострих. Вона набуває особливої актуальності в умовах постійного збільшення державного боргу та складності його обслуговування.
Постановка проблеми. Особливо гостро постає проблема визначення нових підходів до побудови системи забезпечення боргової безпеки нашої держави, ураховуючи масштабність, глибину і тривалість кризових явищ в її економіці.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед відомих вітчизняних та закордонних учених, що займалися дослідженням проблем боргової безпеки України варто виокремити таких: О. Барановського, Г. Вуда, В. Гейця, М. Єрмошенка, В. Загорського, В. Козюка, Н. Кравчук, Р. Манделла, М. Обсфельда, О. Олійника, О. Футерко.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Окремої уваги потребує постійне дослідження боргової безпеки країни у процесі соціально-економічного розвитку з метою гарантування її фінансового суверенітету і стабільності.
Постановка завдання. Обґрунтування напрямів зміцнення боргової безпеки України на основі аналізу показників її стану та відповідних граничних значень.
Викладення основного матеріалу. У статті дослджено основні аспекти боргового складника фінансової безпеки держави. За допомогою відповідних індикаторів досліджено сучасний стан боргової безпеки України, визначено напрями впливу заборгованості держави на економіку в цілому та запропоновано напрями її зміцнення в умовах складного взаємозв’язку між борговою політикою і ступенем фінансової стабільності держави.
Висновки. Спрямування залучених коштів на розвиток економіки України, проведення репрофайлінгу держоблігацій, підтримки кредитного рейтингу держави може звести до мінімуму загрози борговій безпеці країни, що сприятиме покращенню показників конкурентоздатності України та забезпечить її фінансову безпеку.

Ключові слова: державний борг; боргова безпека; боргові індикатори; фінансова безпека; бюджетна система.

 

Читати 2467 разів Останнє редагування Вівторок, 04 липня 2017 18:38
 

Зараз on-line

На даний момент 55 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1316
mod_vvisit_counterВчора3891
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні22552
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці110579
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3747008