Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Klymenko T. V. Venture capital financing of innovation activities

Klymenko T. V. Venture capital financing of innovation activities

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-104-110

UDC 336.43

T. V. Klymenko, Candidate of Economic Sciences

VENTURE CAPITAL FINANCING OF INNOVATION ACTIVITIES

Urgency of the research. High risk level at capital investments in innovative projects considerably limits access to traditional sources of financing therefore the preference is given to such form of investment as venture capital financing.
Target setting. Underdevelopment of the domestic market of venture investment causes need of direction finding of its activation for ensuring economic growth and competitiveness of national economy.
Actual scientific researches and issues analysis. Scientific works of such Ukrainian scientists as V. Hlushchenko, L. Dmytrychenko, P. Kovalyshyn, O. Kolesnyk, N. Kraus, O. Kuzmin, S. Onyshko, D. Ryzhakov, V. Savchenko, O. Shevchenko, etc. are devoted to a research of theoretical and practical aspects of venture capital financing of innovation activities.
Uninvestigated parts of general matters defining. The need of improvement of venture capital financing system as instrument of state regulation of innovation activities is urgent today.
The research objective. Recommendations for government support of venture capital financing of innovation activities are elaborated in the article taking into account current trends of the Ukrainian and world venture market development.
The statement of basic materials. The essence of venture capital financing of innovation activities is defined in the article and the characteristic of development stages of the innovative companies which attract venture capital financing is provided. The current state of the domestic market of venture investment is investigated and proposals for its activation are formulated, in particular by increasing the role of the government support of venture capital financing.
Conclusions. Complex realization of actions for improvement of venture capital financing system as part of gov-ernment innovation policy will allow solving problems of venture business financing and providing development of national economy.

Keywords: innovation; innovation activity; venture capital financing of innovation activities; venture capital; venture company; venture fund.

 

УДК 336.43

Т. В. Клименко, к. е. н.

ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Актуальність теми дослідження. Високий рівень ризику при вкладанні капіталу в інноваційні проекти значно обмежує доступ до традиційних джерел фінансування, тому надається перевага такій формі інвестування, як венчурне фінансування.
Постановка проблеми. Низький рівень розвитку вітчизняного ринку венчурного інвестування обумовлює необхідність визначення напрямів його активізації для забезпечення економічного зростання та конкурентоспроможності національної економіки.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних та практичних аспектів венчурного фінансування інноваційної діяльності присвячені наукові праці таких українських учених, як: В. Глущенко, Л. Дмитриченко, П. Ковалишин, О. Колесник, Н. Краус, О. Кузьмін, С. Онишко, Д. Рижаков, В. Савченко, О. Шевченко та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. На сьогодні актуальною залишається необхідність розробки напрямів удосконалення системи венчурного фінансування як інструменту державного регулювання інноваційної діяльності.
Постановка завдання. У статті розроблені рекомендації щодо державної підтримки венчурного фінансування інноваційної діяльності з урахуванням сучасних тенденцій розвитку українського та світового венчурного ринку.
Виклад основного матеріалу. У статті визначена сутність венчурного фінансування інноваційної діяльності, наведена характеристика стадій розвитку інноваційних компаній, які залучають венчурне фінансування. Досліджений сучасний стан розвитку вітчизняного ринку венчурного інвестування та сформульовані пропозиції щодо його активізації, зокрема за рахунок підвищення ролі державної підтримки венчурного фінансування.
Висновки. Комплексна реалізація заходів удосконалення системи венчурного фінансування як складової державної інноваційної політики дозволить вирішити проблеми фінансування венчурного підприємництва та забезпечити розвиток національної економіки.

Ключові слова: інновація; інноваційна діяльність; венчурне фінансування інноваційної діяльності; венчурний капітал; венчурна компанія; венчурний фонд.

Читати 3200 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 15:19
 

Зараз on-line

На даний момент 51 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні2931
mod_vvisit_counterВчора5832
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні48428
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні39608
mod_vvisit_counterВ цьому місяці121957
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4521219