Версія для друку

Polenkova M. V., Kontseva V. V., Bezuhlyi А. O. Distribution of financial resources for federal road funds

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI:10.25140/2410-9576-2017-2-2(10)-111-117

UDC 388.1

M. V. Polenkova, Candidate of Economic Sciences,
V. V. Kontseva, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
А. O. Bezuhlyi, Candidate of Economic Sciences

DISTRIBUTION OF FINANCIAL RESOURCES FOR FEDERAL ROAD FUNDS

Urgency of the research. Highly developed road economy capable of providing high quality modern driveways that comply with EU standards and are securely financed according to them should be at the base of our socio-economic development.
Target setting. In the field of road infrastructure, the implementation of federal policies and insuring a high level of safety depends upon effective financing.
Actual scientific researches and issues analysis. The theoretical and methodical basis for the formation and use of financial resources by road enterprises are addressed in the works of A. V. Bazyliuk, O. V. Zhulyn, I. P. Sadlovskoyi, V. P. Ilchuk, A. M. Novikov, E. D. Prusenko, V. F. Skorchenko, I. O. Khomenko and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. Financing road infrastructure solves two of the following tasks: provides tax payers with a high quality infrastructure, enhances and extends the road network to insure its availability to a larger number of people, which is guaranteed by the road network extended replication. However, up to this day, the effective distribution of financing has not been applied to federal road funds
The research objective. Federal road funds must insure stable financing of the infrastructure and prevent the funds from being used for any other purposes. Therefore, a new technique for managing financial distribution is necessary.
The statement of basic materials. Рroposed for effective financial resources distribution and the balancing of federal and local interests. The application of the mentioned above enables to determine the amount of financial provision for regional maintenance entities from each oblast.
Conclusions. The proposed technique can potentially increase financial support of road operation enterprises.
Hence, the developed technique, which serves as an important element for distributing financial resources of federal road funds, is directed towards ensuring effective execution of tasks by each entity in the field of road infrastructure.

Keywords: method of financing roads; the cost of road maintenance; small repairs and maintenance of roads; road fund.

 

УДК 388.1

М. В. Поленкова, к. е. н.,
В. В. Концева, к. е. н.,
доцент,
А.О. Безуглий, к. е. н.

ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЕРЖАВНОГО ДОРОЖНЬОГО ФОНДУ

Актуальність теми дослідження. Передумовою соціально-економічного розвитку країни та задоволення потреб користувачів доріг і суспільства в автотранспортних перевезеннях є розвинуте дорожнє господарство.
Постановка проблеми. Для забезпечення реалізації державної політики у сфері дорожнього госпо-дарства необхідно забезпечити ефективне фінансування дорожнього господарства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та методологічні основи формування та використання фінансових ресурсів підприємствами дорожнього господарства висвітлюються у працях А. В. Базилюк, О. В. Жулин, І. П. Садловської, В. П. Ільчука, А. М. Новикової, Є. Д. Прусенка, В. Ф. Скорченка, І. О. Хоменко та інших вчених.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Фінансування дорожнього господарства державою вирішує два завдання: забезпечує платників податків якісною інфраструктурою та розвиває і розширює дорожню мережу. Але до цього часу відсутня методика ефективного розподілу фінансування Державного дорожнього фонду.
Постановка завдання. Державний дорожній фонд повинен забезпечити стабільне фінансування дорожнього господарства і дозволить запобігти направленню джерел фінансування дорожнього господарства на інші цілі.
Виклад основного матеріалу. Пропонується методика розподілу фінансових ресурсів між Державним дорожнім та територіальними дорожніми фондами України. Застосування науково-методичного апарату дає можливість визначити розмір фінансового забезпечення дорожньо-експлуатаційного підприємства, що обслуговує відповідний район області.
Висновки. Розроблені методичні положення спрямовані на забезпечення ефективного виконання завдань та функцій кожним суб'єктом дорожнього господарства.

Ключові слова: методика фінансування доріг; витрати на ремонт доріг; дрібний ремонт і поточне обслуговування доріг; дорожній фонд.

Читати 2799 разів Останнє редагування П'ятниця, 30 червня 2017 15:25