Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Барна М. Ю., Миронов Ю. Б. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків

Барна М. Ю., Миронов Ю. Б. Економетричне моделювання динаміки туристичних потоків

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-1-4(12)-165-170

УДК 379.85 : 303.725.33

M. Ю. Барна, д. е. н., професор,
Ю. Б. Миронов, к. е. н.

ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ТУРИСТИЧНИХ ПОТОКІВ

Актуальність теми дослідження. Туризм є одним з перспективних напрямів економічного розвитку України. Важливість дослідження діяльності сфери туризму, зокрема динаміки туристичних потоків на основі економетричного аналізу, обумовлюється міжнародним науковим досвідом та отриманням статистично вірогідних результатів за стохастичних умовах господарювання.
Постановка проблеми. Більшість наукових досліджень, які вивчають діяльність суб’єктів туристичної діяльності, мають описовий характер, тому оцінка динаміки показників туристичної діяльності на основі економетричних моделей є доцільною за сучасних умов.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економіко-математичному аналізу та моделюванню діяльності туристичного сектору, присвячені наукові праці таких зарубіжних та вітчизняних вчених як N. Dritsakis, S. Athanasiadis, L. Botti, B. Solonandrasana, Г. Кармелюк, О. Кальченко, Р. Балашова, Л. Івченко та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наукові дослідження стану та динаміки сфери туризму в Україні характеризуються недостатнім застосуванням економетричних методів та моделей. Тому доцільним є вивчення міжнародних наукових напрацювань у дослідженні туристичної галузі засобами економетричного моделювання.
Постановка завдання. Стаття покликана дослідити динаміку туристичних потоків України та виявити фактори впливу на їх зміну з використанням економетричних методів і моделей.
Виклад основного матеріалу. Проаналізовано динаміку показників туристичних потоків України за допомогою лінійних моделей тренду. Досліджено вплив фінансово-економічних та соціально-економічних чинників на розвиток туристичних потоків на основі кореляційно-регресійного аналізу.
Висновки. Отримані моделі динаміки туристичних потоків можуть мати практичне застосування з метою прогнозування при визначенні напрямків розвитку підприємств туристичної галузі та прогнозуванні туристичних потоків.

Ключові слова: туризм; туристичні потоки; економетричне моделювання; кореляційно-регресійний аналіз; модель тренду.


UDC 379.85 : 303.725.33

M. Y. Barna, Doctor of Economic Sciences, Professor,
Yu. B. Myronov, Candidate of Economic Sciences

ECONOMETRIC MODELLING OF TOURIST FLOWS DYNAMICS

Urgency of the research. Tourism is one of perspective economic development directions of Ukraine. The importance of studying the tourism activities, in particular the dynamics of tourist flows, based on econometric analysis, is determined by international scientific experience and obtaining statistically reliable results in stochastic economic conditions.
Target setting. The majority of scientific studies, which examine the tourism subjects' activities, have a descriptive character therefore the evaluation of the dynamic indicators of tourism activity on the basis of econometric models is appropriate at the current development stage.
Relevant scientific research and issues analysis. Scientific works of such foreign and Ukrainian scientists such as N. Dritsakis, S. Athanasiadis, L. Botti, B. Solonandrasana, H. Karmelyuk, O. Kalchenko, R. Balashova, L. Ivchenko and others are dedicated to the economic and mathematical analysis and modelling of the activities of tourism sector.
Uninvestigated parts of general matters defining. Scientific researches on tourism industry status and dynamics in Ukraine are characterized by insufficient use of econometric methods and models. Therefore, it is feasible to study international scientific advances in tourism industry by the econometric modelling means.
Research objective. This article aims to explore the tourist flows dynamics in Ukraine and to identify the factors influencing their change using econometric methods and models.
Statement of basic materials. The dynamics of tourist flows indicators in Ukraine is analysed. The influence of financial and economic and also social and economic factors on the development of tourist flows based on correlation and regression analysis is investigated.
Conclusions. The models of tourist flows dynamics obtained can have practical applications for prediction the directions for development of the tourism industry enterprises, as well as tourist flows forecasting.

Keywords: tourism; tourist flows; econometric modelling; regression analysis; trend model.

Читати 2668 разів Останнє редагування Вівторок, 26 грудня 2017 15:12
 

Зараз on-line

На даний момент 56 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні4861
mod_vvisit_counterВчора10328
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні27158
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні32972
mod_vvisit_counterВ цьому місяці123214
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5269543