Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ Gonchar O. I., Filipishyn I. V., Shcherbina O. S. Information systems as an instrument for the enterprise potential development

Gonchar O. I., Filipishyn I. V., Shcherbina O. S. Information systems as an instrument for the enterprise potential development

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-16-21

UDC 3470.73 : 658.018

O. I. Gonchar, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
I. V. Filipishyn, Doctor of Economic Sciences,
Assistant Professor,
O. S. Shcherbina, Candidate of Economic Sciences

INFORMATION SYSTEMS AS AN INSTRUMENT FOR THE ENTERPRISE POTENTIAL DEVELOPMENT

Urgency of the research. The development of market relations, the opening of economic boundaries of countries, globalization and European integration determine the formation of the information economy and determine the need for enterprises the use of information technology as its main subjects.
Target setting. The quality of managerial decisions depends on the timeliness of information resources and the reliability of their sources. The problem of the search of information systems for the enterprises potential managing, providing competitiveness is being actualized.
Actual scientific researches and issues analysis. The automation of enterprise management is explored by scientists and practitioners. Known works by I. O. Notreba, V. A. Svyatnenko, N. M. Khorunzhak, A. P. Zloschastieva, N. M. Protas and other scientists.
Uninvestigated parts of general matters defining. Theoretical and methodological substantiation of introduction and improvement of information systems at modern enterprises requires further improvements.
The research objective. Systematization of existing information systems, criteria for selecting the most effective ones, their application for the development of entrepreneurial potential deserves particular attention.
The statement of basic materials. The authors prove that the needs of the enterprise, the existing technological level and qualified users are the main prerequisites for the introduction of information technology in enterprises. They contribute to the formation of an information system, information space, management efficiency and capacity development.
On the basis of the study of the evolution of information systems, the principles of their formation are singled out.
Conclusions. Modern information systems contribute to the implementation of a number of opportunities, the acquisition of various types of effects and capacity development in general.

Keywords: information; systems; information resources; technology; management; decision; effect; enterprise potential.

УДК 3470.73 : 658.018

О. І. Гончар, д. е. н., професор,
І. В. Філіпішин,
д. е. н., доцент,
О. С. Щербіна,
к. е. н.

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Актуальність теми дослідження. Розвиток ринкових відносин, відкриття економічних кордонів країн, глобалізація і євроінтеграція обумовлюють становлення інформаційної економіки та визначають необхідність для підприємств, як основних її суб’єктів, використання інформаційних технологій.
Постановка проблеми. Від своєчасності надходження інформаційних ресурсів та достовірності їх джерел залежить якість управлінських рішень. Актуалізується проблема пошуку інформаційних систем для управління потенціалом підприємств, забезпечення конкурентоспроможності.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Автоматизацію управління підприємством досліджують науковці та практики. Відомі праці І. О. Нетреба, В. А. Святненк, Н. М. Хорунжак, А. П. Злосчастьєва, Н. М. Протас та інших науковців.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Теоретико-методичне обґрунтування запровадження та удосконалення інформаційних систем на сучасних підприємствах, потребує подальших удосконалень.
Постановка завдання. На особливу увагу заслуговують: систематизація існуючих інформаційних систем, критерії вибору найефективніших, застосування для розвитку підприємницького потенціалу.
Виклад основного матеріалу. Авторами доведено, що потреби підприємства, наявний технологічний рівень і кваліфіковані користувачі – основні передумови упровадження інформаційних технологій на підприємствах. Вони сприяють формуванню інформаційної системи, інформаційного простору, ефективності управління та розвитку потенціалу.
На засадах дослідження еволюції інформаційних систем виокремлено принципи їх формування.
Висновки. Сучасні інформаційні системи дають сприяють реалізації ряду можливостей, одержанню різних видів ефектів і розвитку потенціалу загалом.

Ключові слова: інформація; системи; інформаційні ресурси; технології; управління; рішення; ефект; потенціал підприємства.

Читати 2454 разів Останнє редагування Вівторок, 20 березня 2018 12:09
 

Зараз on-line

На даний момент 241 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні11292
mod_vvisit_counterВчора7108
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні36582
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні38488
mod_vvisit_counterВ цьому місяці103807
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162156
mod_vvisit_counterРазом4503069