Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ФІНАНСИ. БАНКІВСЬКА СПРАВА Перетятько Ю. М., Іванова Л. Б. Бухгалтерський облік продажу основних засобів в різних умовах господарювання

Перетятько Ю. М., Іванова Л. Б. Бухгалтерський облік продажу основних засобів в різних умовах господарювання

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-79-83

УДК 657

Ю. М. Перетятько, к. е. н., доцент,
Л. Б. Іванова, к. е. н., доцент

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ПРОДАЖУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В РІЗНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Актуальність теми дослідження. Прийняття Стандарту (положення) бухгалтерського обліку № 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність” суттєво змінило методику формування інформації про вибуття основних засобів шляхом продажу у бухгалтерському обліку.
Постановка проблеми. У зв’язку із цим, у практичній діяльності суб’єкт господарювання може зіткнутися із рядом проблем облікового характеру.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання облікових операцій з необоротними активами є предметом дослідження багатьох науковців. Однак, низка питань залишаються дискусійними.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. До таких проблем відноситься відображення у бухгалтерському обліку інформації щодо продажу основних засобів, які не відповідають умовам визнання необоротних активів утримуваних для продажу.
Постановка завдання. Нагальним завданням є розробка рекомендацій щодо облікового відображення таких операцій в різних умовах господарювання, у тому числі у процедурі банкрутства. Виклад основного матеріалу. Якщо основний засіб не відповідає умовам визнання необоротного активу для продажу, то у бухгалтерському обліку продаж такого майна ми рекомендуємо відображати як пряму реалізацію.
Висновки. В результаті дослідження дійшли висновку, що така пропозиція не суперечить міжнародним рекомендаціям бухгалтерського обліку.

Ключові слова: основний засіб; необоротні активи утримувані для продажу; антикризове управління.

UDC 657

Yu. M. Peretiatko, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
L. B. Ivanova, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor

ACCOUNTING SALE OF FIXED ASSETS IN DIFFERENT CONDITIONS OF BUSINESS

Urgency of the research. The adoption of the Standard (accounting statement) No. 27 "Non-current assets held for sale and discontinued operations" substantially changed the method generation the information about the disposal of fixed assets through sale in accounting.
Target setting. Regarding to this, in practice, a business entity may face a number of accounting problems.
Actual scientific researches and issues analysis. The issue of accounting operations with non-current assets is the subject of research by many scholars. However, a number of questions remain controversial.
Uninvestigated parts of general matters defining. Such problems include the disclosure of accounting information regarding the sale of fixed assets that do not meet the conditions for recognizing non-current assets held for sale.
The research objective. An important task is to develop recommendations for the disclosure of such operations in accounting in different economic condition including the bankruptcy procedure.
The statement of basic materials. If the tangible asset does not meet the conditions of recognizing as the non-current asset for sale, we recommend that the sale of such property to be disclosed as a direct sale in the accounting.
Conclusions. As a result of the study, we came to the conclusion that such proposal does not contradict international accounting recommendations.

Keywords: fixed asset; non-current assets held for sale; anti-crisis management.

Читати 2626 разів Останнє редагування Вівторок, 09 січня 2018 14:01
 

Зараз on-line

На даний момент 32 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1414
mod_vvisit_counterВчора4638
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні1414
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні40116
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97195
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці181832
mod_vvisit_counterРазом5081327