Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини МЕНЕДЖМЕНТ Gryshchenko І. М., Chubukova O. Y. Information culture as the basis of efficient talent management

Gryshchenko І. М., Chubukova O. Y. Information culture as the basis of efficient talent management

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-100-105

UDС 338.2:37.06

І. М. Gryshchenko, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
O. Y. Chubukova, Doctor of Economic Sciences,
Professor

INFORMATION CULTURE AS THE BASIS FOR EFFICIENT TALENT MANAGEMENT

Urgency of the research. At the present stage of social development, the importance of studying the foundations of information culture formation is entailed by the search for new mechanisms for improving the professional and personal qualities of an individual.
Target setting. It is expedient to define the essence of the category "talent" as a factor of social development and methodological approaches to the talent management in the framework of the modern information paradigm of socioeconomic development.
Analysis of recent researches and publications. The research results on the society current state, its transformational processes and requirements to the person as the basis of social development have been presented in scientific works of foreign and domestic scientists, such as Gardner G., Michael A., Shweyer A., Molyako V., Reznikov Zh. I. and others, present
Uninvestigated parts of general matters defining. The scientists have not yet sufficiently researched the issues of the talent essence in management, the talent importance of social interaction as a factor of scientific and technological progress and their influence on the information culture formation.
The research objective. The article is aimed at studying the social interaction talent as one of the main qualities for a man of today, issues of talent management and how information and information culture influence its development
The statement of basic materials. The concepts "talent", "talent management", "information culture" have been investigated in the article. Their absolute interrelation and influence on personality formation, organization development, team activity and their effectiveness are proved. The possible ways of talent and personality cultivating in the conditions of innovative development society, the widespread introduction of information and telecommunication technologies are highlighted.
Conclusions. Talent management on the basis of high-level information culture in combination with information and communication technologies enables to formulate effectively processes of managing and functioning of any organization. Thus, the basis of the social development of the third millennium are the conditions for the effective realization of human talent, not only in the personal perspective, but also in the framework of social interaction based on the information culture mastery, without which further progress of the work intellectual tools and new information technologies is impossible.

Keywords: social interaction talent; talent management; information culture; information and telecommunication technologies.

УДК 338.2:37.06

І. М. Грищенко, д. е. н.,
професор,
О. Ю. Чубукова, д. е. н.,
професор

ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТОМ


Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення засад формування інформаційної культури на сучасному етапі суспільного розвитку викликана пошуком нових механізмів вдосконалення професійних та особистісних якостей людини.
Постановка проблеми. Доцільним є визначення сутності категорії «талант» як фактору суспільного розвитку та методологічних підходів до управління талантом в рамках сучасної інформаційної парадигми соціоекономічного розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В наукових працях зарубіжних і вітчизняних вчених, таких як Гарднер Г., Майклз Е., Швейєр А., Моляко В.О. Рєзнікова Ж. І. та інших, викладено результати досліджень щодо сучасного стану суспільства, його трансформаційних процесів та вимог до людини як основи суспільного розвитку.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковцями ще недостатньо опрацьовані питання сутності таланту у менеджменті, важливості таланту суспільної взаємодії як фактору науково-технічного прогресу та впливу інформаційної культури на його формування.
Постановка завдання. Стаття спрямована на вивчення таланту соціальної взаємодії як однієї з основних якостей сучасної людини, питань управління талантом та впливу на його розвиток інформації та інформаційної культури.
Виклад основного матеріалу. У статті досліджені поняття «талант», «управління талантом», «інформаційна культура». Доведено їх безумовний взаємозв’язок і вплив на формування особистості, розвиток організації, командної діяльності та їх ефективності. Висвітлено можливі шляхи плекання таланту й особистості в умовах суспільства інноваційного розвитку, повсюдного впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій.
Висновки. Управління талантом на основі інформаційної культури високого рівня в поєднанні з інформаційно-комунікаційними технологіями дає можливість ефективно формувати процеси управління та функціонування будь-яких організацій. Таким чином, в основі суспільного розвитку третього тисячоліття лежать умови ефективної реалізації таланту людини не тільки в особистому ракурсі, але й у рамках суспільної взаємодії, що базуються на опануванні інформаційної культури, без якої стає неможливим подальший прогрес інтелектуальних знарядь праці й нових інформаційних технологій.

Ключові слова: талант суспільної взаємодії; управління талантом; інформаційна культура; інформаційно-телекомунікаційні технології.

 

Читати 1047 разів Останнє редагування Вівторок, 09 січня 2018 14:04
 

Зараз on-line

На даний момент 70 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1692
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні5388
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці93415
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3729844