Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини МЕНЕДЖМЕНТ Chyrva O. H., Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine

Chyrva O. H., Biloshkurskyi M. V., Pacheva N. O. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-112-116

UDС 378:658.8

O. H. Chyrva, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
M. V. Biloshkurskyi, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
N. O. Pacheva, Candidate of Economic Sciences

MARKETING ANALYSIS OF THE MARKET CONDITIONS OF HIGHER EDUCATION IN UKRAINE

Urgency of the research. Marketing analysis of the market conditions of higher education in Ukraine is actual, because today the concept of knowledge-based economy is becoming crucial and its development directly depends on the state of science and the state of the market conditions of higher education.
Target setting. It is necessary to conduct the marketing analysis to substantiate the key factors of influence on the higher education market in Ukraine and to identify the main strategic guidelines of its development.
Actual scientific researches and issues analysis. In the scientific papers of such scholars as D. Dill, V. Meek, A. García-Aracil and R. van der Velden etc. the theoretical and applied aspects of the educational services market development in the field of higher education have been studied, taking into account modern realities.
Uninvestigated parts of general matters defining. Researchers have not yet sufficiently worked out the problems of formalization and integrated assessment of the impact of the national economy development indicators and the market conditions of higher education in Ukraine in order to model the demand for education services.
The research objective. It is necessary to study the current state of the education services market in the field of higher education and to develop strategic guidelines of its development.
The statement of basic materials. Factor analysis of the market conditions of higher education in Ukraine has been conducted. It is proved that the key factors that influence the demand for higher education are demographic and social ones, as well as price factor and population welfare. The economic and mathematical model was constructed and the coefficients of demand elasticity for higher education services were obtained by the indicated factors.
Conclusions. In order to encourage the demand for higher education services in Ukraine on a long-term horizon, the state authorities should ensure the natural population increase, reduce unemployment by creating new jobs, implement anti-inflationary policies and increase the population welfare.

Keywords: market conditions; higher education; higher educational institution; demand; market; factor.

УДК 378:658.8

О. Г. Чирва, д. е. н., професор;
М. В. Білошкурський, к. е. н., доцент;
Н. О. Пачева, к. е. н.

МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Актуальність теми дослідження. Маркетинговий аналіз кон’юнктури ринку вищої освіти України є актуальним, оскільки нині вирішального значення набуває концепція економіки знань, розвиток якої безпосередньо залежить від стану науки та кон’юнктури ринку вищої освіти.
Постановка проблеми. Необхідно провести маркетинговий аналіз для обґрунтування ключових факторів впливу на ринок вищої освіти України та визначення основних стратегічних орієнтирів його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових працях таких учених, як Д. Ділл, В. Мік, А. Гарсія-Арацил і Р. Ван дер Вельден та ін. досліджуються теоретичні та прикладні аспекти розвитку ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти з урахуванням сучасних реалій.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Дослідниками ще недостатньо опрацьовані проблеми формалізації та комплексної оцінки впливу показників розвитку національної економіки та кон’юнктуру ринку вищої освіти України з метою моделювання попиту на освітні послуги.
Постановка завдання. Необхідно дослідити сучасний стан ринку освітніх послуг у сфері вищої освіти та розробити стратегічні орієнтири його розвитку.
Виклад основного матеріалу. Проведено факторний аналіз кон’юнктури ринку вищої освіти України. Доведено, що ключовими факторами, які найбільше впливають на попит на вищу освіту, є демографічний, соціальний, фактор ціни та добробут населення. Побудовано економіко-математичну модель та одержано коефіцієнти еластичності попиту на послуги з вищої освіти за вказаними факторами.
Висновки. Для стимулювання попиту на послуги з вищої освіти в Україні у довгостроковій перспективі державним органам влади необхідно забезпечити природній приріст населення, скоротити рівень безробіття, створюючи нові робочі місця, здійснювати антиінфляційну політику, підвищувати добробут населення.

Ключові слова: кон’юнктура; вища освіта; вищий навчальний заклад; попит; ринок; фактор.

 

Читати 1128 разів Останнє редагування Четвер, 28 грудня 2017 08:52
 

Зараз on-line

На даний момент 57 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1440
mod_vvisit_counterВчора4490
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9626
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97653
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3734082