Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини МЕНЕДЖМЕНТ Shpak N. O., Stanasiuk N. S., Hlushko O. V. Tools for interpretation of economic information for a management of development of industrial potential

Shpak N. O., Stanasiuk N. S., Hlushko O. V. Tools for interpretation of economic information for a management of development of industrial potential

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-117-124

UDC 330.341.1

N. O. Shpak, Doctor of Economic Sciences,
Professor,
N. S. Stanasiuk, Candidate of Economic Sciences,
Associate Professor,
O. V. Hlushko, Candidate of Economic Sciences

TOOLS FOR INTERPRETATION OF ECONOMIC INFORMATION FOR A MANAGEMENT OF INDUSTRIAL POTENTIAL DEVELOPMENT

Urgency of the research. In the conditions of a transitive economy, the search for effective tools for managing the process of development of industrial potential and tools that are suitable for the needs of the interpretation of economic information has an actual importance.
Target setting. Changes and peculiarities of functioning of economic systems in the conditions of the domestic transformational economic environment predeterm the rethinking and adaptation of existing tools to new conditions in order to increase the efficiency of management of development of industrial potential.
Actual scientific researches and issues analysis. In Ukraine, the question of interpreting economic data and managing development of industrial potential is considered through the prism of financial risk, financial crises in developing countries and the potential for economic recovery through progressive approaches.
Uninvestigated parts of general matters defining. Available scientific research requires attention to the study of tools for implementing the process approach to managing the development of industrial potential in order to achieve a higher level of objectivity in managerial decisions.
The research objective. The article is aimed at forming tools for interpreting economic information and integrating it into the main tasks of the process of managing the development of industrial potential.
The statement of basic materials. In the scientific research the emphasis was placed on the identification of effective tools for managing the process of development of industrial potential. An argumentative analysis of existing tools available for the interpretation of economic information is carried out. An advanced approach to the implementation of system tools in the process of managing the development of industrial potential is proposed.
Conclusions. Applied tools development based on the principle of template solutions that are capable of increasing the efficiency of management of the development of industrial potential in modern conditions are developed.

Keywords: tools; management; economic information; industrial potential.

УДК 330.341.1

Н. О. Шпак, д. е. н., професор,
Н. С. Станасюк, к. е. н., доцент,
О. В. Глушко, к. е. н.

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Актуальність теми дослідження. В умовах транзитивної економіки актуального значення набуває пошук дієвих інструментів управління процесом розвитку промислового потенціалу та інструментальних засобів, придатних для потреб інтерпретації економічної інформації, необхідної для прийняття управлінських рішень.
Постановка проблеми. Зміни та особливості функціонування економічних систем в умовах вітчизняного трансформаційного економічного середовища зумовлюють необхідність переосмислення та адаптації наявного інструментарію до нових умов з метою підвищення ефективності управління розвитком промислового потенціалу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні питання інтерпретації економічних даних й управління розвитком промислового потенціалу розглядаються через призму фінансового ризику, фінансових кризових явищ в країнах, що розвиваються, та потенціалу відновлення економіки за допомогою прогресивних підходів.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Наявний науковий доробок потребує акцентування уваги на вивченні інструментарію для реалізації процесного підходу до управління розвитком промислового потенціалу з метою досягнення вищої об’єктивності управлінських рішень.
Постановка завдання. Стаття спрямована на формування інструментарію інтерпретації економічної інформації та інтегрування його до магістральних завдань процесу управління розвитком промислового потенціалу.
Виклад основного матеріалу. В науковому дослідженні зроблено акцент на виокремленні дієвих інструментів управління процесом розвитку промислового потенціалу. Проведений аналіз існуючих інструментальних засобів, придатних для потреб інтерпретації економічної інформації. Запропоновано інноваційний підхід реалізації системного інструментарію в процесному управлінні розвитком промислового потенціалу.
Висновки. Розроблено прикладний інструментарій, що базується на принципі шаблонних рішень, який спроможний підвищити ефективність управління розвитком промислового потенціалу в сучасних умовах.

Ключові слова: інструментарій; управління; економічна інформація; промисловий потенціал.

Читати 975 разів Останнє редагування Четвер, 28 грудня 2017 09:16
 

Зараз on-line

На даний момент 43 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1601
mod_vvisit_counterВчора3696
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні5297
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці93324
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3729753