Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини МЕНЕДЖМЕНТ Duka A. P. Paradigm of integrated risk management

Duka A. P. Paradigm of integrated risk management

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-131-136

UDC 330.1:338.4:65.011.3

A. P. Duka, Doctor of Economic Sciences,
Associate Professor

PARADIGM OF INTEGRATED RISK MANAGEMENT

Urgency of the research. Forming of integrated risk management is a prerequisite for improving the efficiency of companies in a changing environment and the important direction of providing the development of modern companies.
Target setting. Integrated risk management requires a holistic approach that will contribute to riskappetite of a particular company and the characteristics of each business process’ realization.
Analysis of recent researches and publications. Theoretical and practical aspects of integrated risk management have laid in the works of scholars such as: H. Berg, V. Vitlinskiy, A. Kaminskiy, R. Kaplan, V. Kravchenko, D.Norton, D. Palunin, M. Henley and others.
Uninvestigated parts of general matters defining. The researches of new in terms of methodology approaches to the forming of integrated risk management in companies, adapted to modern trends in the economic process in the country are still relevant.
The research objective. The development of scientific views to risk management based on its integration with busi-ness processes depending on the goals of the company's development.
The statement of basic materials. The author has highlighted the question of the dialectical relationship be-tween components of company management and risk management. The importance of the transition from the perception of risk management by the separate direction of company's activity to the forming of a risk management culture for providing the integration of risk management with business processes was emphasized. For the purpose of detailed presentation of forming the integrated risk management the risk integration pyramid within the management system of companies is provided.
Conclusions.
The proposed approaches to the forming of the concept of integrated risk management strategy will allow improving the forming of development strategies of companies, which is especially important in the economic, social and political instability of the functioning of the envi-ronment.

Keywords: risk; management; risk management; inte-grated risk management; business processes; risk appetite; risk tolerance.

УДК 330.1:338.4:65.011.3

А. П. Дука, д. е. н., доцент

ПАРАДИГМА ІНТЕГРОВАНОГО УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

Актуальність теми дослідження. Формування інтегрованого ризик-менеджменту є необхідною умовою підвищення ефективності функціонування компаній у мінливому зовнішньому середовищі та важливим напрямом забезпечення розвитку сучасних компаній.
Постановка проблеми. Інтегрований ризик-менеджмент потребує цілісного підходу, що сприятиме врахуванню ризик-апетиту конкретної компанії та особливостей здійснення кожного бізнес-процесу.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичні та прикладні аспекти інтегрованого ризик-менеджменту закладені у працях таких вчених як: Г. Берг, В. Вітлінський, А. Камінський, Р. Каплан, В. Кравченко, Д. Нортон, Д. Палунін, М. Хенлі та інших.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Актуальними залишаються дослідження нових за рівнем методології підходів щодо формування інтегрованого ризик-менеджменту в компаніях, адаптованих до сучасних тенденцій економічного процесу в країні.
Постановка завдання. Розвиток наукових поглядів до управління ризиками, що базується на його інтеграції з бізнес-процесами залежно від цілей розвитку ком-панії.
Виклад основного матеріалу. Автором висвітле-но питання діалектичного взаємозв’язку між компонентами управління компанією та ризик-менеджменту. Наголошено на важливості переходу від сприйняття управління ризиків окремим напрямом діяльності компанії до формування культури ризик-менеджменту щодо забезпечення інтегрованості управління ризиками з бізнес-процесами компанії. З метою розгорнутого представлення формування інтегрованого ризик-менеджменту наведено піраміду інтегрування ризиків в систему менеджменту компаній.
Висновки. Запропоновані підходи до формування інтегрованої концепції ризик-менеджменту дозволять удосконалити формування стратегій розвитку компаній, що особливо важливо в умовах економічної, соціальної та політичної нестабільності функціонування зовнішнього середовища.

Ключові слова: ризик; менеджмент; ризик-менеджмент; інтегрований ризик-менеджмент; бізнес-процеси; ризик-апетит; толерантність до ризику.

 

Читати 1271 разів Останнє редагування Вівторок, 13 березня 2018 09:41
 

Зараз on-line

На даний момент 62 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1122
mod_vvisit_counterВчора4490
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні9308
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні33046
mod_vvisit_counterВ цьому місяці97335
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці114393
mod_vvisit_counterРазом3733764