Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини МЕНЕДЖМЕНТ Suray I. G. Competency State secretary of the Ministry in Ukraine

Suray I. G. Competency State secretary of the Ministry in Ukraine

Оцініть матеріал!
(0 голосів)

DOI: 10.25140/2410-9576-2017-2-4(12)-163-169

UDC 35.08 (447)

I. G. Suray, Doctor in Public Administration,
Senior Scientific Researcher Associate Professor

COMPETENCY OF STATE SECRETARY OF THE MINISTRY IN UKRAINE

Urgency of the research is due to the modernization of public service in modern Ukraine, aimed at ensuring the political neutrality of public servants.
Target setting. The problem requires a clear definition of competences of the state Secretary of the Ministry to ensure the political neutrality of the public servants of the Ministry.
Analysis of recent researches and publications. V. Averyanov, Y. Bytyak, A. Walevskyi, N. Goncharuk, I. Kolyushko, O. Parkhomenko-Kutsevil, S. Seryogina, V. Tolkovanov shows that the studies do not fully take into account the current situation.
Uninvestigated parts of general matters defining. We have identified the issue of competences of the State Secretary of the Ministry in modern Ukraine.
The research objective – highlighting of the research competences of the State Secretary of the Ministry in Ukraine according to the existing normative-legal acts and proposals for their improvement.
The statement of basic materials Today in Ukraine State Secretary of the Ministry is the highest office of public service in a State body.
It is proved that the Law of Ukraine “On civil service” emphasizes the competences of the State Secretary of the Ministry, which reflect the functions of personnel management of the Ministry. The Law of Ukraine “On Central Executive authorities” focuses on competencies that reflect organizational roles in relation to the work of the Ministry; as well as the management staff of the Ministry and territorial bodies of the Ministry, enterprises, institutions and organizations belonging to the sphere of management of the Ministry.
In our opinion, the competence of the State Secretary of the Ministry should be restricted to functions concerning personnel management of the office of the Ministry and general organizational duties.
Conclusions. Thus, the competence of the State Secretary of the Ministry, reflecting the staff management of the Ministry arising out of the law of Ukraine “On civil service”; organizational functions in relation to the work of the Ministry should be reflected in the Law of Ukraine “On Central Executive Authorities”. For this, you need to make changes to the Law of Ukraine “On Central Executive Authorities” stipulated in the draft law of Ukraine “On amendments to some laws of Ukraine in connection with adoption of law of Ukraine “On civil service” dated July14, 2016 No. 4526-д.

Keywords: competences; functions; powers; State Secretary of the Ministry; public servants; political neutrality.

УДК 35.08 (447)

І. Г. Сурай, д. н. держ. упр., ст. н. с., доцент

КОМПЕТЕНЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СЕКРЕТАРЯ МІНІСТЕРСТВА В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження зумовлена модернізацією державної служби в сучасній Україні, яка спрямована на забезпечення політичної нейтральності державних службовців.
Постановка проблеми. Проблема потребує чіткого визначення компетенцій держсекретаря міністерства, щоб забезпечити політичну нейтральність державних службовців міністерства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. В. Авер’янова, Ю. Битяка, О. Валевського, Н. Гончарук, І. Коліушка, О. Пархоменко-Куцевіл, С. Серьогіна, В. Толкованова показав, що дослідження не повною мірою враховують сучасні реалії. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Нами виокремлено питання компетенцій держсекретаря міністерства в сучасній Україні.
Постановка завдання - висвітлення дослідження компетенцій держсекретаря міністерства в Україні відповідно до чинних нормативно-правових актів та пропозицій щодо їх удосконалення.
Виклад основного матеріалу. Сьогодні в Україні держсекретар міністерства обіймає вищу посаду державної служби в державному органі.
Доведено, що у Законі України “Про державну службу” акцент зроблено на компетенціях держсекретаря міністерства, які відображають функції з управління персоналом міністерства. У Законі України “Про центральні органи виконавчої влади” акцент зміщено на компетенції, які відображають організаційні функції стосовно роботи апарату міністерства; а також функції з управління персоналом міністерства та територіальних органів міністерства, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління міністерства.
На нашу думку, компетенції держсекретаря міністерства слід обмежити функціями щодо управління персоналом апарату міністерства та загально-організаційними.
Висновки. Отже, компетенції держсекретаря міністерства, що відображають: функції з управління персоналом міністерства випливають із Закону України “Про державну службу”; організаційні функції щодо роботи апарату міністерства мають бути відображені у Законі України “Про центральні органи виконавчої влади”. Для цього, необхідно внести зміни до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади”, відображені у проекті Закону України “Про внесення змін до деяких законів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про державну службу” від 14 липня 2016 р. № 4526-д.

Ключові слова: компетенції; функції; повноваження; державний секретар міністерства; державні службовці; політична нейтральність.


Читати 1682 разів Останнє редагування Четвер, 28 грудня 2017 12:31
 

Зараз on-line

На даний момент 96 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні3461
mod_vvisit_counterВчора4316
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні14913
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні26921
mod_vvisit_counterВ цьому місяці76719
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці95620
mod_vvisit_counterРазом3472316