Архів

Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням

Новини ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Kolomytseva O. V., Vasilchenko L. S., Pepchuk S. M. Formation and development of organic production of the Ukrainian market

Kolomytseva O. V., Vasilchenko L. S., Pepchuk S. M. Formation and development of organic production of the Ukrainian market

Оцініть матеріал!
(1 Голосувати)

DOI: 10.25140/2410-9576-2018-1-2(14)-28-33

UDC 338.439:631.147](447)

O. V. Kolomytseva, Doctor of Economics, Professor,
L. S. Vasilchenko, Candidate of Economic Science,
Associate Professor,
S. M. Pepchuk, Candidate of Economic Science

FORMATION AND DEVELOPMENT  OF ORGANIC PRODUCTION  OF THE UKRAINIAN MARKET

Urgency of the research. The organic production market over the past decades is extremely promising as demand for real food has increased. The urgency is caused by the problem of providing the population with ecologically safe products and the need for operation of the organic production market.
Target setting. The intensive technological development and the environment pollution endanger the further human development and lead to the necessity of reproducing approach usage for solving environmental problems. Partial reduction of environmental pollution is possible through organic production.
Actual scientific researches and issues analysis. The following scientists have made a great contribution to the problems concerned the development of organic production market in Ukraine: Chychkalo-Kondratska I. B., Cuzmenko O. B., Tovmashevska, О. A. Pearson D. and others  Uninvestigated parts of general matters defining.
This problem above has already been researched in many papers. But in spite of this, the possibilities of adapting foreign experience to create a competitive organic production market in Ukraine are understudied.
The research objective is to determine the peculiarities of the formation and prospects for the development of organic production market, as well as to make a comparative analysis of organic market trends in Ukraine and other countries, to highlight the experience of state support of this market in these countries.
The statement of basic materials. The article contains the factors that describe priority of organic production development in Ukraine and the reasons that restrain it. The suggestions on effective development of organic production in Ukraine under conditions of economic changes are presented.
Conclusions. For the effective development of organic production in Ukraine a set of measures should be introduced, including legal, regulatory, financial, advisory support and improvement of control tools.

Keywords: organic production market; organic production; market development.

 

УДК 338.439:631.147](447)

О. В. Коломицева, д. е. н.,  професор,
Л. С. Васильченко, к. е. н.,  доцент,
С. М. Пепчук, к. е. н.

 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

Актуальність теми дослідження. Ринок органічної продукції протягом останніх десятиліть є надзвичайно перспективним, оскільки зріс попит на екологічно чисті продукти харчування. Актуальність зумовлена проблемою забезпечення населення екологічно чистою продукцією та необхідністю функціонування ринку органічного виробництва.
Постановка проблеми. Інтенсивний розвиток технологій, забруднення екології ставлять під загрозу подальший розвиток людства і призводять до необхідності застосування відтворювального підходу у розв’язанні екологічних проблем. Частково зменшити процеси забруднення навколишнього середовища можливо за допомогою органічного виробництва.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Значний внесок у дослідження проблем стану та розвитку ринку органічної продукції зробили такі вчені, як Чичкало-Кондрацька I. Б., Кузьменко О. Б., Томашевська О. А., Пірсон Д. та ін.
Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на велику кількість робіт з цього питання, можливості адаптації зарубіжного досвіду до формування конкурентоздатного ринку органічної продукції в Україні недостатньо вивчені.
Постановка завдання полягає в тому, щоб визначити особливості формування та перспективи розвитку ринку органічної продукції, провести порівняльний аналіз тенденцій ринку органічної продукції України та інших країн, висвітлити досвід державної підтримки даного ринку в цих країнах.
Викладення основного матеріалу. У статті розкрито фактори, які дають пріоритет для розвитку органічного виробництва в Україні та причини, що його стримують. Наведено пропозиції щодо ефективного розвитку виробництва органічної продукції в Україні в умовах ринкових трансформацій економіки.
Висновки. Для ефективного розвитку органічного виробництва в Україні слід запровадити комплекс заходів, включаючи правову, регуляторну, фінансову, консультативну підтримку та вдосконалення інструментів контролю.

Ключові слова: ринок органічної продукції; органічне виробництво; розвиток ринку.

References

1. Orhanik v Ukraini [Organic in Ukraine]. (2016). www.organic.com.ua. Retrieved from http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29 [in Ukrainian].
2. Pearson, D., Henryks, J., Jones, H. (2010). Organic food: What we know (and do not know) about consumers. Agriculture and Food Systems, 26(2), 171–177 [in English].
3. Tomashevska, О. A. (2013). Orhanichne vyrobnytstvo v sviti: realii ta perspektyvy [Organic production in the world: realities and prospects]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 6 (44), 161-164 [in Ukrainian].
4. Novak, N. (2016). Svitovyi dosvid derzhavnoi pidtrymky vyrobnytstva orhanichnoi produktsii [World experi-ence of state support of organic production]. Efektyvna ekonomika Effective economy, 6. Retrieved from http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5034 [in Ukrainian].
5. Powered by People Organics International Annual Report 2016. (2016). www.ifoam.bio. Retrieved from https://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2016.pdf [in English].
6. Organic Agriculture. A step towards the Green Economy in the Eastern Europe, Caucasus and Central Asia region. Case studies from Armenia, Moldova and Ukraine (2011). unep.ch. Retrieved from https://unep.ch/etb/ publications/green%20economy/organic%20agriculture%20-%20eecca%20study%20on%20green%20economy/unep%20organic_eecca%20country%20study.pdf [in English].
7. Chychkalo-Kondratska, I., Fedina, O. (2016). Perspektyvy rozvytku eksportu ukrainskoi orhanichnoi produktsii do Yevropeiskoho Soiuzu [Development prospects of export Ukrainian organic products to the European Union]. Ekonomichnyi prostir – Economic Scope, 105, 34-46 [in Ukrainian].
8. Kuzmenko, О. (2013). Orhanichne zemlerobstvo yak faktor yevrointehratsii Ukrainy [Organic Land as a Factor of Ukraine’s Euro Іntegration]. Visnyk Poltavskoi derzhavnoi ahrarnoi akademii – Bulletin of Poltava State Agrarian Acad-emy, 3, 151-155 [in Ukrainian].

Література

1. Органік в Україні [Електронний ресурс] / Федера-ція органічного руху України. – Режим доступу: http://www.organic.com.ua/uk/homepage/2010-01-26-13-42-29.
2. Pearson, D. Organic food: What we know (and do not know) about consumers / D. Pearson, J. Henryks, H. Jones // Agriculture and Food Systems. – 2010. – № 26 (2). – С. 171–177.
3. Томашевська, О. А. Органічне виробництво в світі: реалії та перспективи / О. А. Томашевська // Інноваційна економіка. – 2013. – № 6. – С. 161-164.
4. Новак, Н. П. Світовий досвід державної підтримки виробництва органічної продукції [Електронний ресурс] / Н.П. Новак // Ефективна економіка. – 2016. - №6. - Режим доступу: http://www.m.nayka.com.ua/?op=1&j=efektyvna-ekonomika&s=ua&z=5034.
5. Powered by People. Organics International Annual Report 2016. – 2016 [Electronic recourse]. – Retrieved from: https://www.ifoam.bio/sites/default/files/annual_report_2016.pdf.
6. Organic Agriculture. A step towards the Green Economy in the Eastern Europe, Caucasus and Central Asia region. Case studies from Armenia, Moldova and Ukraine. – 2011 [Electronic recourse] / Switzerland. - Retrieved from: https://unep.ch/etb/publications/green%20economy/organic%20agriculture%20-%20eecca%20study%20on%20green %20economy/unep%20organic_eecca%20country%20study.pdf.
7. Чичкало-Кондрацька, І. Б. Перспективи розвитку експорту української органічної продукції до Європейсь-кого Союзу / І. Б. Чичкало-Кондрацька, О. І. Федіна // Економічний простір. – 2016. – № 105. – С. 34-46.
8. Кузьменко, О. Б. Органічне землеробство як фактор євроінтеграції України / О. Б. Кузьменко // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2013. – № 3. – С. 151-155.

Читати 2604 разів Останнє редагування Четвер, 25 жовтня 2018 10:17
 

Зараз on-line

На даний момент 50 гостей на сайті

Статистика

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні1304
mod_vvisit_counterВчора3375
mod_vvisit_counterНа цьому тиждні4679
mod_vvisit_counterНа прошлому тиждні29588
mod_vvisit_counterВ цьому місяці71850
mod_vvisit_counterВ прошлому місяці162197
mod_vvisit_counterРазом5218179