Про журнал

Рік заснування: 2015

Тема: Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку.

Науковий журнал «Науковий вісник Полісся» включено до Переліку наукових фахових видань України, у яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з економіки (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 р. № 1412)

 


Тематична спрямованість наукового фахового видання - спеціальності, за якими видання публікує наукові праці.

1.

051 Економіка

2.

072 Фінанси, банківська справа та страхування

3.

073 Менеджмент

4.

075 Маркетинг

5.

076 Підприємство, торгівля та біржова діяльність

 

ISSN 2410-9576 (Print)

ISSN 2412-2394 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: ідентифікатор медіа відповідно до Реєстру суб’єктів у сфері медіа від 31.08.2023 р. № 782 R30-01211

Періодичність:   4 рази на рік

Мова видання: українська,  англійська, польська

Засновник: Національний університет "Чернігівська політехніка"

Головний редактор: Дубина Максим Вікторович, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів, банківської справи та страхування.

Адреса редакції: 14027, м. Чернігів, вул. Шевченка, 95, корп. 1

Електронна пошта:  maksim-32@ukr

Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису;

Плата для затвердження та прийом статті не стягується.
Рецензування для розробки редакційної колегії, проте автор має надати рецензію від професора або кандидата наук зі своєї спеціальності.

Географія авторів: необмежена.

Рецензування: всі статті рецензуються провідними спеціалістами в області економіки.

Рубрики:

1. Економіка та управління національним господарством
2. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка
3. Управління підприємством
4. Фінанси. Банківська справа та страхування
5. Менеджмент
6. Маркетинг

Вартість публікації статті: 60 грн. за 1 сторінку поданого рукопису;

Плата для затвердження та прийом статті не стягується.
Рецензування для розробки редакційної колегії, проте автор має надати рецензію від професора або кандидата наук зі своєї спеціальності.

Передрукування без дозволу редакції заборонено, посилання на журнал при цитуванні обов'язкове.

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ РУКОПИСУ ДО ЖУРНАЛУ “НАУКОВИЙ ВІСНИК ПОЛІССЯ”

Галузь та проблематика

Висвітлюються актуальні проблеми розвитку сучасної економіки, функціонування та розвитку підприємств різних форм власності, інвестиційно-інноваційної діяльності, підвищення конкурентоспроможності національної економіки, регіонального розвитку. Для наукових працівників, викладачів, аспірантів, студентів, практиків.

Політика відкритого доступу

Науковий Вісник Полісся (НВП) прагне до реального та зовнішнього відкритого доступу для наукової роботи. Усі статті НВП знаходяться у вільному доступі після публікації. Ми не тягнемо плату для завантаження та перегляду статей для власного наукового використання. Хоча НВП не працює за золотою або зеленою моделлю відкритого доступу, журнал є безкоштовним для всіх у будь-який час і в необмежений термін. Для спрощення доступу НВП регулюється фінансовим андеррейтингом, що надається Науковій бібліотеці Чернігівського національного технологічного університету з доброї волі його редакції та внутрішньої ради ЧНТУ, а також при постійній підтримці своїх рецензентів.

Науковий Вісник Полісся також працює за ліцензією Creative Commons CC-BY-NC. Це дозволяє безкоштовне відтворення статей, тільки для некомерційного використання і з відповідною інформацією про цитату. Журнал дозволяє авторам мати авторські права без обмежень і захист прав на видання без обмежень. Усі автори та видавництво НВП приймають цю угоду як умови публікації.

Усі статті проходять перевірку на плагіат.

Розміщення журналу в міжнародних наукометричних базах даних, репозитаріях та пошукових системах : Ulrichsweb™ Global Serials Directory,  Google ScholarУРАН , Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського ( архів номерів ),  Web of ScienceIndex Copernicus  (оцінка ICV 2019 = 69.10), РБД Джерело; ResearchBibWorldCatBASECrossRefOpen Ukrainian Citation Index  (OUCI),  The LensDimensionsScite . Пошукова система  Microsoft Academic. Глібіна архіву журналу "Науковий вісник Полісся" в WoS колекції Emerging Sources Citation Index з 2015 по 2017 роки.

Історія журналу

 По наказу МОНУ від 05.02.2014 р. №103 Чернігівський національний технологічний університет є правонаступником усіх прав та обов’язків Чернігівського державного інституту економіки та управління, в тому числі дозволу на публікацію результатів дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Постанова президії ВАК № 1-05/3). від 14.04.2010 р.) Науковий журнал «Науковий вісник Полісся» рішенням Вченої ради ЧНТУ (протокол № 11 від 22.12.2014 р.) є правонаступником збірника «Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління», включеного до Переліку науково-фахових видань України. , в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з ЕКОНОМІКИ (Постанова президії ВАК № 1-05/3 від 14.04.2010 р.).