ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУР У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА

Автор(и)

  • Олена Іванівна Гонта Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету http://orcid.org/0000-0002-7230-4420
  • Ірина Анатоліївна Косач Чернігівський національний технологічний університет http://orcid.org/0000-0003-1730-7140

Ключові слова:

інтеграційні підприємницькі структури, інтеграція, державно-приватне партнерство, агропромисловий комплекс

Анотація

Актуальність теми дослідження. Застосування нових підходів до управління інтеграційними процесами в агропромисловому комплексі обумовлено монополізацією агропромислового виробництва в Україні. Постановка проблеми. У сучасних умовах розвитку АПК малі та середні виробники є неконкурентоспроможними в порівнянні з великими інтеграційними структурами холдингового типу. Вирішення цієї проблеми може бути забезпечено завдяки застосуванню нових підходів, заснованих на партнерстві держави та бізнесу, і залученню до цього процесу саме невеликих агропромислових формувань. Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемі управління процесами інтеграції в АПК присвячені дослідження В. Андрійчука, В. Зіновчука, І. Лукінова, В. Месель-Веселяка, П. Саблука, М. Маліка та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Недостатньо опрацьованими залишаються питання застосування державно-приватного партнерства (ДПП) як базису формування інтеграційних підприємницьких структур в АПК. Постановка завдання. Метою статті є дослідження особливостей формування інтеграційних підприємницьких агропромислових структур, заснованих на відносинах державно-приватного партнерства (ІПАС дпп). Виклад основного матеріалу. Дослідженго особливості формування ІПАС дпп та виділено основні фактори впливу на цей процес. Обґрунтовано доцільність застосування відносин ДПП з метою сприяння стійкому розвитку АПК України та багаторівневість функціонування ІПАС дпп . Висновки. Орієнтація інтеграційних процесів в АПК України на застосування ДПП як базису їхнього здійснення сприятиме розвитку малих агропромислових підприємств.

Біографії авторів

Олена Іванівна Гонта, Навчально-наукового інституту економіки Чернігівського національного технологічного університету

доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи та страхування, директор

Ірина Анатоліївна Косач, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри публічног управління та менеджменту організацій

Посилання

Аграрна реформа в Україні / П. І. Гайдуцький, П. Т. Саблук, Ю. О. Луценко [та ін.]; за ред. П. І. Гайдуцького. – К. : ННЦ, 2005. – 424 с.

Брайловський, І. А. Державно-приватне партнер-ство : методологія, теорія, механізми розвитку : автореф. дис... д-ра екон. наук : спец. 08.00.01 «Економічна теорія

та історія економічної думки»/ І. А. Брайловський. - Х. 2015. – 42 с.

Варнавский, В. Г. Партнерство государства и частного сектора : формы, проекты, риски : монография / В. Г. Варнавський. - М. : Наука, 2005 – 315 с.

Грищенко, С. Підготовка та реалізація проектів публічно-приватного партнерства : практичний посібник для органів місцевої влади та бізнесу / С. Грищенко. - К. :

ФОП Москаленко О. М., 2011. - 140 с.

Маховикова, Г. А. Государственно-частное партнерство : зарубежный опыт и российские реалии / Г. А. Маховикова, Н. Ф. Ефимова. – СПб. : Изд-во СПбГЭУ,

– 251 с.

Організаційно-економічна модернізація аграрної сфери : наукова доповідь / за заг. ред. акад. П. Т. Саблука. – К. : ННЦІАЕ, 2011. – 342 с.

##submission.downloads##

Як цитувати

Гонта, О. І., & Косач, І. А. (2017). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ АГРОПРОМИСЛОВИХ СТРУКТУР У КОНТЕКСТІ ВІДНОСИН ДЕРЖАВНОПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА. Науковий вісник Полісся, 1(1(9), 25–29. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/100636

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ