УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Автор(и)

  • Олена Олена Паливода Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9714-9765
  • Олександра Сергіївна Селіверстова Чернігівський національний технологічний університет, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9947-0210

Ключові слова:

кластер підприємств, кластерна інфраструктура, кластерні послуги, міжгалузеві зв’язки, Європейський Союз

Анотація

Актуальність теми дослідження. Ефективний інноваційний розвиток промисловості у країнах ЄС забезпечується завдяки підтримці міжгалузевих контактів в межах кластерних організацій. Постановка проблеми. Враховуючи поглиблення співпраці вітчизняних підприємств з європейським бізнесом, існує практична потреба в розвитку кластерної концепції вітчизняної економіки на основі використання досвіду європейських країн. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку кластерних мереж підприємств активно вивчаються у західній та вітчизняній економічній науці. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Проте відсутніми є дослідження, в яких би досліджувалися види кластерних послуг та аналізувалися перспективи їх розвитку. При цьому слід зазначити, що створення необхідної кластерної інфраструктури є основою ефективної кластерної кооперації, що сприяє зростанню конкурентоспроможності на всіх рівнях. Постановка завдання. Метою статті є вивчення та аналіз підходів до розробки та реалізації різних видів кластерних послуг, що надаються кластерними службами у країнах Європейського Союзу. Викладення основного матеріалу. Авторами узагальнено практичний досвід європейських кластерних служб в організації таких послуг, як дослідження ринків, посередництво в пошуку партнерів, проектна підтримка, організація трансферу технологій та підтримка в отриманні фінансування. Продемонстровано роль перелічених послуг в активізації міжгалузевої інноваційної співпраці учасників мереж. Висновки. Кластерні організації забезпечують відповідне сприятливе середовище для розвитку перспективних технологій і нових бізнес-моделей, виступаючи «трамплінізмами» для залучення компаній і наукових установ з різних галузей і країн до спільної розробки інноваційних рішень. Вони також полегшують доступ МСП до глобальних ланцюгів створення вартості і сприяють їх участі в довгостроковому співробітництві зі стратегічними партнерами з інших країн.

Біографії авторів

Олена Олена Паливода, Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри управління та економіки водного транспорту

Олександра Сергіївна Селіверстова, Чернігівський національний технологічний університет

кандидат економічних наук, докторант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Посилання

Porter, M. The Competitive Advantage of Nations / M. Porter. – London : McMillan Press, 1990. – 875 p.

Enright, M. J. Survey on the Characterization of Regional Clusters: Initial Results / M. J. Enright. – Working Paper, Institute of Economic Policy and Business Strategy : Competitiveness Program, University of Hong Kong, 2000.

Lindqvist, G. О. The Cluster Initiative Greenbook 2.0. [Electronic resource] / G. Lindqvist, Ch. Ketels, О. Sоlvell. – Stockholm : Ivory Tower Publishers, 2013. – Retrieved from :

http://www.clusterportalbw.de/service/publikationen/clustercluster-initiativen-undnetzwerke/publikation/Publikationen/download/dokument/the -cluster-initiative-greenbook-20.

Войнаренко, М. П. Кластери в інституційній економіці : монографія / М. П. Войнаренко. – Хмельницький : ХНУ, ТОВ «Тріада-М», 2011. – 502 с.

Карпенко, О. О. Інноваційно-інтеграційна парадигма розвитку підприємств на принципах кластеризації : монографія / О. О. Карпенко ; Київська держ. акад. водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного. - К. : ТОВ "СІК ГРУП Україна", 2013. - 272 с.

Тарасенко, В. Территориальные кластеры : семь инструментов управления / В. Тарасенко. – М. : Альпина Паблишер, 2015. – 201 с.

Соколенко, С. І. Кластери в глобальній економіці /С. І. Соколенко. – К : Логос. 2004. – 848 с.

European Commission (2015). “European Cluster Trend Report”. Retrieved from : http : //ec.europa.- eu/growth/smes/cluster/observatory/european-cluster-trendreport_en.

European Commission (2015). Summary Report -Cluster Internationalisation and Global Mega Trend. Retrieved from : http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents / 10689 / attachments /1/translation.

##submission.downloads##

Як цитувати

Паливода, О. О., & Селіверстова, О. С. (2017). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОСТІ У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ НА ОСНОВІ ФОРМУВАННЯ КЛАСТЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ. Науковий вісник Полісся, 1(1(9), 185–191. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/101038

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ