ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНСЮМЕРИЗМУ В СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

consumerism, the principles of consumerism, public policy, the strategy of business development, social development, the interests of consumers

Анотація

Актуальність теми дослідження. В умовах глобалізації економіки та різкої поляризації суспільства постає гостра потреба в науковому осмисленні проблем становлення вітчизняного консюмеризму, формування ціннісних установок у громадян на організацію структур захисту своїх споживчих інтересів. Тому дослідження особливостей механізму реалізації функцій консюмеризму є актуальним, відповідає запитам теорії і практики сучасної економіки. Постановка проблеми. Притаманні розвиткові на-ціональної економіки особливості пов’язані з низькою купівельною спроможністю українських громадян, меншою їх поінформованістю щодо своїх прав як споживачів, стійкою тенденцією до збільшення порушень цих прав унеможливлюють ефективне функціонування механізму консюмеризму. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем захисту прав споживачів присвятили свої праці вітчизняні й зарубіжні вчені, зокрема Бремонд Ж., Валєєва Р., Гобсон Дж., Горєлов А., Дочинець Н., Друкер П., Дудла І., Желедана А., Котлер Ф., Куделя Н., Кагал Т., Казакова М., Ліпич Л., Опришка В., Павлова В., Розенберг Л., Хірст Дж., Шаповал М., Шлійка А., Язвінська О. та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження принципів консюмеризму та їх імплементації у стратегію розвитку бізнесу. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати напрями імплементації принципів консюмеризму у стратегію розвитку бізнесу. Виклад основного матеріалу. На підставі узагальнення теоретичного базису та змісту консюмеризму у статті обґрунтовано шляхи та підходи до імплементації принципів консюмеризму у стратегію розвитку бізнесу. Запропоновано та обґрунтовано доцільність імплементації принципів консюмеризму у стратегію розвитку бізнесу одночасно на стратегічному, тактичному та оперативному рівнях управління разом з інструментальним забезпеченням його етапів. Висновки. Результатами дослідження є розроблені заходи щодо активізації імплементації принципів консюмеризму у стратегію розвитку бізнесу на рівні тактичного та оперативного управління.

Біографії авторів

Inna Yuriivna Gryshova, Institute of The Verkhovna Rada of Ukraine

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Leading Researcher at Legislation

Pavlo Viktorovych Voronzhak, Odessa National Polytechnic University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit Department

Tatyana Leonydyvna Shestakovska, Chernihiv National University of Technological

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer Economic Theory

Посилання

Gryshova, I. Y., Shestakovska, T. L. (2016). Rol konsyumeryzmu v socialno-ekonomichnykh protsesakh [The role of consumerism in the socio-economic processes]. Naukovi zapysky zakonodavstva [Scientific notes of Verkhovna Rada of Ukraine], № 6. – pp. 75-81 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Y., Shabatura, T. S. Naumov O. B. (2016). Kapitalizatsia brendu yak instrument maksymizatsii rynkovoyi vartosti biznesu [The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value]. Naukoviy vіsnik Polіssya – Scientific bulletin of Polissia, 3 (6), pp. 168-175 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Y., Mityay, O., Stoyanova-Koval S. (2016). The estimation of enterprise trade name competitiveness. Scientific bulletin of Polissia, 2(6), pp. 85-91 [in Ukrainian].

I.Y. Gryshova, W. Strielkowski (2016). Ukrainian labour migration in the Czech Republic. Scientific bulletin of Polissia, 3 (8), pp. 224-231 [in Ukrainian].

Shestakovska, T. L. (2016). Osoblyvosti formuvannya sotsialno oriyentovanykh klasteriv v Ukraini [Features of formation of socially oriented clusters in Ukraine]. Naukovyj visnyk Polissja, № 1. – pp.46-55 [in Ukrainian].

Lashchak, V. V. (2015). Administratyvne reformuvannya systemy zahystu prav spozhyvachiv yak skladovoi derzhavnoi sotsialnoi polityky v Ukraini [Administrative reform of consumer protection as part of government public policy in Ukraine]. Collection of scientific works of Bukovynian University. Economic Sciences., № 11. – pp. 13-21 [in Ukrainian].

Dochynets, N. M. (2009). Konsyumeryzm v Ukraini : sotsialno-ekonomichni realii ta perspektyvy rozvytku [Consumerism in Ukraine : the socio-economic realities and development prospects]. NAS of Ukrainy. Institute for Regional Studies, p. 280 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Gryshova, I. Y., Voronzhak, P. V., & Shestakovska, T. L. (2017). ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ПРИНЦИПІВ КОНСЮМЕРИЗМУ В СТРАТЕГІЮ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 41–48. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107835

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ