ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ

Автор(и)

Ключові слова:

insurance market, insurance market safety, system

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сучасні умови функціонування страхового ринку в Україні, що характеризуються низкою дестабілізуючих тенденцій, пов'язаних з відтоком капіталу, нагромадженням ризиків, виникненням ресурсних обмежень, висувають нові вимоги до забезпечення безпеки страхового ринку. Постановка проблеми. Активізація розвитку страхового ринку України об’єктивно потребує поглиблення теоретико-методологічних основ забезпечення безпеки страхового ринку. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні підходи до формування системи забезпечення безпеки страхового ринку досліджено в працях таких науковців як: О. Барановський, О. Деркач, А. Єрмошенко, В. Маргасова, С. Онишко Н. Ткаченко та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Системного дослідження потребують методологічні підходи до формування системи забезпечення безпеки страхового ринку. Постановка завдання. Визначити сутнісний зміст та окреслити архітектуру системи забезпечення безпеки страхового ринку.Виклад основного матеріалу. В цій статті автором доведено, що висхідна траєкторія розвитку страхового ринку реалізується шляхом побудови системи забезпечення його безпеки на основі активного використання засобів і методів, що охоплюють як науковий, так і прикладний рівень. Встановлено, що система забезпечення безпеки страхового ринку є циклом, що спрямова-ний на досягнення заданого рівня безпеки, для опису якого використовуються показники та кількісні моделі. В статті сформульовано базові етапи впровадження системи забезпечення безпеки страхового ринку. Висновки. Розроблено пропозиції щодо розбудови системи забезпечення безпеки страхового ринку, що дозволить створити фундамент для його висхідного поступу.

Біографія автора

Valentyna Viktorivna Vyhovska, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance

Посилання

Baranovskiy, O. I. (2014). Filosofiya bezpeky [Philosophy of safety] : monograph: 2t. /. – K. : UBS NBU, 2014. – T. 2. Bezpeka finansovyx instytutiv [Finance institutions safety]. – p. 715. – p. 495 [in Ukrainian].

Marhasova, V. H. (2014). Systema zabezpechennya stiykosti natsionalnoyi ekonomiky ta yiyi bezpeky: teoriya, metodologiya, praktyka upravlinnya [The system of ensuring stability of national economy and safety: theory, methodology, practice management] : monograph / Chernihiv state in-t of economy and mamagement. - Chernihiv : Desna Poligraf, 2014. – 415 p. : fig., tabl. – Bibliogr. : pp. 366-394. – 350 ekz. - ISBN 978-966-2646-87-0 [in Ukrainian].

Rastrigin, L. A (1981 ) Adaptatsia slozhnikh system [Adaptation of complex systems]. – Riga : Zinatne, 1981. – 375 p.

Tkachenko, N. V. (2011). Rol stiykosti regionalnoyi merezhi ta dilovoyi reputatsiyi u zabezpechenni finansovoyi bezpeky strakhovoyi kompaniyi [Role of regional network stability and business reputation in ensuring the financial security of insurance company] // Scientific bulletin of Lviv National university of internal affairs. Series: ekonomical. - № 1. – 2011. – pp. 155-163 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Vyhovska, V. V. (2017). ТЕОРЕТИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 35–40. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107856

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ