МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ

Автор(и)

Ключові слова:

cluster, methodology, regional policy, synergy, institutionalization, strategy

Анотація

Актуальність теми дослідження. Глобальні зрушення у світовій економіці пов'язані з переходом розвинених країн до шостого технологічного укладу, якому притаманні якісно нові критерії і стандарти. Вони досягаються через структурні зміни як в економіці загалом, так і в окремих галузях і підприємствах, що забезпечують технологічний прорив на інноваційній основі.Постановка проблеми. Світовий досвід формування та реалізації кластерної політики свідчить про складність даного управлінського процесу, його інформаційну ємність, методологічну наповненість та різноманіття в підходах до формування та реалізації кластерної політики. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасний світовий досвід розробки методології кластеризації знайшов своє відображення у працях авторів: А. Маршала, М.Портера, Т.Андерсона, К. Кетельса, Л. Янга, Т. Харріса, О. Амоші, М. Войнаренка, В. Гейця, С. Соколенка, В. Федоренка, В. Ільчука, О. Фінагіної та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. У наукових працях висвітлюються проблеми організації та управління кластерами, але до цього часу є неповним дослідження методологічного забезпечення розвитку та формування кластерної політики. Постановка завдання. Метою статті є узагальнення методологічного забезпечення формування та розвитку кластерної політики. Виклад основного матеріалу. Розглянуто кластерну політику як ефективний напрямок економічної політики в системі активного стимулювання розвитку регіонів. Доведено, що в умовах складного, багатовекторного та мультісценарного розвитку економіки України саме процеси кластеризації надають нових можливостей, прискорення, змін та набувають характерних ознак європейського економічного простору. Висновки. Системна кластерна політика, орієнто-вана на вирішення складних завдань, з багатоцільовою орієнтацією розвитку національного господарського комплексу – це майбутнє для України. Розвиток і використання тільки деяких видів кластерної політики, орієнтованої на підтримку великого бізнесу не дадуть позитивного результату для національної економіки.

Біографії авторів

Zhanna Volodymyrivna Derii, Chernihiv National University of Technology, Department of Theoretical and Applied Economics

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Department Department of Theoretical and Applied Economics

Inna Oleksandrivna Zhurba, Cherkasy State Technological University

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Economic Theory and Banking

Tetiana Ivanivna Zosymenko, Chernihiv National University of Technology, Department of Theoretical and Applied Economics

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor at the Department of Theoretical and Applied Economics

Посилання

Amosha, O. I., Chumachenko, M. H., Liashenko, V. I. (2010). Perspektyvy neoindustrialnoi transformatsii ekonomiky Ukrainy ta Donbasu [Prospects of neo-industrial transformation of the economy of Ukraine and Donbass ] Strukturni reformy I transformatsii v promyslovosti: tezy dopovidey I povidomlen Mizhnarodnoyi naukovo-praktychnoyi konferentsii (Donetsk, December 17, 2010) [Structural reforms and transformations in industry: perspectives and priorities: theses of reports and reports of the International scientific and practical conference] (Donetsk, December 17, 2010) / NAS of Ukraine, Institute of Industrial Economics, Donetsk– p. 308 // pp. 3-4 [in Ukrainian].

Voinarenko, M. P. (2011). Klastery v instytutsiinii ekonomitsi: monohrafiia [Clusters in the institutional economy: a monograph] KhNU, TOV «Triada-M», – p. 502. [in Ukrainian].

Gets, V. M., Semynozhenko, V. P. (2006). Innovatsiini perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine]. – p. 272 [in Ukrainian].

Ilchuk, V. P., Khomenko, I. O., Lysenko I. V. (2013). Klasterna stratehiia rozvytku ekonomiky rehionu: monohrafiia [Cluster Strategy for the Development of the Regional Economy: Monograph] / Chernihiv : Chernih. derzh. tekhnol. un-t, – p. 367 // pp. 68-69 [in Ukrainian].

Marshall, A. (1993). Printsypy эkonomycheskoi nauki : v 3-kh t.[ Principles of economic science: in 3 parts] P. 1. – pp. 176–189 [in Russian].

Porter, M. (2005). Konkurentsyia [Competition] / [translated from English] – M. : Izdatelskyi dom «Vyliams». – p. 608 [in Russian].

Finahina, O. V. (2005). Rynkova transformatsiia v rehioni: osoblyvosti rozvytku ta diahnostuvannia: Monohrafiia [Market transformation in the region: peculiarities of development and diagnostics: monograph] / NAS of Ukraine; Institute of economic and legal research.. – Donetsk: TOV «IuhoVostok, Ltd», – p. 228 [in Ukrainian].

Andersson, T., Schwag, S. (2004). The Cluster Policies. Whitebook. pp. 29–31. [in English].

Solvell, O., Silvell, I. (2009). Clusters. Balancing Evolutionary and Constructive Forces / Available at: http://www.clusterresearch.org/redbook.htm. p. 63, 70 [in

English].

##submission.downloads##

Як цитувати

Derii, Z. V., Zhurba, I. O., & Zosymenko, T. I. (2017). МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ КЛАСТЕРНОЇ ПОЛІТИКИ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 49–54. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107860

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ