СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

insurance market, insurance companies, insurance premiums, insurance

Анотація

Актуальність теми дослідження. Формування розвинутого ринку страхових послуг в Україні забезпечить сприятливі умови для ринкової трансформації та стабільний розвиток національної економіки, розвиток світової економіки та міжнародних відносин, що й обумовлює актуальність теми дослідження. Постановка проблеми. Ринок страхових послуг в Україні перебуває на етапі поступової інтеграції у світовий ринок тому, питання сучасного розвитку ринку страхових послуг та пошук напрямів його вдосконалення висвітлено недостатньо та потребує поглибленого вивчення. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання розвитку теорії й практики формування страхового ринку у своїх працях досліджували такі вітчизняні вчені, як Базилевич В. Д., Василик О. Д., Мних М. В., Ротова Т. А., Ткаченко Н. В., Тищенко Д. О., Філонюк О. Ф., Шірінян Л. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Ринок страхових послуг в Україні перебуває на етапі поступової інтеграції у світовий ринок тому, питання сучасного розвитку ринку страхових послуг та пошук напрямів його вдосконалення висвітлено недостатньо та потребує поглибленого вивчення. Постановка завдання. В результаті дослідження буде проведено поглиблений аналіз сучасних тенденцій розвитку страхового ринку України та визначено напрями вдосконалення його функціонування. Викладення основного матеріалу. В статті розглянуто та проаналізовано сучасний стан страхового ринку України та основні показники страхової діяльності за 2015-2016 роки. Визначено ключові проблеми діяльності страхового ринку та проблеми, що стримують його розвиток, запропоновано напрями його вдосконалення та подальшого розвитку. Висновки відповідно до статті. На сьогодні страховий ринок України знаходиться на етапі розвитку та має певні переваги та значну кількість недоліків: темпи росту страхового ринку відстають від темпів росту економіки, а його частка в ВВП країни незначна. Але український страховий ринок має потужний потенціал для розвитку.

Біографія автора

Ludmila Serhiyivna Seliverstova, Kyiv National University of Trade and Economics

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor at the Department of Finance

Посилання

The Internet Journal of insurance and reinsurance [Email. resource]. – Available at : www.forinsurer.com. [in English].

Official Site Natskomfinposluh [electronic resource]. – Retrieved from : http://www.nfp.gov.ua. [in English].

On Financial Services and State Regulation of Financial Services Law of Ukraine of 12.07.2001 p. Number 2664-III [electronic resource]. – Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 [in English].

«What is Insurance»: Law of Ukraine of 07.03.1996 p. №85 / 96-VR [electronic resource]. – Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/85/96-%D0%B2%D1%80 [in Engilsh].

Site of All-Ukrainian Association NGO "Association of Insurers of Ukraine" [Email. resource]. – Available at: http://insurhelp.org.ua/polls.html#2 [in English].

Tkachenko, N. V. (2014). Mizhnarodna praktyka pobudovy system strakhuvannya depozytiv [International practice of constructing deposit insurance] Finansovyy prostir – [Financial space] - 2014. - № 4. – pp. 235-244 [in Ukrainian].

Tyshchenko, D. A. (2012). Neobkhidnist vdoskonalennya systemy derzhavnoho rehulyuvannya strakhuvannya v Ukrayini [The need to improve the system of state regulation of insurance in Ukraine] // Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny - Securities Market of Ukraine. - 2012. - № 9. - pp. 95-100 [in Ukrainian].

Filonyuk, A. F. (2009). Strakhovyy rynok Ukrayiny yak ob"yekt derzhavnoho rehulyuvannya [Insurance Market of Ukraine as an object of state regulation] Investytsiyi: praktyka ta dosvid [ Investments : practice and experience]. - 2009. - № 22. – pp. 73-77 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Seliverstova, L. S. (2017). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СТРАХОВОГО РИНКУ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 63–69. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107911

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ