ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА У ПРИЗМІ ЗАКОНУ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ

Автор(и)

Ключові слова:

needs, benefits, law of needs growth, consumption, production, economics, law

Анотація

Актуальність теми дослідження. З огляду на важливе значення закономірності причинно-наслідкового взаємозв’язку між виробництвом і споживанням видається досить актуальним розглянути його ключові економічні та юридичні аспекти. Постановка проблеми. У роботі здійснена спроба надати економіко-правову характеристику економічного взаємозв’язку між виробництвом і споживанням. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналітиці розглядуваних питань присвячується значна увага в економічній науці. Однак, зазначене питання рідко розглядається у площині права. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. В економічній та юридичній науках відсутня єдність думок щодо суті причинно-наслідкового взаємозв’язку між виробництвом і споживанням, а тому це питання потребує комплексного економіко-правового порівняльного дослідження. Постановка завдання. В роботі змістовно відображена порівняльна економіко-правова характеристика причинно-наслідкового взаємозв’язку між виробництвом і споживанням. Виклад основного матеріалу. Відносини, які складаються у ході виробництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ, є економічними, а в їх основі знаходяться об’єктивні чинники. Одним із згаданих чинників слугують економічні та інші потреби людей. Окреслений взаємозв’язок яскраво розкривається у призмі економічного закону зростання потреб, який відбиває базовий і фундаментальний взаємозв’язок між виробництвом і споживанням. Висновки. Економічний закон зростання потреб набув свого докладного економічного аналізу у площині економічної теорії. Аналіз підходів права та законодавства з цього приводу свідчить, що такі у своєму змісті обмежуються теорією економічної науки, що видається допустимим з огляду на економічний характер закону зростання потреб і пов’язаних з ним категорій. При цьому зміст відповідних надбань економічної науки був трансформований у площину юридичних категорій і понять.

Біографія автора

Andriy Mykhailovych Aparov, Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich- Sahaydachni

Doctor of Law Sciences, Associate Professor, Head of department оf commercial and transport law

Посилання

Bazilevich, V. D. and others 2007. Ekonomichna teoriya: politekonomiya: pidruchnik [Economic theory : political economy : Textbook](Ed.). Kyiv : Znannya-Pres, p. 720 [in Ukrainian].

Biletska, L. V., Biletskiy, O. V., Savich, V. I. (2009). Ekonomichna teoriya; Politekonomiya, Mikroekonomika. Makroekonomika : Textbook [Economic theory (Political economy. Microeconomics. Macroeconomics : Textbook]. Kyiv : Tsentr uchbovoyi literaturi, p. 688 [in Ukrainian].

Shevchenko, L. S. (2008). Osnovi ekonomichnoyi teoriyi : Pidruchnik [Fundamentals of Economic Theory : Textbook]. Kharkov : Pravo, p. 448 [in Ukrainian].

Smolyn, H. V. (2012). Derzhavne rehuliuvannia hospodarskoi diialnosti : Kurs lektsii [State regulation of economic activities: Lectures]. Lviv : Lviv State University of Internal Affairs, p. 528 [in Ukrainian].

Hospodarskyi kodeks Ukrainy [Economic Code of Ukraine, Code of Ukraine]. Available at : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15 [in Ukrainian].

Zakon Ukrayini «Pro zakhyst prav spozhyvachiv» [«On Protection of consumer rights», Law of Ukraine] Available at : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12 [in Ukrainian].

Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 1 hrudnia 2004 r. № 18-rp/2004 [The decision of the Constitutional Court of Ukraine, december 1, 2004, number 18-rp/2004]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/- laws/show/v018p771 -04 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Aparov, A. M. (2017). ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИРОБНИЦТВА ТА СПОЖИВАННЯ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА У ПРИЗМІ ЗАКОНУ ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 77–82. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107914

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ