ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ

Автор(и)

Ключові слова:

investment activity, trends, development, resources

Анотація

Актуальність теми дослідження. Сьогодні у всьому світі оператори телекомунікацій збільшують обсяги інвестування з метою збереження існуючої клієнтської бази та конкурентних позицій. Постановка проблеми. Забезпечення трансферу даних, обсяг яких швидко прогресує є ключовим фактором зростання ролі та значення інвестиційної діяльності в досягнені стратегічних цілей телекомунікаційних операторів. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У науковій літературі питанням інвестиційної діяльності телекомунікаційних операторів приділяється недостатньо уваги. Зустрічаються роботи, присвячені проблемам і значенню сфери ІКТ, загальним питанням інвестування телекомунікацій. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Вивчення інвестиційної діяльності телекомунікаційних операторів вимагає окремих досліджень, які дозволять підняти проблемні питання в контексті змін, що відбуваються. Постановка завдання. Метою статті є дослідження стану, проблем та тенденцій розвитку інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій. Викладення основного матеріалу. Тенденції діяльності операторів телекомунікацій Європи і України, свідчать, що сучасні оператори повинні розглядати питання інвестиційної діяльності з позиції вирішення стратегічних завдань першорядної важливості. Внаслідок існуючих комплексних проблем оператори телекомунікацій України, особливо ПАТ «Укртелеком» на частку якого припадає 14% ринку не в змозі забезпечити достатні і своєчасні обсяги інвестування. В результаті спостерігається технологічне відставання в об'єктах інвестування навіть у найбільш успішних учасників ринку. Така ситуація негативно впливає на швидкість проник-нення і розповсюдження нових поколінь ІКТ в Україні. Висновок. Реалізація інвестиційної діяльності на постійній основі в обсягах достатніх для розвитку виробничої потужності операторів забезпечить відповідність їх діяльності сучасним тенденціям. Питання стану та результативності інвестиційної діяльності операторів телекомунікацій набувають вагомого значення не тільки з позиції їх стратегічного розвитку, але і з точки зору забезпечення доступності сучасних ІКТ.

Біографія автора

Galyna Arturivna Otlyvanska, Odessa National A. S. Popov Academy of Telecommunications

Candidate оf Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Enterprise Economics and Corporate Governance

Посилання

Network transformation: The quest for profitability, quality and all-IP networks [Online], Retrieved from : https://www.accenture.com/us-en/insight-highlights-cmtarticle network-transfor-mation (Accessed 25 September, 2016) [in English].

Izmerenye informatsyonnoho obshchestva. Otchiot za 2015 hod [Measuring the Information Society Report 2015] [Online], Retrieved from : http://www.itu.int/en-/ITUD/Statistics/-Page /default.aspx (Accessed 5 may, 2016) [in Russian].

Orlov, V. N., Otlyvanskaia, H. A. (2016). Ynvestyrovanye sfery ICT Ukrayny v sovremennykh uslovyiakh []. / Investytsii: praktyka ta dosvid – [Investing in ICT in modern conditions]. vol. 14, pp. 5-10. [in Russian].

Vorobiienko, P. P., Hranaturov, V. M. (2014). Problemy rozvytku shyrokosmuhovoho dostupu do internetu v Ukraini [Problems of Broadband Internet Access in Ukraine]. / Sceintific jouranl «Upravlinnia ekonomikoiu: teoriia i praktyka» , Vol. 2 (627), pp. 51 -62. [in Ukrainian].

Zakharchenko, L. A. (2013). Stan investytsijnoi diialnosti ta innovatsijnoi aktyvnosti pidpryiemstv sfery IKT ta napriamy ikh rozvytku [The state of investment activity and innovation activity of enterprises in the field of ICT and direc tions of their development]. / Naukovi pratsi ONAZ im. O. S. Popova, Vol. 2, pp. 105-111 [in Ukrainian].

Dvorets'kyj, A. O. (2013). Vplyv infrastrukturnykh peretvoren' telekomuni-katsijnoi systemy na zrostannia VVP [The Influence of Telecommunication System Infrastructure Reforms on GDP Growth]. / Byznes-navyhator , Vol. 13 (30), pp. 153-159 [in Ukrainian].

Hura, V. L. Tkachuk M. S. Investytsiyna pryvablyvist haluzi telekomunikatsiy v Ukraini [Investment attractiveness of the telecommunication industry in Ukraine] [Online], Retrieved from: https://www.pdaa.edu.ua/-sites/default/files/- nppdaa/6.2/131.pdf (Accessed 30 September, 2016) [in Ukrainian].

Hrytsulenko, S. I., Orlov, V. M., Otlyvanska, H. A., Umanskyj, I. I. Innovatsiynyi potentsial operatora zvyazku: formuvannia, otsiniuvannia ta efektyvnist vykorystannia [Innovation potential of operator: formation, evaluation and efficiency] (2013), BMB, Odessa [in Ukrainian].

Telecommunication Enhanced Data Collection Could Help FCC Better Monitor Competition In Wire Less Industry [Online], Retrieved from : https://books.google.-com.ua/books?id=6w014aSvelgC&pg=PA20&lpg=PA20&dq=data+investing+in+telecommunication&source=bl&ots=9WdclGj35H&sig=A04pqjMqF9P_spyng9YvobjyX7A&hl=ru&sa=X&ved=0ahUKEwithIOnqf3NAhWLJSwKHQvxDoc4ChDoAQhkMAg#v=onepage&q=data%20investing%20in%20telecom munication&f=false (Accessed 25 September, 2016) [in English].

Financial report of PJSC «Ukrtelekom» [Online], Retrieved from : http://company.mts.ua/-ru/for_investors/-investors/.financial-statements/archive/ (Accessed 30 September, 2016) [in Russian].

Financial report of «MTS-Ukrayna» [Online], Retrieved from : http://company.mts.ua/ru/for_investors-/investors/financial-statements/archive/ (Accessed 30 September, 2016) [in Russian].

Financial report of Private JSC «Kyevstar» [Online], Retrieved from : http://www.kyivstar.ua/kr-620/about/about-/partners/ (Accessed 30 September, 2016) [in Russian].

Morris I. Does BT Lag European Peers on All-IP? [Online], Retrieved from : http://www.lightreading.-com/ethernet-ip/does-bt-lag-european-peers-on-all-ip/a/did/716849 (Accessed 30 September, 2016) [in English].

Operators «MTS-Ukrayna» and «Kyevstar» implement All-IP technology [Online], Retrieved from : http://www.-

broadband.org.ua/pressa/1652-operatory-mts-ukraina-ikievstar-vnedryayut-tekhno-logiyu-all-ip (Accessed 27 September, 2016) [in Ukrainian].

Pervyj poshel: kytayskiye 0,4 mlrd dollarov v "Ukrtelekom" mohut stat nachalom vozvraschenyia ynvestytsyj v Ukraynu [The first one is on: Chinese 0.4 billion dollars in Ukrtelecom could be the beginning of the return of investment into Ukraine] [Online], Retrieved from : https://daily.rbc.ua/rus/show/pervyy-poshel-kitayskie-0-4-mlrd-dollarov-1468919769.-html (Accessed 25 September, 2016) [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Otlyvanska, G. A. (2017). ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ: СТАН, ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 113–119. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/107971

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ