ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

nuclear power, electricity, fixed assets, material consumption, the price of electricity

Анотація

Актуальність теми дослідження. Зміни в енергетичній сфері України внаслідок політичних подій 2013-2015 років підвищили актуальність модернізації електроенергетики. Постановка проблеми. Розробці пропозицій щодо вдосконалення енергетичного сектору України повинна ґрунтуватися на існуючих особливостях та проблемах його функціонування. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку електроенергетики України знайшли своє відображення в працях таких вчених, як О. Білоцерківський, А. Борисенко, А. Воїнов, А. Мазуенко, Е. Олесевич, С. Саух, О. Стоян, К. Ущаповський, Н. Ширяєва та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковці приділяють багато уваги аналізу загально галузевих та загальноринкових показників електроенергетичної сфери, при цьому проблеми мікрорівня переважно залишаються поза увагою дослідників, хоча саме особливості та проблеми діяльності підприємств значною мірою визначають загально галузеві негаразди. Постановка завдання. Стаття орієнтована на ідентифікацію спільних тенденцій та проблем розвитку частини енергогенеруючого сегменту електроенергетичного сектору України, а саме компаній атомної та гідроелектроенергетики. Виклад основного матеріалу. Дані фінансової звітності ДП „НАЕК „Енергоатом” та ПАТ „Укргідроенерго” дозволяють вказати на наявність спільних особливостей їх діяльності, незважаючи на розбіжні тренди розвитку. Згадані спільні особливості полягають у високій фондоємності продукції та відповідній потребі у фінансових ресурсах для відновлення виробничого потенціалу. І, якщо зростання основних засобів ПАТ „Укргідроенерго” значною мірою забезпечується державною підтримкою через встановленні достатньо високих цін на продукцію, то ДП „НАЕК „Енергоатом” залишене без уваги та поступово втрачає виробничий потенціал. Висновки. Спільною проблемою функціонування атомної та гідроенергетики є пошук джерел фінансування оновлення основних засобів, котрі в сучасних умовах фактично „проїдаються”. Механізми підтримки задовільної динаміки розвитку та стану основних засобів ПАТ „Укргідроенерго” не можуть бути поширені на весь енергонеруючий сектор.

Біографії авторів

Olha Viktorivna Abakumenko, Chernihiv National University of Technology

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Finance, Banking and Insurance

Pavlo Oleksandrovych Lukyashko, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, Banking and Insuran

Посилання

Voinov, A., Mazurenko, A. & Olesevich, E. (2014). Predictive assessment of the Ukrainian power industry fuel balance structure progress, Works of Odessa politechnical university, vol. 2 (44), pp. 96-101 [in Ukrainian].

Bilotserkivskyy, O. & Shyriaieva, N. (2015). Suchasnyi stan I tendentsii rozvytku elektoenergetyky Ukrainy [Current state and trends of the the electricity industry Ukraine], Visnyk NTU „KhPI”, vol. 26, pp. 69-76 [in Ukrainian].

Malyarenko, V. A., Tymchenko, S. P. & Yakovlev, A. I. (2011). Vozobnoblyayemaya energetyka Ukrayiny: sostoyanie, problem razvitiya [Renewable energy in Ukraine: state, problems of development], Svitlotekhnika ta elektroenerhetyka [Light and electronic techniks], vol. 3, pp. 63-66 [in Russian].

Sierikov, Y. O & Parkhomenko, O. M. (2010).Vitroenergetyka. Perspektyvy ta porblemy rozvytku [Windpower engineering. Prospects and problems of development], Svitlotekhnika ta elektroenerhetyka, [Light and electronic techniks], vol. 1, pp. 66-70 [in Ukrainian].

Stoyan, O. (2014). Derzhavne regulyuvannya rozvytku sonyachnoyi energetyky v Ukraini: vid teorii do praktyky [Modernization of state regulation of the development of solar energy in Ukrain], Scientific works. Series: Governing, vol. 237, pp. 124-130 [in Ukrainian].

Shullye, Y. A. & Deviatko, M. V. (2013). Geoinformatsiyni systemy yak instrument realizatsii kontseptsii SMART GRID ta shlyakh do efektyvnogo energozberezhennya [Geoinformation systems as a tool of concept of SMART GRID and effective way to energy saving], Opto-electronic informationpower technologies, vol. 237, pp. 124-130 [in Ukrainian].

Gritsak, N. I. & Skoryk, G. I. (2013).Problemy efektyvnosti funktsionuvannya pryrodnoyi monopolii u sferi postachannya elektroenergii [Problems efficiency of natural monopoly in the supply of electricity], Buletin of National University "L'vivs'ka politekhnika", vol. 778, pp. 289-285 [in Ukrainian].

Kuznetsova, I. O. (2013). Osoblyvosti monitoryngu tsinoutvorennya v elektroenergetytsi [Features of monitor pricing in the electricity industry], Economy: reality of the time, vol. 1, pp. 212-216 [in Ukrainian].

Saukh, S. Y, Borisenko, A. V., Podkovalnikov, S. V. & Khamisov, O. V. (2012), Matimaticheskoye modelirovaniye konkurentnogo ravnovesia na elektroenergeticheskikh rynkakh Rosiyskoy Federatsii i Ukrainy [Mathematical modeling of competitive equilibrium in the electricity markets of the Russian Federation and Ukraine], Electronic Modeling, vol. 1, pp. 3-24 [in Russian].

Brzoska, J. & Pyka, J. (2010). “A competitive energy market – reality or just a slogan”, Visnyk Natsional'noho universytetu "L'vivs'ka politekhnika", vol. 657, pp. 530-535 [in Ukrainian].

Ushchapovskyi, K. V. (2015).Korporatyzatsiya derzhavnykh infrastrukturnykh pidpryyemstv v elektroenergetytsi Ukrainy [Corporatization of public infrastructure enterprises in the power industry of Ukraine], Economical space, vol. 100, pp. 193-204 [in Ukrainian].

The official website of Antimonopoly Committee of Ukraine (2015), Presentation of comprehensive market research of electric energy and steam coal, Retrieved from : http://www.amc.gov.ua/amku/doccatalo/document?id=119661&schema=main (Accessed 16 January 2017) [in Ukrainian].

The official site of Stock market infrastructure development agency of Ukraine (2017), Emitents, Retrieved from : http://smida.gov.ua/db/emitent (Accessed 25 February 2017) [in

Ukrainian].

Website PSC “Ukrhidroenerho” (2017), “About company“, Retrieved from : http://uge.gov.ua/company/about_us/(Accessed 10 March 2017) [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Abakumenko, O. V., & Lukyashko, P. O. (2017). ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ АТОМНОЇ ТА ГІДРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 159–165. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/108113

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА