КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ

Автор(и)

Ключові слова:

agricultural business, socio-economic protection, state regulation, economic interests, complementary mechanism

Анотація

Актуальність теми дослідження. Ефективне функціонування аграрної сфери в Україні потребує активізації комплементарного механізму державного регулювання соціально-економічного захисту агарного бізнесу задля вироблення адекватної державної політики, здатної мобілізувати фактори продовольчої та економічної безпеки країни на різних рівнях, які дозволяють здійснювати відповідні перетворення в масштабах всієї країни. Постановка проблеми. Особливість та характер соціально-економічних процесів у аграрному бізнесі, проблеми які є сьогодні, дія чинників та наявність обмежень для зростання зумовлюють зміни в процесах державного регулювання соціально-економічного захисту аграрного бізнесу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченню проблем економічного захисту інтересів суб’єктів аграрного бізнесу присвятили свої праці такі вчені: І. Банєва, О. Вишневська, В. Геєць, І. Гришова, А. Ключник, М. Крупка, М. Малік, А. Мельник, О. Новіков, Б. Погріщук, П. Саблук, О. Шебаніна, Т.Щербата, І. Червен, В. Яценко та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Незважаючи на значні наукові напрацювання аналіз останніх публікацій свідчить про необхідність дослідження комплементарного механізму соціально-економічного захисту аграрного бізнесу. Постановка завдання. Стаття покликана структурувати напрями активізації комплементарного механізму захисту соціально-економічних інтересів аграрного бізнесу. Виклад основного матеріалу. На підставі узагальнення теоретичного базису та змісту комплементарності у статті обґрунтовано шляхи та підходи до реалізації механізму державного регулювання соціально-економічного захисту аграрного бізнесу. Запропоновано та обґрунтовано стратегічні напрямки удосконалення регуляторної політики держави у контексті активізації комплементарного механізму соціально-економічного захисту аграрного бізнесу. Висновки. Запропоновані заходи у рамках активізації державного комплементарного механізму регулювання соціально-економічного захисту агарного бізнесу забезпечить ефективний, соціально спрямований розвиток аграрного сектору, стабільне забезпечення населення якісною та безпечною вітчизняною продукцією.

Біографії авторів

Ihor Bohdanovych Yatsiv, Lviv National Agrarian University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Pro-Rector, Acting Professor of the Department of Statistics and Analysis

Tetyana Ivanivna Batrakova, Zaporizhya National University

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Finance, Banking and Insurance Department

Alexander Viktorovych Karabanov, Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs

Teacher of the International Economy

Посилання

Gryshova, I. Y. (2016). The estimation of enterprise trade name competitiveness. Scientific bulletin of Polissia, № 2 (6). – pp. 85-91 [in Ukrainian].

Korystin, O. E, Lavrenchuk, M. O. (2014). Osnovnі aspekti derzhavno-pravovogo regulyuvannya ekonomіchnoi bezpeki v agrarnіy sferі [Key aspects of state and legal regulation of economic security in agriculture] Mitna Sprava, № 1 (2.2). – pp. 162-167 [in Ukrainian].

Shpak, Y. V. The problems of state regulation of economic and safe development of agricultural production Retrieved from : http://www.dy.nayka. com.ua/?op=1&z=208 [in Ukrainian].

Radchenko, O. Struktura ta formi byudzhetnoї pіdtrimki agrarnogo sektoru Ukrayini [Structure and form of budget support agriculture in Ukraine]. Retrieved from : ophus.at.ua/publ/2014_05_22_23_kampodilsk/sekcija_4_20

_05_22_23 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Y., Shabatura, T. S., Naumov, O. B. (2016). The capitalization of the brand as a tool for maximizing business value. Scientific bulletin of Polissia. № 3 (6). – pp. 168-175 [in Ukrainian].

Gryshova, I. Y., Strielkowski, W. (2016). Ukrainian labour migration in the Czech Republic. Scientific bulletin of Polissia, № 4 (8). – pp. 224-231 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Yatsiv, I. B., Batrakova, T. I., & Karabanov, A. V. (2017). КОМПЛЕМЕНТАРНИЙ МЕХАНІЗМ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАХИСТУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 166–171. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/108114

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА