МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В МОЛДОВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ

Автор(и)

Ключові слова:

local economic development, Moldova, municipal consolidation, local self-government, reform, territorial community

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення різних аспектів місцевого економічного розвитку (МЕР) пояснюється тим фактом, що МЕР визначено як один із ключових елементів для забезпечення подальшої муніципальної консолідації. Досвід Республіки Молдова може також бути використаний в Україні, зокрема в рамках впровадження реформи місцевого самоврядування. Постановка проблеми. Доцільним є вивчення різних аспектів розвитку місцевого економічного розвитку (МЕР) в Республіці Молдова, висвітлення його сучасного стану та перспектив подальшої еволюції з метою аргументації можливостей його впровадження в Україні та забезпечення муніципальної консолідації. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких українських та зарубіжних дослідників і вчених, як Р. Герцог, Ж. Марку, Н. Мікула, Н. Нижник, О. Морозов, О. Поважний, М. Пухтинський, О. Романюк та ін. мали справу з різними аспектами місцевого економічного розвитку в різних європейських країнах, зокрема в Республіці Молдова. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Досвід Республіки Молдова в галузі місцевого економічного розвитку (МЕР) є поки що недостатньо висвітленим в Україні. У зв’язку з цим, науковцями мають бути опрацьовані питання аргументації більш активного використання різних форм МЕР для подальшого забезпечення муніципальної консолідації та впровадження реформи місцевого самоврядування. Постановка завдання. Стаття покликана висвітлити сучасний стан та перспективи місцевого економічного розвитку в Республіці Молдова, зокрема в контексті реалізації реформи місцевого самоврядування. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунто-вується доцільність використання різних форм місцевого економічного розвитку (МЕР) для забезпечення муніципальної консолідації та успішної реалізації реформи місцевого самоврядування. Спеціальна увага приділяється аналізу нового законодавства Республіки Молдова в галузі децентралізації та місцевого економічного розвитку (МЕР), виконання національним урядом своїх зобов’язань та рекомендацій міжнародних організацій з питань розвитку місцевого самоврядування та фіскальної децентралізації. Автором підготовлено детальні рекомендації щодо подальшої реалізації політики децентралізації та місцевого економічного розвитку в цій країні. Висновки. Місцевий економічний розвиток є складовою частиною реформи місцевого самоврядування в усіх європейських країнах, включаючи й Молдову. Приймаючи до уваги успішну реалізацію політики децентралізації в Республіці Молдова, досвід цієї сусідньої країни буде корисним для забезпечення муніципальної консолідації та успішного впровадження реформи місцевого самоврядування в Україні

Біографія автора

Vyacheslav Viktorovych Tolkovanov, Ternopil National Economic University

Doctor of Science in Public Administration, Associate Professor, Professor аt the Department of Management and Public Administration

Посилання

Council of Europe. (2010). Toolkit Manual on Intermunicipal Cooperation/ Council of Europe. - Strasbourg, Council of Europe, 2010, p.105 [in English].

Council of Europe. (2008). Strategy for Innovation and Good Governance at Local Level / Council of Europe. Strasbourg, Council of Europe, 2008, pp. 4-5 [in English].

Council of Europe (1985). European Charter of Local Self-Government/ Council of Europe. - Strasbourg, 1985, p. 15 [in English].

Council of Europe (2011). Toolkit on Local Government Capacity-Building Programmes/ Council of Europe. – Strasbourg, 2011, p. 40 [in English].

Delcamp, A. (2003). Decentralisation in EU Countries/ Alain Delcamp. – Paris, Documentation française, 2003, p. 334 [in English].

European Commission (2012). Initiative on Fiscal Decentralisation // The Sub-group for Local Government and Public Administration Reform of the Civil Society Forum/ European Commission. – Brussels, EC, 2012, p. 12 [in English].

Morozov, B. (2012). Respublika Moldova: 20 let nezavisimosti I eksperimentov s systemoy publichnykh finansov [Republic of Moldova : 20 years of independence and experiments with public finance system] – Chisinau, 2012, p. 80 [in Russian].

SIGMA, (2013). SIGMA’s 2012 peer review. Recommendation on the development of the civil service in Moldova/ SIGMA. – Paris, OECD, 2013, p. 75 [in Engilsh].

Tolkovanov, V. (2011). Mizhmunitsipalne spivrobitnytstvo [Intermunicipal Cooperation] – Kyiv, Kramar, 2011, p. 320 [in Ukrainian].

Tolkovanov V. (2013).Instrumenty zabezpechennya dobroho vryaduvannya na mistsevomy to regionalnykh rivnyakh [Tools for Ensuring Good Governance at Local and Regional Levels] - Zaporizhia, Classic Private University, 2013, p. 436 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Tolkovanov, V. V. (2017). МІСЦЕВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК В МОЛДОВІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ МУНІЦИПАЛЬНОЇ КОНСОЛІДАЦІЇ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 178–184. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/108139

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА