ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ ЯК ПЕРЕДУМОВА МІЖНАРОДНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Автор(и)

Ключові слова:

marketing program, business activity, diversification, international activit

Анотація

Актуальність теми дослідження. На сучасному етапі розвитку бізнес-діяльності аграрних підприємств України є актуальним питання про їх міжнародну діяльність. Маркетингова програма збільшує ефективність діяльності цих підприємств на зарубіжних ринках. Постановка проблеми. Розробка маркетингової програми є поетапним процесом дослідження і аналізу конкретної ринкової ситуації. Це важливо для розробки цілей та стратегій маркетингу. Вони можуть стати шляхами до досягнення цілей підприємств в умовах міжнародної диверсифікації бізнес-діяльності, або потенційними загрозами, здатними блокувати ці шляхи. Аналіз останніх досліджень і публікацій. У навчальній і науковій літературі розгляду даної проблематики приділяється значна увага з боку таких науковців, як Лихманюк Т., Росляков А., Кігель В та інших. Постановка завдання. Результатом даної роботи, повинен стати документ, розроблений на основі чітко сформульованої системи цілей. Це маркетингова програма для компанії «Вінагродар», Жмеринського району, Вінницької області за кордон. Викладення основного матеріалу. Після того, як визначені асортимент товару, ринки збуту і можливості росту на цих ринках, вибрана стратегія бізнес-діяльності агарного підприємства, необхідно перейти до розробки плану реалізації міжнародного маркетингу. Такий план повинен стати комплексом маркетингових заходів реалізації потенційних можливостей аграрного підприємства та просування його продукції на зарубіжному ринку. В роботі представлений розроблений автором план-маркетинг реалізації потенційних можливостей міжнародної диверсифікованої конгломератної компанії «Вінагродар». Висновки відповідно до статті. Підсумовуючи результати розробки програми маркетингу бізнес-діяльності аграрних підприємств України в умовах міжнародної диверсифікації вважаємо, що виробники аграрної продукції в Україні потребують підтримки держави у розвитку інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності, зменшення тиску та усунення штучних бар’єрів для безперебійного ведення бізнесу в агросекторі.

Біографія автора

Olena Mykolaivna Kovin’ko, Vinnitsa Trade and Economic Institute KNTEU

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Marketing and Advertising

Посилання

Kotler, F. (Ed.). (1999). MArkating and Management F. Kotler. – Spb. : «Py`ter», 1999. – p. 600 [in Russian].

Lakhmanyuk, T. (2013). Spivrobitnytstvo mizh Ukrayinoyu ta Yaponiyeyu v politychnomu vymiri (1991–2011 rr.) [Cooperation between Ukraine and Japan in political terms]. // Ukraine Europa-World. Itnernational coolection of scientific works. Series : History of international relationship - 2013. – Ed. 12. - pp. 73-77. – Retrieved from : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2013_12_10 [in Ukrainian].

Food Marketing, Consumption, and Manufacturing [Elektronny`j resurs] – Retrieved from : http://www.consumerpsychologist.com /food_marketing.html

[in English].

Ochikuvannya belhiyskykh spozhyvachiv : chy skladno vyyty na rynok Yevro Soyuzu ukrayinskiy produktsiyi [Expectations of Belgian consumers: Is it difficult to enter the EU market for Ukrainian products] [Elektronnyy resurs] – Retrieved from : ttp://www.dairynews. com.ua/ news/ochkuvannya-belg-yskikh-spozhivach-v-chi-skladno-.html [in Ukrainian].

Trade statistics for the development of international business [Elektronny`j resurs] – Retrieved from : http://www.trademap.org /Index.aspx. [in Ukrainian].

Electronic Grain Exchange of Ukraine [online] – Retrieved from : https://graintrade.com.ua/elevatori?subtypes=1

[in Ukrainian].

Agrarian Exchange [Online] – Retrieved from : http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta [in Ukrainian].

Agrarian Exchange [Elektronny`j resurs] – Retrieved from : http://agrex.gov.ua/calc/, http://agrex.gov.ua/AFWheat2016-pok-2kl/ [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Kovin’ko, O. M. (2017). ПРОГРАМА МАРКЕТИНГУ ЯК ПЕРЕДУМОВА МІЖНАРОДНОЇ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ БІЗНЕС-ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 185–194. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/108142

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА