ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СУТНОСТІ КОРУПЦІЇ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

Автор(и)

Ключові слова:

corruption, bribe, the institute of the corruptive relations, Shadow economy, economical crime

Анотація

Актуальність теми дослідження. Вирішення проблеми посилення боротьби з корупцією, хоча б в плані обмеження її масштабів, залишається однією з найбільш гострих і складних проблем на шляху становлення України як незалежної, демократичної, правової та соціальної держави. Масштабні політичні і соціально-економічні зміни, які відбулися в Україні після проголошення незалежності, стали не тільки фундаментом прогресивних суспільних процесів, а й багатьох негативних явищ, серед яких найнебезпечнішим стала корупція. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В останні роки почав поступово зростати інтерес до наукового комплексного осмислення корупції, кількість наукових публікацій стрімко зросла. Поглибленому дослідженню цьому феномену присвячені роботи З. Варналія, М. Гончаренка, О. Дульського, А. Закалюка, В. Зеленецького, О. Кальмана, В. Клименка, М. Корнієнко, В. Мандибури, І. Мазур, М. Мельника. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Через складність розуміння феномену корупції сфера його наукового дослідження у значній мірі залишається в межах чисто правової концепції. Знання про це явище зустрічається в багатьох суспільних науках – політології, соціології, філософії, психології, політекономії, етиці, теорії управління, історії політичних і правових учень та інших, але ці знання достатньо не систематизовані; поглиблено не досліджені змістовні ознаки корупції, як специфічного інституту, що має абсолютну антисуспільну спрямованість; не чітко визначенні об’єкти і суб’єкти, що її формують і уособлюють. Постановка завдання. Метою статті є дослідження основних ознак корупції та обґрунтування заходів, що спроможні її ефективно подолати. Виклад основного матеріалу. В статті досліджено змістовні ознаки корупції, що розкривають її «якісні відмінності» та «специфічні особливості, обґрунтовано найбільш ефективні шляхи та організаційно-фінансові механізми створення умов для подолання економічної злочинності в Україні. Висновки. Підсумовуючи необхідно зазначити, що корупція у сучасному світі перетворилась на таке соціально-політичне явище, яке необхідно сприймати не просто як одне із неминучих супутніх цивілізації негативних явищ, а як зло, що тягне за собою реальну загрозу національній безпеці суспільства. Вона стала глобальним викликом для всієї людської цивілізації.

Біографія автора

Nataliia Vladimirovna Tomchuk – Ponomarenko, Taras Shevchenko National University of Kyiv

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Economic Theory, Macro- and Microeconomics

Посилання

Nevmerzhytskyi, Y. V. (2008). Koruptsiya v Ukrayini: prychyny, naslidky, mekhanizmy protydiyi. Monohrafiya [Corruption in Ukraine: reasons, consequences, counteractions. Monograph]. - К.:KNT, - p. – 368 [in Ukrainian].

Velykyy tlumachnyy slovnyk suchasnoyi ukrayinskoyi movy (2009). [The Great Definition Dictionary of Modern Ukrainian Language]. - К. : Irpin «Perun», - р. 1736 [in Ukrainian].

Black’s Law Dictionary, 9th ed. Bryan A. Garner, ed. — St. Paul: «West Group», 2009 [in English].

Melnyk, М. І. (2004). Koruptsiya - koroziya vlady (sotsialna sutnist, tendentsiyi ta naslidky, zakhody protydiyi) [Corruption as a corrosion of government (social nature, trends and consequences, counteractions)]. К. : Yurydychna dumka, - р. 400 [in Ukrainian].

Mandybura, V. О. (2012). Finansovo-orhanizatsiyni mekhanizmy podolannya «chornoyi ekonomiky» ta koruptsiyi v systemi zabezpechennya sotsialno-ekonomichnoho zrostannya [Financial and organizational ways of war on "black economy‖ and corruption in the system of social and economic development provision]. Economy of market relationships, № 10. – pp. 29‒36 [in Ukrainian].

Mandybura V. О. (2007). Orhanizatsiyno-ekonomichni napryamky podolannya ekonomichnoyi zlochynnosti i koruptsiyi v Ukrayini [Business directions of war on economical crime and corruption in Ukraine]. Osoblyvosti ta shlyakhy detinizatsiyi ekonomiky Ukrayiny: materialy «kruhloho stolu» – К: Natsionalʹnyy instytut stratehichnykh doslidzhenʹ, - р. 96 [in Ukrainian].

Klimova, S. М., Kovalova, Т. V. (2012). Orhanizatsiya zapobihannya ta protydiyi koruptsiyi v Ukrayini [Organization of prevention from corruption and anti-corruption in Ukraine]. Navchalʹnyy posibnyk. - Kh. : NADU «Mahistr», р. 200 [in Ukrainian].

Revak, I. O. (2012). Koruptsiya: teoretykometodolohichni zasady doslidzhennya [Corruption: theoretical and methodological principles of research]. – Lviv : LʹvDUVS p. 2011 [in Ukrainian].

Melnyk, М. І. (1997). Nimechchyna na shlyakhu borotby z koruptsiyeyu [Germany on the path of war on corruption]. Pravo Ukrayiny, № 11. – pp. 111 –115 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Tomchuk – Ponomarenko, N. V. (2017). ДОСЛІДЖЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СУТНОСТІ КОРУПЦІЇ ТА МЕХАНІЗМІВ ЇЇ ПОДОЛАННЯ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 207–215. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/108157

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА