ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В’ЇЗНИХ ТУРИСТІВ МІСТА ЧЕРНІГОВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ

Автор(и)

  • Anna Anatoliivna Romanova Chernihiv National University of Technology, Ukraine
  • Viktoriya Viktorivna Zhydok Chernihiv National University of Technology, Ukraine
  • Tetiana Volodymyrivna Zabashtanska Chernihiv National University of Technology, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-216-228

Ключові слова:

tourism, tourist sphere, tourist activities, market research, analysis of the tourism market, tourist attractiveness

Анотація

Актуальність теми дослідження. Туристична сфера України розвивається в нерозривному взаємозв’язку з історико-культурними та природними ресурсами в межах окремої території (регіону, міста), яку варто розглядати як специфічний туристичний продукт з унікальними властивостями, визначальними конкурентними перевагами, необхідними для досягнення оптимальної туристичної привабливості. Постановка проблеми. Україна володіє значним потенціалом для розвитку туристичної індустрії, при цьому її ефективне функціонування потребує державної підтримки та систематичних маркетингових досліджень. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження тенденцій розвитку туристичного ринку, впливу туризму на соціально-економічний розвиток окремих територій (регіонів, міст) здійснили А. Романова, Т. Сергеєва, С. Шкарлет. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Враховуючи складність політично-економічної ситуації в Україні, недостатній досвід регулювання розвитку туризму, зміни в зовнішньому середовищі постає необхідність регулярного моніторингу туристичної сфери. Постановка завдання. Мета статті полягає в дослідженні ринку в’їзних туристів м. Чернігова, визначенні проблем та перспектив туристичного розвитку, що сприятиме підвищенню туристичної привабливості міста. Виклад основного матеріалу. Шляхом дослідження ринку в’їзних туристів м. Чернігова, визначено проблеми його розвитку, що полягають в нерозвиненій інфраструктурі; відсутності чіткої концепції розвитку туризму; дефіциті фінансування; нескоординованості дій між владою, бізнес-структурами та громадськістю. Запропоновані перспективи розвитку для підвищення туристичної привабливості Чернігова на підставі врахування слабких сторін, нівелювання загроз розвитку туризму в місті, ефективного використання наявних ресурсів та потенційних можливостей. Висновки. На шляху до підвищення туристичної привабливості міста Чернігова першочерговим є окреслення пріоритетів туристичного розвитку, що можливо за умови систематичного дослідження ринку.

Біографії авторів

Anna Anatoliivna Romanova, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-technologies and Logistics

Viktoriya Viktorivna Zhydok, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Head of the Department Of Marketing, PR-technologies and Logistics

Tetiana Volodymyrivna Zabashtanska, Chernihiv National University of Technology

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor of the Department of Marketing, PR-technologies and Logistics

Посилання

Shkarlet, S. M. & Kalchenko O. M. (2009). Tendentsii i perspektyvy rozvytku turystychnoi haluzi Ukrainy u skladi natsionalnoi ta svitovoi ekonomiky [Trends and Prospects of Tourism Industry Development in Ukraine within National and World Economies] Aktualni Problemy Ekonomiky, no. 10. – pp. 36–43 [in Ukrainian].

World Travel and Tourism Council [Site of World Travel and Tourism Council]. www.wttc.org. – Retrieved from : http://www.wttc.org [in English].

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [Site of State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].

Pro okhoronu kulturnoi spadshchyny : Zakon Ukrainy vid 8 chervnia 2000 roku № 1805-III [Law of Ukraine on Protection of Cultural Heritage from June 8, 2000 № 1805-III]. www.zakon.rada.gov.ua. – Retrieved from : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1805-14. [in Ukrainian].

Holovne upravlinnia statystyky v Chernihivskii oblasti [Site of Main Department of Statistics in Chernihiv region]. www.chernigivstat.gov.ua. – Retrieved from : http://chernigivstat.gov.ua. [in Ukrainian].

Marketynhove doslidzhennia shchodo vyvchennia turystychnoho rynku Chernihova [Marketing research on the tourism market of Chernihiv]. Oficcial website of Chernihiv National University of Technology. www.stu.cn.ua. Retrieved from : http://www.stu.cn.ua/news_view/2305 [in Ukrainian].

Zabashtanska, T. V. & Zabashtanskyi, M. M. & Rohovyi, V (2015). Rol ekonomichnoi diahnostyky u zabezpechenni efektyvnosti kontsesiinoi diialnosti [The Role of Economic diagnostics in Ensuring the Effectiveness of Concession activities]. Problems and prospects of economics and management, no. 3 (3), pp. 259-264 [in Ukrainian].

Zhydok, V. V. (ed) (2016). Systemnyi marketynh: Suchasni aspekty [Systemic Marketing: Contemporary aspects]. Chernihiv : ChNTU [in Ukrainian].

Stratehiia rozvytku mista Chernihova na period do 2020 roku : Rishennia Chernihivskoi miskoi rady vid 29 hrudnia 2016 roku № 14/VII-4 [The development strategy of Chernihiv the Period for 2020 year: Decision of Chernihiv City Council from December 29, 2016 № 14/VII-4]. www.chernigiv-rada.gov.ua. Retrieved from : http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennyasesii/11365 [in Ukrainian].

Stratehiya rozvytku turyzmu ta promotsii mista na 2017- 2021 roky : Rishennia Chernihivskoi miskoi rady vid 29 hrudnia 2016 roku № 14/VII-11 [The Strategy of Tourism development and City promotion for 2017- 2021 years : Decision of Chernihiv City Council from December 29, 2016 № 14/VII-11]. www.chernigiv-rada.gov.ua. Retrieved from: http://www.chernigiv-rada.gov.ua/document/rishennyasesі/11370 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-08-30

Як цитувати

Romanova, A. A., Zhydok, V. V., & Zabashtanska, T. V. (2021). ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ В’ЇЗНИХ ТУРИСТІВ МІСТА ЧЕРНІГОВА ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 216–228. https://doi.org/10.25140/2410-9576-2017-1-2(10)-216-228

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають