ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Автор(и)

Ключові слова:

agriculture, industry, region, export, import, Association, cooperation, cross-border cooperation

Анотація

Актуальність теми дослідження. Аграрний сектор є важливою складовою економіки Волинського регіону. Разом з тим, на даному етапі розвитку в галузі існує низка ключових проблем, які потребують вирішення в перспективі. Постановка проблеми. Зважаючи на те, що Волинський регіон займає особливе місце в геостратегічному контексті соціально-економічного та зовнішньополітичного розвитку України, оскільки географічно межує з двома європейськими державами, це відкриває значні перспективи, щодо розвитку галузі сільського господарства Волині, особливо в рамках підписаної Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Економіка сільського господарства досліджується в роботах Б. Гладич, M Бердар, О. Бородіної, А. Булатова, С. Писаренко, В. Збарського, В. Мацибори. Процеси кластеризації, в тому числі в сільському господарстві, вивчені в роботах М. Портера, E. Фезера, H. Свон. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Однак, недостатньо опрацьованою залишається проблематика дослідження перспектив сільського господарства в країні в цілому та на місцевому рівні, зважаючи на регіональні особливості та можливості транскордонної співпраці, щодо нарощення експорту продукції сільського господарства України в країни ЄС. Постановка завдання. Метою дослідження є аналіз стану та перспектив розвитку галузі сільського господарства Волинського регіону, враховуючи можливості такого розвитку обумовлені поглибленням співпраці нашої країни з ЄС, а саме діючою Угодою про Асоціацію між Україною та ЄС. Виклад основного матеріалу. У статті проаналізовано основні показники галузі сільського господарства регіону, зокрема індекси обсягів сільськогосподарського виробництва. Досліджено проблеми експорту сільсько-господарської продукції до країн ЄС. З’ясовано можливості, щодо нарощення експорту продукції аграрного ринку регіону в рамках підписаної Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. Висновки. З огляду на те, що ЄС в односторонньому порядку пішов на зниження експортних мит тому, власне, за умов проходження відповідної сертифікації, область зможе збільшити експорт до ЄС продукції сільського господарства.

Біографія автора

Dariia Valeriivna Smolych, Lutsk National Technical University

Candidate of Economic Sciences, Senior Lecturer of the Department of Management and Marketing

Посилання

Statystychnyi shchorivhnyk “Volyn 2015” (2010). [Statistical Yearbook "Volyn 2015"]: [edited by Naumenko V. Yu.]. – Lutsk. : Holovne upravlinnia statystyky u Volynskii oblasti, 2016. – p. 473 [in Ukrainian].

Borodina O. M. (2009). Pidtrymka ahrarnoho sektora v systemi derzhavnoho rehuliuvannia ekonomiky [Support of the agricultural sector in the system of state regulation of economy]. – Chernivtsi : Cherniv. nats. un-t, 2009. – p. 279 [in Ukrainian].

Statystychnyi zbirnyk “Silskie hospodarstvo Volyniza 2014 rik [Statistical publication "Agriculture of Volyn" for 2014.] www.lutsk.ukrstat.gov.ua – Retrieved from : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/SG_3.htm [in Ukrainian].

Bulatov A. S. (2003). Ekonomika [Economy] Retrieved from : http://epi.cc.ua/ekonomika-bylatov.html [in Ukrainian].

Pysarenko, S. V. (2010). Ekonomika i orhanizatsiia silskohospodarskoho vyrobnytstva [Economics and organization of agricultural production]. – Poltava : RVV PDAA, 2010. – p. 351 [in Ukrainian].

Derzhavna sluzhba statastyky Ukrainy. Holovne upravlinnia statytyky u Volynskii oblasti [The state statistics service of Ukraine. The Department of statistics in the Volyn region]. – Retrieved from : http://www.lutsk.ukrstat.gov.ua/ [in Ukrainian].

Berdar, M. M. (2010). Ahrarna ekonomika: navchmetod. Kompleks zabesp. vykladannia navch. dystsypliny [Agricultural Economics: textbook.-method. complex providing teaching discipline]. – К. : Kyivski universytet, 2010. – p. 79 [in Ukrainian].

Porter, M. (2006). Konkurentsiya / M. Porter [from english]. – M. : Vydavnychyy dim «Vilʹyams», 2006. – p. 608 [in Russian].

Feser E.(1998) Old and New Theories of Industry Clusters // Clusters and Regional Specialization, Rr. pp. 18-40. [in English].

Swann, G.A. (1996). Comparison of the Dynamics of Industrial Clustering in Computing and Biotechnology, RP. pp. 1139-1157 [in English].

The Cluster Policies Whitebook / Andersson T., Schwaag-Serger S., Sorvik J., Wise Khansson E. – Shvetsiya: IKED, 2004. – p. 266 [in English].

List of members of the Volyn Trade Palate// The official website of the Volyn Chamber of Commerce and Industry..– Retrieved from : http://vcci.com.ua/membership [in Ukrainian].

Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu y odniieii storony, ta Yevropeiskim Soyuzom, Yevropeiskim spivtovarystvom z atomnoii enerhii I yikhnimy derzavamy-chlenamy, z inshoi storony [The Association agreement between Ukraine, on the one hand, and the European Union, the European atomic energy community and their member States, on the other hand] zakon3.rada.gov.ua. – Retrieved from : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_011[in Ukrainian].

Sluzhba pidtrymky eksportu YeS [The export helpdesk in the EU]. exporthelp.europa.eu – Retrieved from : http://exporthelp.europa.eu/thdapp/index_ru.html [in Ukrainian].

Zbarskyi, V. K. (2013). Ekonomika silskoho hospodarstva [Agricultural Economics] К. : Ahar Media hrup, 2013. – p. 314 [in Ukrainian].

The decision of the European Commission dated 16.03.2011 №2011/163/EU– exporthelp.europa.eu – Retrieved from : http://exporthelp.europa.eu [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Smolych, D. V. (2017). ПЕРСПЕКТИВИ ГАЛУЗІ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ВОЛИНСЬКОГО РЕГІОНУ В РАМКАХ УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 229–236. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/108183

Номер

Розділ

РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА