СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Автор(и)

Ключові слова:

innovative activity, financial resources, innovative products, cluster

Анотація

Актуальність теми дослідження. У сучасних ринкових умовах одним із основних напрямів покращення фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання є їх інноваційний розвиток. У статті вказується на актуальність дослідження питань, пов’язаних із аналізом основних тенденцій фінансування інноваційної діяльності. Постановка проблеми. Основою ефективної інноваційної діяльності виступає наявність достатнього обсягу фінансового забезпечення, а реалізація конкурентних переваг на основі використання інновацій є можливою лише в умовах стабільності ведення бізнесу. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальним питанням фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання присвячено наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених: Аткінсона Р., Кера В., Лупака Р. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Динамізм економічної ситуації в Україні актуалізує необхідність дослідження проблематики фінансування інноваційної діяльності суб’єктів господарювання, визначення потенціалу основних джерел фінансових ресурсів. Постановка завдання. Метою даної статті є дослідження сучасних тенденцій фінансування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні. Виклад основного матеріалу. У статті вказується на наявність взаємозв’язку між обсягами фінансування інновацій та реалізацією інноваційної продукції. Ретроспективний аналіз інноваційної активності в економіці України на часовому інтервалі 2010-2015 років засвідчив наявність трьох тенденцій: трансформацію галузевої структури інноваційно активних підприємств; зростання питомої ваги суб’єктів господарювання, які впроваджували технологічні інновації; зменшення ступеня інтенсивності співпраці підприємств з науковими організаціями. Висновки. Проведене дослідження засвідчило наявність суперечливих тенденцій процесу фінансування суб’єктів інноваційної діяльності в Україні.

Біографії авторів

Petro Yuriyovych Kurmaiev, Uman State Pavlo Tychyna Pedagogical University

Doctor of Economic Sciences, Аssociate Professor, Professor at the Department of Finance, Accounting and Economic Security

Eshgin Ali Bayramov, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University

Post-graduate Student of the Department of Finance, Accounting and Economic Security

Посилання

Kostiuk, A. K. & Boiarynova, K. O. (2011). Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv: ekonomichni umovy, problemy ta perspektyvy [Enterprises innovative development: economic conditions, problems and perspectives]. Aktualni problemy ekonomiky ta upravlinnia – [Actual problems of economics and management], 5, pp. 50-57. [in Ukrainian].

Liuta, O. V., Pihul, N. H. & Dekhtiar, N. A. (2013). Mezoninnyi kapital yak dzherelo finansuvannia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstva [Mezzanine capital as a source of the enterprise’s innovative development financing]. Innovatsiinyi rozvytok ekonomiky : protsesy ta yavyshcha –[Economy innovative development: processes and phenomena]. Donetsk NHU, p. 612 [in Ukrainian].

Kerr, William R. & Nanda, R. (2015). Financing Innovation. Annual Review of Financial Economics, 7, pp. 445-462 [in English].

Atkinson, Robert D. (2013). up the Confusion. Washington, DC: Competitiveness, Innovation and Productivity : Clearing The Information Technology & Innovation Founda-tion [in English]

Harmashova, O. P. & Diniak, O. A. (2011). Shliakhy vyrishennia problemy finansovoho zabezpechennia innovatsiinoi diialnosti v Ukraini [The ways of the solution of the problem of innovative activity assurance in Ukraine]. Visnyk SevNTU – Bulletin of SevNTU, 116/2011, p. 36. [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2013 rotsi (2014). [Ukraine’s scientific and innovative activity in 2013]. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky, p. 314. [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2015 rotsi (2016). [Ukraine’s scientific and innovative activity in 2015]. Kyiv : Derzhavna sluzhba statystyky, p. 257 [in Ukrainian].

Bayramov, E. A. (2015). Finansuvannia innovatsiinoi diialnosti pidpryiemnytskykh struktur v Ukraini [Financing of the enterprises innovative activity in Ukraine].Perspektyvy rozvytku ekonomichnoi systemy v umovakh nestabilnosti: zb. nauk. prats Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii [The perspectives of the economic system in terms of spottiness. Conference proceedings of the National Scientific and Practical Conference]. Dnipropetrovsk: NO «Perspektyva», pp. 32-34 [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diyalnist Ukrainy u 2012 rotsi (2013). [Ukraine’s scientific and innovative activity in 2012]. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky, p. 287 [in Ukrainian].

Naukova ta innovatsiina diialnist Ukrainy u 2010 rotsi (2011). [Ukraine’s scientific and innovative activity in 2010]. Kyiv: State Statistics Service, p. 282 [in Ukrainian].

Chystyi prybutok (zbytok) pidpryiemstv za vydamy ekonomichnoi diialnosti [Enterprises pure income (negative income) according to the types of economic activity]. Retrieved from : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2015/fin/chp /chpr_ed/chpr_ed_u/chpr_ed_0415_u.htm/ (Accessed 25 November 2016) [in Ukrainian].

Quarterly and annual market reviews ICI Retrieved from : http://www.uaib.com.ua/analituaib/publ_ici_quart.html (Accessed 25 November 2016) [in Ukrainian].

Shevchenko, O. M. (2012). Venchurnyi kapital – osnova mekhanizmu finansuvannia natsionalnykh innovatsiinykh protsesiv [Venture capital as a basis of the scheme of the national innovative processes financing]. Innovatsiina ekonomika – Innovative economy, 4, pp. 52-56 [in Ukrainian].

Kurmaiev, P. Y. & Pyzhianova, N. V. (2017). Organizational and economic mechanism of state regulation of higher education system in Ukraine Naukovyi visnyk Polissia - Scientific bulletin of Polissia, 1 (9), pp. 107-112 [in English].

Melykh, O. Y. (2016). Defitsyt derzhavnoho biudzhetu yak indykator borhovoi bezpeky Ukrainy [The stock out of the state budget as an indicator of Ukraine’s debt security]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 4. Retrieved from : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4909 (Accessed 26 December 2016) [in Ukrainian].

Biudzhetnyi monitorynh : analiz vykonannia biudzhetu za 2015 rik (2016). [Budget monitoring: the analysis of the budget execution in 2015]. Kyiv : IBSED, p. 80. [in Ukrainian].

Vorobiov, Yu. M. & Vorobets, T. I. (2012). Suchasni tendentsii rozvytku finansovoho investuvannia na fondovomu rynku Ukrainy [Modern tendencies of the financial investment development at Ukraine’s stock market]. Investytsiyi : praktyka ta dosvid – Investment : Practice and Experience, 22, pp. 9-12 [in Ukrainian].

Dobrova, N. V. (2013). Infrastruktura pidtrymky maloho pidpryiemnytstva v Ukraini ta na rehionalnomu rivni [The infrastructure of the small business support in Ukraine and at the regional level]. Naukovyi visnyk. Odeskyi natsionalnyi ekonomichnyi universytet – Scientific Bulletin. Odessa National Economic University, 18 (197), pp. 97-106 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Kurmaiev, P. Y., & Bayramov, E. A. (2017). СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФІНАНСУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полісся, 1(2(10), 55–62. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/109862

Номер

Розділ

ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ