РЕФЛЕКСИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

Ключові слова:

diffusion of innovations, reflexive management, functional model of reflexive management

Анотація

Актуальність теми дослідження. Важливість вивчення рефлексивного управління визначається необхідністю враховувати індивідуальні особливості споживання, психологічні аспекти економічних процесів дифузії результатів інноваційної діяльності. Постановка проблеми. Доцільним є проведення теоретичного аналізу еволюції поняття рефлексії, рефлексивного управління і можливості побудови функціональної моделі рефлексивного управління. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Наукові праці таких вчених, як О. В. Авілова, А. В. Буракової, В. М. Гурієвської, О. В. Доброзорової, Р. М. Лепи, В. О. Лефевра, В. Є. Лепського, М. В. Мальчик, В. Г. Марача, М. І. Найденова, Д. О. Новікова, Т. Ю. Огаренко, О. І. Покотилової, О. І. Пушкара, Р. А. Руденського, Л. Н. Сєргєєвої, Г. Л. Смоляна, Т. А. Таран, Т. Л. Томаса, А. Г. Чхартішвілі, В. Н. Шемаєва, Г. П. Щедровицького та ін. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Рефлексивне управління дифузією результатів інноваційної діяльності підприємств є новим і не вистарчає як теоретичної бази, так і досвіду практичного використання. Постановка завдання. Стаття покликана дослідити поняття рефлексивного управління, побудувати та обґрунтувати за допомогою матричних ігор модель формування варіантів управлінських рішень у рефлексивному управлінні дифузією результатів інноваційної діяльності підприємства і функціональну модель рефлексивного управління. Виклад основного матеріалу. У статті обґрунтовується доцільність використання рефлексивного управління дифузією результатів інноваційної діяльності для побудови функціональної моделі рефлексивного управління. Висновки. Метод матричних ігор може підтвердити зростання ймовірності забезпечення рефлексивним управлінням економічно обґрунтованих результатів, а також визначити оптимальні стратегії рефлексивного управління у взаємодії з конкурентом, споживачем (користувачем) об’єкта дифузії.

Біографії авторів

Nelli Heorhiivna Heorhiadi, Lviv Polytechnic National University

Doctor of Economics Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and International Business

Nestor Omelyanovych Shpak, National University “Lviv Polytechnics”

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Management and International Business

Lyubomyr Yaroslavovych Vankovych, Lviv Polytechnic National University

Postgraduate Student, Chair of Management and International Business

Посилання

Lepa, R. M. (2004). Systemna kontseptsiia refleksyvnoho mekhanizmu pryiniattia upravlinskykh rishen [The system concept of the decisionmaking reflexive machenism]. Ekonomichna kibernetyka – Economic Cybernet-ics, no. 3-4 (27-28), pp. 76-82 [in Ukrainian].

Smolyan, H. L. (2013). Refleksyvnoe upravlenye – tekhnolohyia pryniatyia manypuliatyvnykh reshenyi [Reflexive management – technology of manipulative decisionmaking]. Trudy ISA RAN – Proceedings of ISA RAS, vol. 63.2, pp. 54-61 [in Russian].

Lefevr, V. A. (2009). Lektsyi po teoryy refleksyvnykh yhr [Lectures on the theory of reflexive games]. Moscow : Kogito-Center [in Russian].

Huriyevska, V. M. (2014). Zastosuvannya refleksyvnoho pidkhodu v systemi derzhavnoho upravlinnia [Reflexive approach application in the system of public administration]. Visnyk NADU – NADU’s Proceedings, no. 1, pp. 64-70 [in Ukrainian].

Pokotylova, O.I. (2015). Refleksyvne upravlinnia tovarnym asortymentom pidpryiemstva na osnovi protsesnoho pidkhodu [Reflective management commodity assortment of company based on the process approach]. Ekonomika : realii chasu. Naukovyi zhurnal – Economy : realities of time. Scientific journal, no. 5 (21), pp. 155-160 [in Ukrainian].

Komov, S. A. (1996). Informatsyonnaia borba v sovremennoi voine: voprosy teorii [Information warfare in modern war : Theory]. Voennaia mysl – Military thought, no. 3, p. 73 [in Russian].

Komov, S. A. (1997). O sposobakh i formakh vedenyia informatsyonnoi borby [On the methods and forms of information warfare]. Voennaia mysl – Military thought, no. 4, p. 12-18 [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Heorhiadi, N. H., Shpak, N. O., & Vankovych, L. Y. (2017). РЕФЛЕКСИВНЕ УПРАВЛІННЯ ДИФУЗІЄЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 8–15. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/109882

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають