БАЗИСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ

Автор(и)

Ключові слова:

enterprise, production, function, value added, means of labor, wages, condemned

Анотація

Актуальність теми дослідження. Останнім часом, зважаючи на адаптацію умов відбування покарання засудженими у місцях позбавлення волі до світових стандартів та акцентуванні уваги на ресоціалізації засуджених, постає питання про залучення їх до процесу трудової діяльності на підприємствах виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи. Постановка проблеми. Проблеми вивчення виробничої діяльності підприємств кримінально-виконавчої системи набувають актуальності з врахування перспектив використання виробничих потужностей та праці засуджених для розвитку економіки регіонів за місцем розташуванням установи виконання покарань. Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам вивчення концептуальних засад функціонування підприємств виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи присвячені праці таких вчених, як: Гончаренко О. Г., Матвєєва Н. С., Жука І. Л., Жук Л. А., Єгоршина А. П., Неживець О. М., Погудина О. А. та інших. Виділення недосліджених частин загальної проблеми. Науковою новизною даної публікації є визначення специфіки виробничої діяльності підприємств кримінально-виконавчої системи, визначення сутнісної характеристики та специфічних рис. Постановка завдання. Метою написання даної статті є визначення специфічних особливостей функціонування підприємств виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи України. Виклад основного матеріалу. Зважаючи на особливі умови діяльності, підприємства виробничого комплексу кримінально-виконавчої системи здійснюють виробництво продукції та виробляють додатковий продукт залучаючи кошти державного фінансування або самофінансування. Оцінюючи базові засади діяльності даних підприємств можна відзначити, що одним зі специфічних елементів формування вартості продукції є визначення розміру змінних витрат на оплату праці. Висновки. У результаті проведеного дослідження відзначено особливості утворення суспільного продукту, формування фондів накопичення та споживання та функції підприємств виробничого комплексу кримінально-виробничої системи.

Біографії авторів

Oksana Grigoriyvna Goncharenko, Academy of State Penitentiary Service

Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Head of Humanitarian and Socio-Economic Sciences Department

Anna Viktorivna Kravchuk, Academy of the State Penitentiary Service

Doctor of Economic Sciences, Professor, Professor of the Department of Humanitarian and Social and Economic Sciences

Посилання

On probation: Law of Ukraine [Electronic resource] Retrieved from : http://zakon3.rada.gov-.ua/laws/show/160-19 [in Uklrainian].

About the State Criminal Execution Service of Ukraine: Law of Ukraine, [Electronic resource] Retrieved Retrieved from : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/-show [in Ukrainian].

Goncharenko, O. G. (2014). Sotsialno-economichni aspekty fynktsionyvannya vyrobnychoho kompleksy Derzhavnoyi Kriminalno-vykonavchoy systemu Ukrayiny [Socio-economic aspects of functioning of the production complex of the State Penitentiary Service of Ukraine ] Formation of market relations in Ukraine, Kiev, pp. 28-32 [in Ukrainian].

Goncharenko, O. G. (2016). Kryminalno-vykonavcha systema Ukrayiny i yiyi rol v vyrobnytstvi suspilnykh blag [Criminal-executive system of Ukraine and its role in the production of public goods]. Retrieved from : http://congressworld.com.ua/blog_article.

Ehorshyn, A. P. (2011). Motivatsyia trudovoy deyatelnosti : ucheb. posob. [Motivation of labor activity: manual]. Infra-M, Moscow, p. 377 [in Russian].

Zhuk, I. L., Zhuk, L. A., Nezhyvets, O. M. (2009). Pratsya zasudzhenykh v mistsyakh pozbavlennya voli [The work of convicts in places of deprivation of liberty]. Kondor, p. 225 [in Ukrainian].

Matveyeva, N. S. (2008). Problemy i perspektivu razvtiya predprynymatelskoy deyatelnosti v usolovno-ispolnitelnoy systeme Rossii : monohrafyia [Problems and prospects of entrepreneurial activity development in the Russian criminal-executive system: monograph]. Kyrovskyi filial Akademyi FSYN Rossii, Kirov, p. 233 [in Russian].

Pohudyn, O. A. (2009). Professionalnoe obuchenie osuzhdennyh i ih trudovaya adaptaciya posle osvobozhdeniya [Professional training of convicts and their labor adaptation after release]. / Chelovek y trud – No. 2, pp. 39–41 [in Russian].

Pohudyn, O. A., Davydova, S.G.(2008). Socialno-ehkonomicheskaya deyatelnost ugolovno-ispolnitelnoy sistemy [Socio-economic activity of the penitentiary system]. / Chelovek y zakon –, No. 5, pp. 86–100 [in Russian].

##submission.downloads##

Як цитувати

Goncharenko, O. G., & Kravchuk, A. V. (2017). БАЗИСИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ВИРОБНИЧОГО КОМПЛЕКСУ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ. Науковий вісник Полісся, 2(2(10), 52–56. вилучено із http://nvp.stu.cn.ua/article/view/109966

Номер

Розділ

УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ